Ekstra sundhedsplejebesøg forbedrer integration

DSR midt har været med sundhedsplejerske Kirsten Birk på job i Skanderborg, hvor flygtningefamilier tilbydes ekstra besøg som en del af projekt 'Sundhedsplejersker styrker integration', som tre midtjyske kommuner deltager i.

Foto: Jonna Fuglsang Keldsen

Af Marie Adelstorp

Kirsten Birk er sundhedsplejerske i Skanderborg Kommune. Her agerer hun og hendes sundhedsplejerskekolleger brobyggere til de familier, som er flygtet til Danmark. Og sundhedsplejerskerne fungerer samtidig som koordinatorer til det omgivende samfund - eksempelvis dagtilbud, skoler, praktiserende læger og hospitaler.
                             I Skanderborg Kommune tilbydes flygtningefamilier særlige ’besøgspakker’, som er et-to timer lange hjembesøg, der ligger ud over de besøg, sundhedsplejen allerede tilbyder. Besøgspakkerne er en del af et treårigt projekt: ’Sundhedsplejersker styrker integration’, som sundhedsplejen i Skanderborg, Silkeborg og Favrskov Kommune deltager i sammen med 12 øvrige kommuner på landsplan.

Sundhedsplejerske er brobygger
Sneen vælter ned i Skanderborg, da Kirsten bevæger sig mod øverste etage på Poul La Coursvej. Her bydes hun velkommen af familien Furaha Birunga, der stammer fra Congo i det vestlige Centralafrika.
                             ”Husker I at give D-vitamin, som vi talte om sidst?” spørger Kirsten undervejs forældrene til fire måneder gamle Esta og knap halvandet år gamle Mathayo, da de taler om kost og bevægelse.
                             Forældrene Bwija og Matoleyo på 28 og 27 år nikker og smiler stort. Også da Kirsten rådgiver dem til selv at tage D-vitamin grundet deres hudfarve. I den lille lejlighed har familien boet gennem flere år. Og her har de haft adskillige besøg af Kirsten, der fra gang til gang medbringer vægt, målebånd, flip-over tavle, brochurer og en computer, hvor besøgets væsentligste pointer noteres. Kirsten fungerer samtidig som videnbank for de spørgsmål, familierne måtte have i relation til deres liv i et land, der både vejrmæssigt og kulturelt står i diametral modsætning til det hjemland, de er flygtet fra. Undervejs følger Kirsten op på det seneste besøg og noterer via et mind-map familiens ønsker, glæder og bekymringer for deres dagligdag og fremtid.
                             ”I har masser af ressourcer, og I endelig skal forfølge de drømme, I har,” opsummerer Kirsten og peger på mindmappet, der bl.a. afslører Matoleyos uddannelse som social- og sundhedshjælper, hans faste arbejde samt musiske engagement i en kirke.  Bwijas drøm om at blive pædagog står også noteret tæt på familiens ønske om en god fremtid for deres børn.
                             ”Som forældre kan vi vise vejen for vores børn, men de må tage deres egne valg. Det vigtigste er, de er lykkelige,” siger Matoleyo tænksomt.
Projekt gavner
Kommunens projektdeltagelse giver masser af mening, mener Kirsten.
                             ”Der er ingen tvivl om, at de ekstra besøg gavner familierne,” fortæller Kirsten. Hun fremhæver også det fire dage lange kursus, som alle kommunens sundhedsplejersker har deltaget i forud for projektstart i januar 2017.
                             ”Projektet var med til at styrke vores interkulturelle kompetencer, og samtidig giver det vores faggruppe en bedre forståelse for de mennesker, vi skal hjælpe til med at integrere,” fortæller Kirsten.

Ja, tak til henvisning
I en anden opgang på Poul La Coursvej bor familien Eissa, der er flygtet fra Syrien til Danmark. Kirsten gæster familien, da yngstemand på fire måneder, Raman, skal vejes, måles og tales om. Undervejs opdager Kirsten, at han har udviklet svamp i munden, så familien bliver gennem en tolk opfordret til at kontakte lægen med henblik på at få ordineret mundgel til at slå svampen ned. Kirsten benytter også besøget til at opfordre familien til at træne Ramans evne til at ligge på maven, så hans baghoved ikke bliver for fladt. Besøget udløser ligeledes, at familien takker ja til Kirstens forslag om en henvisning til en fysioterapeut, der kan tilse ham og rådgive familien, der foruden Raman består af far Mohamad og mor Brifan samt døtrene Lilian på 7 år og Alisar på 10 år.

Om besøgspakkerne

Hver besøgspakke består af et specialiseret indhold med en tematiseret målrettet indsats, der fokuserer på konkrete udfordringer hos den enkelte familie. Det er op til den enkelte sundhedsplejerske at tilrettelægge besøget inden for rammen af den valgte besøgspakke med afsæt i familiens behov. I projektet er udviklet fem besøgspakker, og det forventes, at hver familie i gennemsnit vil blive tilbudt tre-fire besøgspakker.

Projekt: ’Sundhedsplejersker styrker integration’
  • 15 kommuner deltager på landsplan.
  • Tilbuddet består af ekstra hjembesøg af en sundhedsplejerske - såkaldte ’besøgspakker’.
  • Indsatsen er målrettet flygtningefamilier med børn under seks år, som er kommet til Danmark siden 2015 og har fået opholdstilladelse.
  • Projektet løber frem til december 2019.

GALLERI: Tag med sundhedsplejerske Kirsten Birk på arbejde i Skanderborg

Bemærk venligst, at visningen er optimal, hvis billederne herunder vises i fuld skærm.