Covid-19 og fleksibilitet: Der skal aftaler på bordet

Anja_Laursen_2_MidtNyt_mobile.jpg

Kære midtjyske medlemmer

Den akutte Covid-19-fase er p.t. ovre, og vi er nu i gang med en overgangsperiode, hvor sundhedsvæsenet genåbnes, samtidig med der skal opretholdes et vist Covid-19-beredskab, og på hospitalerne afvikles pukler opstået under Coronakrisen.

Mange sygeplejersker har bidraget med megen fleksibilitet i den akutte fase, men nu er vi i en overgangsfase, hvor nogle arbejder på vanlig vis, og andre dækker vagter på andre afdelinger/specialer eller i Covid-19-beredskab eller tager ekstra arbejde, hvor der mangler sygeplejersker. I de situationer er det DSRs klare opfattelse, at der skal indgås aftaler, der sikrer dig og dine kolleger ordentlige vilkår.

Hvad mener DSR om fleksibilitet?
DSR har arbejdet på, at der skal indgås nye aftaler centralt på landsplan, der fastsætter rammer om de mange udfordringer, I står midt i. Situationen er desværre i øjeblikket ret fastlåst, da Danske Regioner endnu ikke har åbnet op for forhandlinger. Der presses fortsat kraftigt på for at få en aftale. Hvis ikke det lykkes med en central aftale, arbejder vi sideløbende på, at der skal indgås rammeaftale med regionen som afsæt for lokale aftaler på arbejdspladser.

I denne p.t. uafklarede situation ved vi, det giver et voldsomt pres på mange af jer, der på forskellig vis inddrages i forhold til konsekvenserne af fx det videre beredskab. Det er vigtigt at understrege, at principielt skal det ikke være den enkelte sygeplejerske selv, der i samarbejde med afdelingssygeplejersken ud fra de bedste intentioner, skal stå for at løse de mange udfordringer som fx det at sikre, at Covi-19-beredskabet er dækket. Det understreger vi igen, igen overfor arbejdsgiverne. Alle vil være bedst tjent med en løsning med klare aftaler – enten på landsplan eller regionalt – som ramme for aftaler på arbejdspladserne.

For alle jer, der er og kommer tilbage i daglig drift, skal vi og I insistere på, at overenskomst og arbejdstidsaftale selvfølgelig fastholdes - dvs. med forventning om, at der alene planlægges med den ansættelsesbrøk, man er ansat til, at man skal kende sin arbejdstidsplan mindst fire uger frem, ændringer i arbejdstiden kan kun foregå i ganske særlige tilfælde, og at man skal møde/arbejde der, hvor man er ansat til at arbejde – og ikke mere end det.

Din fleksibilitet skal ikke udnyttes
Der er behov for Covid-19 -beredskab, og mange sygeplejersker indgår gerne heri. Nogle har dog i den forbindelse svært ved at se deres arbejdsliv hænge sammen. Begge dele skal respekteres.
Derfor opfordrer vi jer til, sammen med jeres tillidsrepræsentant, at fortælle jeres ledere, hvad der skal til, for at I kan se jer selv i det. Og til at sige fra, hvis I ikke kan se jeres liv og arbejde hænge sammen med det, der lægges op til.

Fra kredsens side fortsætter vi som nævnt med at insistere på at forhandle med regionen om vilkår. Vi anerkender fuldt ud, at der er behov for et Covid-19-beredskab, der kan træde til, hvis situationen gør det nødvendigt, og derfor har vi i DSR også tydeligt sagt såvel centralt til Danske Regioner som her i kredsen til Region Midtjylland, at vi står til rådighed for drøftelser og for at indgå aftaler.

Men det er også din og dine kollegers holdning til fleksibilitet på arbejdspladsen – i samarbejde med jeres tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant – der er med til at sikre jer de bedst tænkelige og ordnede vilkår. Inddrag din tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, hvis I oplever at blive presset – og få den nødvendige hjælp til at løse situationen bedst muligt. Og orienter kredsen, så vi fortsat kan italesætte udfordringerne over for arbejdsgivere og politikere.

Sygeplejerskers stemme i sundhedsdebatten
I skal ikke være i tvivl om kredsens holdning og tilgang til jeres udfordringer, ligesom vi også gør, hvad vi kan, for ikke alene at markere vores holdning over for arbejdsgiverne, men også over for politikere og i offentligheden. Se fx vores debatindlæg som formandsgruppe bragt i en række midtjyske medier ’Giv sygeplejerskerne ordentlige vilkår’ samt mine udtalelser for nylig i P4 MidtVest.

På samme måde har rigtig mange midtjyske sygeplejersker taget til orde. Tak for det – og fortsæt endelig! Du finder indlæg og indslag under nyheder på kredsens Covid-19-temaside. Det er nu, vi sammen skal fastholde debatten om sygeplejerskers værd og de vilkår og den honorering, vi har fortjent.

Ligeløn stadig et perspektiv
At vi som sygeplejersker ikke mindst af historiske grunde er lønindplaceret alt for lavt, og at det skal der laves om på – snarest – er også en debat, der foregår, og som vi sammen på alle tænkelige måder skal holde i gang. Også i den forbindelse har formandsgruppen sendt nogle klare budskaber – læs med i seneste debatindlæg ’Er tiden endelig inde til lige løn for lige uddannelse?

Giv din historie videre
Som sygeplejerske har du og dine kolleger en helt afgørende rolle i, hvordan der er og bliver taget hånd om Covid-19 i sundhedsvæsenet. Den indsats er det vigtigt, vi både nu og i forhold til fremtiden kaster lys på.

I kredsen har vi derfor fokus på at indsamle og formidle jeres hverdagsfortællinger, så denne historiske tid bliver dokumenteret. Og så vi kan løfte eksemplerne på sygeplejerskers værd ind i kommende forhandlinger og debatter. Så vi har brug for din og dine kollegers beretninger! Du kan læse nogle af de midtjyske sygeplejerskers fortællinger på kredsens særlige Covid-19-temaside. Her finder du også et opslag med inspiration til, hvordan du kan bidrage.

Vil du bidrage, så kontakt gerne kredsens kommunikationsteam: Marie Adelstorp (ma@dsr.dk) og Ditte Scharnberg (dsch@dsr.dk)
 

GitteChristiansen170x200.jpg

Fleksibilitet: Sygeplejersker siger fra

Kravene til sygeplejerskers fleksibilitet er gået for vidt, forklarer sygeplejerske Gitte Christiansen fra Medicinsk Modtagelse på Regionshospitalet i Holstebro til DR. Dansk Sygeplejeråd kræver forberedninger.

> Læs mere

 

Animationsfilm.jpg

HOLD DIG ORIENTERET

- Følg kredsens side på Facebook
- Kredsens temaside om Covid-19
- Telefonåbningstider i kredsen (find dem midt på siden)
- Tidligere udsendte nyhedsbreve fra DSR, Kreds Midtjylland


FÅ MERE VIDEN OM COVID-SITUATIONEN
- Ofte stillede spørgsmål
- Nyhedsbreve fra Dansk Sygeplejeråd
- Læs blog af formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen