Materiale fra faglige arrangementer

Det er her, du har mulighed for at hente oplæg fra større faglige arrangementer afholdt af kredsen. Bemærk venligst, at siden bliver løbende opdateret.

Foto: Marie Adelstorp

2020

 

Onlinemøde for konsultationssygeplejersker, september

Onlinemøder for AMiR, juni

Den konstruktive lønforhandling, januar

Kreds Midt Træf, januar

Sexologi i sygeplejen, januar

2019
 

Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter, december

Fag, faglighed og arbejdsglæde, november

Gæstevisit af sygeplejeforsker Linda Aiken, november 

FNs Ældredag 2019, september

Faglig markedsdag, september

TRIO-dag om ytringsfrihed, juni

Møde for konsultationssygeplejersker, marts

Eva Kirkelund: Hvad betyder forhandlingsresultatet for dig i almen praksis?
- Hent oplæg af Eva Kirkelund

Jens Sonne: Arbejdsmiljø
- Hent oplæg af Jens Sonne

Lene Vindeløv: De praktiserende lægers overenskomst og sundhedsreform giver mulighed for nye opgaver til sygeplejersker
- Hent oplæg af Lene Vindeløv

Claus Lundholm: Hvilke muligheder har du for efter- og videreuddannelse?
- Hent oplæg af Claus Lundholm

Anja Laursen: Sundhedsreformen
- Hent oplæg af Anja Laursen

Temadag om kvalitet og kompleksitet i sygeplejen, marts

Anne Bendix: Mere samarbejde, mere sammenhæng?
- Hent oplæg fra Anne Bendix

Sidsel Vinge: Kompleksitet i sygeplejen.
- Hent oplæg fra Sidsel Vinge 

Rikke Vorre: Samarbejdet med borgeren med den psykiatriske diagnose i dilemmaet mellem selvbestemmelse og omsorgsforpligtigelse.
- Hent oplæg fra Rikke Vorre

Birgit Refsgaard: Det tværsektorielle lungeteam.
- Hent oplæg fra Birgit Refsgaard 

Julie Pedersen: Kvalitet og kompleksitet i den kommunale sygepleje.
- Hent oplæg fra Julie Pedersen 

Kreds Midt Træf, januar

2018

Møde for kredsens arbejdsmiljørepræsentanter, november 

Fælles arbejdsmiljødag arrangeret af DRO, november

Professionen på kryds og tværs, november

FNs internationale ældredag, oktober

Sygeplejerske, kend din økonomi, oktober

Møde for kredsens arbejdsmiljørepræsentanter, august 2018

Medlemsmøde for konsultationssygeplejersker, august 2018

Ledelse og følgeskab, juni 2018

Sygeplejerskers fremtidige rolle på plejecentre, juni 2018

Kreds Midt Træf, januar 2018

2017

Kvartalsmøde for arbejdsmiljørepræsentanter, december 2017

Fagdag om sygeplejefaglig kvalitet, november 2017


Fælles arbejdsmiljødag for TR, AMiR og ledere i Centralværkstedet, 2017

2017_10_arbejdsmiljoetemadag_handouts.pdf

Teknologisk set, september 2017

AMiR-møde, september 2017

Temadag for sundhedsplejersker, juni 2017

Kvartalsmøde for AMiR om det grænseløse arbejde, juni 2017


Kvartalsmøde for AMiR om lærerige historier, februar 2017

Kreds Midt Træf 2017

2016


Frivillige og ufrivilligt frivillige, september 2016

Møde for TR, AMiR og ledere: 'Er din arbejdsplads robust?', juni 2016

Temamøde om demens, marts 2016

Møde for AMiR 10. marts 2016

Kreds Midt Træf 2016