Covid-19 og påske: En hilsen fra din kreds

Anja_midtnyt_200x170_s.jpg

Kære midtjyske sygeplejersker

Disse påskedage 2020 er på alle måder helt anderledes end noget andet, vi før har oplevet. Nogle af jer kan måske nyde nogle mere end velfortjente fritimer eller -dage med jeres kære; for mange andre er der fortsat en indsats, der skal og bliver ydet sygeplejefagligt til borgere og patienter, der har brug for det. Både grundet Covid-19 men også et væld af andre sygeplejefaglige indsatser, der ikke hverken kan eller skal glemmes i denne særlige tid.

Vi sender fra kredsen jer alle mange hilsner og tanker! Og i denne nyhedsmail tillige et par linjer om nogle af de emner, vi ved med rette optager jer.

Ferie og afspadsering
Vi er orienteret om, at der kan være mange udfordringer vedrørende kommende ferie – pålagt eller inddragelse heraf – og/eller udfordringer i forhold til afvikling af timer/afspadsering. Brug dsr.dk/corona – her er en lang række udførlige svar. Eller kontakt din tillidsrepræsentant eller kredsen.

Fleksibilitet og Region Midtjylland
Der bliver trukket store veksler på den fleksibilitet, I som sygeplejersker også i denne tid udviser. Og glædeligvis bliver der fra mange sider i befolkningen udtrykt stor anerkendelse af jeres indsats. Desto mere kan man undre sig over, at Region Midtjylland ikke har villet indgå i de drøftelser om brug af vores fælles aftale om fleksibilitet for regionalt ansatte sygeplejersker, de steder hvor der tiltagende er brug for det. Vi har nu gennem fire uger presset på for at få en forhandling i gang for de områder, hvor der ikke er overensstemmelse mellem sygeplejerskeressourcer og vagter, der skal dækkes. Region Midtjylland afviser helt at indgå aftaler herom.

Udbetaling af mer- og overarbejde
Vi er i øjeblikket på vej til at indgå en aftale med regionen – på nuværende tidspunkt gældende frem til 30. april 2020 – om udbetaling af mer- og overarbejde. En aftale der gælder, såfremt den enkelte ønsker at gøre brug af den. Aftalen indgås i første omgang for en kort periode, så vi forhåbentligt i løbet af den kommende tid ved mere om, hvordan genåbningen af sundhedsvæsenet kommer til at ske. Herunder også om der i den forbindelse vil være øget eller ekstra aktivitet, som sygeplejersker forventes at indgå i.

Dokumentér alle ændringer i dine vagter
Ændringer i din vagtplan uanset hvor du er ansat – omlægninger, tilkald, inddragelse af fridøgn osv. – vil der, på grund af travlhed, måske først bliver taget hånd om på et senere tidspunkt. Derfor er det vigtigt at registrere vagtændringerne. På dsr.dk/corona ligger der skemaer, du kan bruge hertil. Gå ind under overskriften: Hvis du får ændrede opgaver, ændrede vagter … Og derefter under: HUSK: Registrer dine vagtændringer … Da det er den oprindelige vagtplan, der danner grundlag for hvilken honorering, der skal gives, er det vigtigt, at du sikrer dig en kopi af den oprindelige plan. Kopien kan være et screenshot fra vagtsystemet, et foto eller en reel afskrift – formen har ingen betydning.

Mulige arbejdsskader
Ingen kender på nuværende tidspunkt mulige følger, hvis man bliver syg med Covid-19. Det er anbefalingen fra kredsen, at har man været smittet, bør man anmelde det som en arbejdsskade.

Reglerne siger, at der skal foreligge en positiv test på, at man har haft Covid19, og man skal kunne sandsynliggøre, at man er blevet smittet på arbejdet. Der er mulighed for ydelser efter loven (typisk varigt mén eller erhvervsevnetab), hvis man som tilskadekommen er sygemeldt mere end fem uger.

Det er imidlertid vores anbefaling, at al Covid-19 smitte og tilhørende symptomer (bekræftet ved test eller ej) skal anmeldes, hvis man har arbejdet med Covid19-borgere/patienter. Denne anbefaling sker ud fra et forsigtighedsprincip, da man netop ikke kender til mulige varige følger af Covid-19-smitte.

Det er ens praktiserende læge, der skal anmelde erhvervssygdomme og det alene ved mistanke om, at man er blevet smittet via sit arbejde, dvs. hvis man har passet flere Covid-19-borgere/patienter over et tidsrum. Skulle du opleve afvisning fra praktiserende læge eller på arbejdspladsen i forhold til at anmelde, kan man selv anmelde en arbejdsskade. Din arbejdsmiljørepræsentant og kredsens arbejdsmiljøkonsulenter er klar til at hjælpe.

Der er hjælp at få
Mange flere spørgsmål trænger sig helt sikkert fortsat på. Husk endelig at bruge dine tillidsvalgte med hjælp til at løse problemer og svare på spørgsmål, ligesom vi i kredsen også kan være behjælpelig.

De varmeste påskehilsner på vegne af kredsbestyrelsen.

Anja Laursen

Kredsformand

Paaskeliljer_200x170.jpg

HOLD DIG ORIENTERET I KREDSEN

- Kredsens temaside om Covid-19

- Kredsens telefontider over påsken (find dem midt på siden)

- Følg kredsens side på Facebook

FÅ MERE VIDEN


- Ofte stillede spørgsmål

- Nyhedsbreve fra Dansk Sygeplejeråd

- Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensens blog