Covid-19: Fremadrettede aftaler og dit arbejdsmiljø

Anja_Laursen_3_MidtNyt_mobile.jpg

Kære midtjyske medlemmer

Den akutte Covid-19-situation er nu gennemlevet med alt, hvad den indebar. Men corona-virussen er her – og vil fortsat være her. Den har sat sit præg på sundhedsvæsenet og vil fortsat gøre det. Meget er udskudt fra den akutte fase og skal nu følges op. Og retningslinjer skal stadig følges.

Vi ved, at mange af jer nu er tilbage i hverdagens opgaver. Andre af jer har endnu udfordringer i forhold til tilrettelæggelsen af det fortsatte og videre corona-beredskab.

Fremadrettede aftaler i forhold til Covid-19
regionale arbejdspladser er udfordringen uden tvivl på nogle afdelinger og afsnit den nuværende overgangsperiode, herunder planlægning af og sygeplejerskers deltagelse i Covid-19-beredskaber. Der er desværre i meget få tilfælde indgået aftaler om rammer og vilkår for sygeplejerskers heri – og ej heller forhandlet løn. Der forhandles fortsat mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet om en central aftale om vilkår for at indgå i beredskabet. På samme måde har vi i kredsen anmodet om forhandling med Region Midtjylland.

Kredsens synspunkt er, at det skal være helt og aldeles frivilligt at indgå i disse beredskaber fremadrettet. Vi anerkender naturligvis behovet for, at der skal være beredskaber til kommende mulige Covid-19-situationer; oplæring i sygepleje til Covid-19-patienter samt øget sygeplejefaglig tilstedeværelse i modtagelser, hvor patienter afklares, om de er smittede. Men deltagelse heri bør være frivillig. Arbejdsgivere kan ikke fortsat flytte rundt på sygeplejersker uden varsel - eller uden at det er på baggrund af frivillige aftaler. Den enkelte sygeplejerske skal kunne se sig selv i de opgaver, hun skal varetage – både hvad angår kompetencer, arbejdstid mm. Så kontakt din TR/FTR og kredsen, så vi kan hjælpe med ordnede forhold og aftaler for dig dine kolleger.

Samme synspunkt gælder de kommunale arbejdspladser. Her er Forhandlingsfællesskabet og KL den 27. maj 2020 blevet enige om et nyt fælles papir, der betyder, at hvis sygeplejersker ikke er anvist til andre opgaver m.v., skal man arbejde på det sædvanlige arbejdssted, kende sin vagtplan fire uger før og have de øvrige rettigheder efter overenskomsten og arbejdstidsaftalen. De sygeplejersker, der er anvist til at varetage andre opgaver, på andre tidspunkter, lokaliteter eller fagområder, kan fortsætte med det senest til og med den 14. juni 2020.

Hvis arbejdsgiver efter den 14. juni fortsat ønsker en sådan fleksibilitet, skal der indgås en aftale i samarbejde med din FTR og kreds. Aftalen SKAL baseres på, at man individuelt og frivilligt ønsker at stille sig til rådighed herfor. Det er ligeledes vigtigt, at man som sygeplejerske skal være fagligt klædt på til at indgå i opgaven, og det kan derfor også være relevant at indgå aftaler om oplæring, hvis det er ukendt område, så man som sygeplejerske kan arbejde fagligt forsvarligt. Aftalen vil således både skulle omfatte rammer og vilkår og skal jf. det nye fælles papir udløbe senest den 31. august 2020.

Kravet om en aftale med FTR og kreds gælder både, hvis der er en allerede indgået aftale, der skal videreføres, eller hvis der skal indgås en helt ny lokal aftale. Overenskomsten og arbejdstidsaftalen SKAL følges.

Vi vil samtidig opfordre til, at kommer der særlige nye opgaver i spil i forbindelse med Covid-19 (fx podning) så inddrag din TR/FTR og kreds, så vi kan hjælpe med at drøfte og eventuelt forhandle vilkårene.

Fleksibilitetsaftaler kan nu igen komme i spil
Vi har i flere tidligere Covid-19-nyhedsmails til jer gjort rede for, hvordan vi har presset på for at få regionen til at indgå fleksibilitetsaftaler for de afdelinger og områder, hvor der ikke er balance mellem antallet af sygeplejersker til rådighed og de vagter, der skal dækkes – sådan som kredsens rammeaftale med regionen giver mulighed for. Regionen har gennem hele Covid-19-perioden været helt afvisende på trods af vores mange henvendelser. Nu er grebet endeligt løsnet fra regionens side, så der igen kan indgås aftaler med kredsen og regionen efter anmodning fra de lokale ledelser.

Jeres arbejdsmiljø
Dit og dine kollegers arbejdsmiljø har på forskellige måder været udfordret af Covid-19. Som kolleger reagerer du og I forskelligt – både i situationerne og på lidt længere sigt. Det er vigtigt, I har fokus på at rumme hinanden. Der kan være reaktioner, der skal tages hånd om og læring, der er vigtig at få uddraget. Så for at få afrundet forløbene godt, anbefaler kredsen, at I får samlet op på forløbene og udfordringerne. Tilsvarende situationer kan opstå igen, og hvordan kan I så være endnu bedre forberedte og rustede?

Brug jeres AMiR – og tag drøftelserne sammen fx på personalemøder. Vær opmærksom på, at for de regionale arbejdspladsers vedkommende har HR koncern en række tilbud og redskaber, I kan gøre brug af ift. debriefing, psykologhjælp mm. Kredsens arbejdsmiljøkonsulenter står som altid også til jeres rådighed for sparring.

Tjek lønsedler
I den kommende tid er det særligt vigtigt, at du og dine kolleger tjekker lønsedler i forhold til honoreringen af de ændringer i vagtplanerne, arbejdstider og tjenestested, som I måske har været en del af.

Hvis du er i tvivl, så kontakt din lokale tillidsrepræsentant (TR) og/eller lønkontoret. Opstår der uenigheder med lønkontoret, har din tillidsrepræsentant altid mulighed for at gå videre med sagen til fællestillidsrepræsentanten (FTR) og de faglige konsulenter i Dansk Sygeplejeråd. Hvis det er nødvendigt, kan FTR og konsulenterne forhandle med arbejdsgiveren.

Medlemshuset er åbent igen
Vi har på grund af Covid-19-situationen måttet aflyse en del medlemsarrangementer i foråret og lukke medlemshuset i Silkeborg ned. Nu er medlemshuset åbnet igen med mulighed for rådgivning og vejledningssamtaler – dog altid efter aftale. Du finder kontaktinfo til kredsen her. Jeg håber, vi snarest får mulighed for at mødes igen. Følg med i kredsens aktivitetskalender – her finder du informationer om møder, temadage mm, så snart det bliver muligt at åbne for medlemsaktiviteter igen.

Til da varme junihilsner

Anja Laursen

Danmark_MidtNyt_mobile.jpg

HOLD DIG ORIENTERET

- Følg kredsens side på Facebook
- Kredsens temaside om Covid-19
- Telefonåbningstider i kredsen (find dem midt på siden)
- Tidligere udsendte nyhedsbreve fra DSR, Kreds Midtjylland

FÅ MERE VIDEN OM COVID-SITUATIONEN
- Ofte stillede spørgsmål
- Nyhedsbreve fra Dansk Sygeplejeråd
- Læs blog af formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen