'Udvikling kan komme ud af utilfredshed'

Sådan lyder en leveregel for Grethe Højgaard Tind. Som arbejdsmiljørepræsentant på Dagkirurgisk Afdeling/Friklinikken Silkeborg arbejder hun som et kreativt tænkende bindeled mellem ledelse og kolleger i både med- og modgang. Læs interview fra DSR midt.