Dig og dit fag - efterårstilbud - lønforhandling

Anja_Laursen_3_MidtNyt_mobile.jpg

Kom med til samling om ’Dig og dit fag’

Kunne du tænke dig en aften, faglig og festlig, i gode kollegers selskab? Så vil det være en god ide at tilmelde dig kredsens kommende arrangement: MIDTVEJSforsamling den 24. oktober 2019 i Herning Kongrescenter. Vi inviterer alle midtjyske sygeplejersker til aftenen: ’Dig og dit fag’ med fokus på vores fag og vores fags fremtid. Og som ved generalforsamlinger indleder vi arrangementet med en velsmagende buffet, hvor der er mulighed at nyde kollegers gode selskab.

> Læs mere

NYT FRA KREDSEN

DSRmidt32019.jpg

DSR midt: Sygepleje til hjemløse og udsatte borgere

Gadesygeplejerske Louise Folming pryder efterårets udgave af DSR midt. Udover fotoreportage fra gaden i Aarhus kan du også blive klogere på Norddjurs Kommunes succes med faglige koordinatorer i hjemmesygeplejen. Du kan læse interview med professor i sygeplejevidenskab Charlotte Delmar om forskning i omsorg. I 'Portræt på tværs' kan du møde hospicesygeplejerske Karen-Katrine Andersen, og slutteligt kan du som altid få et indblik i de mange aktuelle medlemstilbud, kredsen tilbyder.

> Læs mere

NurseRuth170x200.jpgSidste udkald! Har du tilmeldt dig MIDTVEJSforsamlingen?

I år inviteres alle medlemmer til ’MIDTVEJSforsamling’, hvor du som deltager undervejs er med til at debattere sygeplejefaget og kerneopgaven i fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen. Kredsen byder derudover på fællesspisning samt et muntert oplæg af Ruth Holst, der står bag tegningerne af Nurse Ruth.

> Læs mere

 

LindaAikenMidtNyt.jpgFaglig forsvarlig sygepleje - gæstevisit af sygeplejeforsker Linda Aiken

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland er vært for et topmøde om sammenhængen mellem ’Faglig forsvarlig sygepleje’ og patientsikkerhed. Den internationalt anerkendte forsker Linda Aiken, professor ved University of Pennsylvania, vil undervejs fortælle om sin omfattende forskning. Arrangementet er rettet mod inviterede ledere, forskningssygeplejersker og regionrådspolitikere samt kredsens fællestillidsrepræsentanter og bestyrelse. Mødet foregår den 22. november 2019 i Silkeborg.

DSRmidt32019bagside.jpg

Vind biografbilletter for to personer

Hvis du har - eller får - styr på, hvornår Dianonissestiftelsen blev oprettet, så kan du blive den heldige vinder af en biografoplevelse for to personer. Kredsmagsinet DSR midt byder traditionen tro på en bagsidekonkurrence, og denne gang omhandler konkurrencen hjemmesygeplejens historie.

> Deltag i konkurrencen

SigFoerstJa.jpg

Husk lønforhandling når du skifter job

Fra den 9. oktober kickstarter Dansk Sygeplejeråd en ny kampagne, der sætter fokus på vigtigheden af at forhandle sin løn i forbindelse med jobskifte.

Kreds Midtjylland er dog allerede klar med råd til dig, der skal forhandle løn. Klik på linket herunder og bliv klogere.

> Læs gode råd til lønforhandling

TILBUD TIL MEDLEMMER

Danmark_MidtNyt_mobile.jpg

Temadag om sygepleje til ældre og kronisk syge borgere - og arbejdsglæde

Valget er dit, men valget bliver ikke let, når kredsen inviterer alle medlemmer til en dag, hvor fokus rettes mod sygepleje til ældre og kronisk syge borgere - og arbejdsglæde. Før frokost kan du vælge én af fire forskellige oplægsholdere, der med hver deres perspektiv og faglige erfaringer og uddannelser belyser området. Undervejs kan du også opleve oplæg om ’Skønne øjeblikke i sygeplejen’ af sygeplejerske, ph.d. og lektor på VIA University College i Randers, Sine Maria Herholdt-Lomholdt. Som en afrunding på dagen går forfatter, foredragsholder og konsulent Jon Kjær Nielsen på scenen. Han vil berette om, hvad der skaber arbejdsglæde på jobbet. Dagen foregår på Hotel Sabro Kro nær Aarhus den 27. november 2019.

> Tilmeld dig

Styrk den ældre borgers livskvalitet og selvbestemmelse

Få besøg af rejseholdet fra Videnscenter for værdig ældrepleje og lær om, hvordan du kan styrke borgernes livskvalitet og selvbestemmelse. Sundhedsstyrelsen har åbnet for ansøgninger til to puljer for medarbejdere og ledere.

> Læs mere

Frivillige_200x170.jpgTemadage for sygemeldte og medlemmer med nedsat erhvervsevne

Hvis du som sygeplejerske enten er sygemeldt eller har nedsat erhvervsevne, så kan det være inspirerende og gavnligt at mødes med ligesindede. Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland tilbyder dette efterår to medlemsarrangementer.

> Læs mere (se den 12/11 og 3/12)

 

Temamøde for stabssygeplejersker

Kredsen inviterer til møde, hvor vi sætter fokus på, hvordan stabssygeplejersker bruger deres faglighed i et arbejdsfelt, hvor netop faglighed er en vigtig forudsætning for opgaveløsningen. Og vi sætter fokus på, hvordan DSR kan understøtte den faglige udvikling og forhold på arbejdspladserne.

> Læs mere

Netværk for førtidspensionister

Vidste du, at det er muligt for dig, der er tilkendt førtidspension eller microfleksjob at mødes med ligesindede i Aarhus?

> Læs mere

SÆRLIGT FOR TR OG AMiR

Arbejdsmiljørepræsentant? Husk efterårets lokale værkstedsmøder.

Bliv styrket i din rolle som arbejdsmiljørepræsentant ved at deltage i efterårets værkstedsmøder. ’Fra hensigtserklæringer til handleplaner i arbejdsmiljøarbejdet’ lyder temaet for en række møder, som kredsen afholder fire steder i kredsen. Dette efterår vil værkstedsmøderne, udover det overordnede tema, ligeledes omhandle de emner, der fylder hos dig og jer, så tøv ikke med at deltage i et møde, hvor du både kommer i dialog med repræsentanter fra kredsens politiske ledelse samt kredsens arbejdsmiljøkonsulenter.

> Tilmeld dig gennem kredsens aktivitetskalender

Fra sommertid til vintertid

Det varer ikke længe, før vagtplanlæggerne på din arbejdsplads skal i gang med vagtplanen, der indeholder overgangen til vintertid. Men har din vagtplanlægger styr på detaljerne? Ellers kan du herunder blive klogere på, hvad de skal holde øje med.

Hvordan får vi den faglige stolthed tilbage?

Gør dig den tjeneste at notere den 5. december i din kalender, hvor alle kredsens arbejdsmiljørepræsentanter inviteres til en dag med overskriften; ´Hvordan får vi den faglige stolthed tilbage?´ Dagen byder bl.a. på oplæg af sygeplejerske Lotte Falck, der er Master i Organisationspsykologi fra Roskilde Universitet med uddannelse inden for arbejdsmiljø og ledelse. Programmet er under udarbejdelse så følg med på kredsens hjemmeside, hvor du allerede kan tilmelde dig dagen.

> Tilmeld dig

SÆRLIGT FOR SENIORER

SeniorsammenslutningMN.jpg

Efterårets program for seniorer

Kredsens tre seniorsammenslutninger tilbyder alle medlemmer over 55 år at deltage i et varieret udvalg af aktiviteter.

> Læs mere