Midtjyder på kongres - 2022

Den midtjyske kredsbestyrelse deltog 17-20 maj i Dansk Sygeplejeråds kongres. Her på siden kan få et overblik over, hvordan kongressen forløb set med midtjyske briller.

Her kan du få et overblik over, hvordan Dansk Sygeplejeråds kongres - 2022 - forløb med midtjyske briller.  

Bemærk at vi udover denne side også vil opdaterede fra kongressen løbende på kredsens facebook og instagram. 

Følg kredsen på facebook - klik her. 

Følg kredsen på instagram - klik her

20. maj: Kongressens fjerdedag

Styrket faglighed og profession. Det var blandt temaerne på den fjerde og sidste dag på kongressen i Dansk Sygeplejeråd. Et emne, hvor næstformand Dorthe Boe Danbjørg satte scenen med et perspektiv og indsigt i, hvordan det er af afgørende betydning, at forskning og udvikling af sygeplejen er af afgørende betydning. Et emne Dansk Sygeplejeråd skal have endnu mere fokus på de kommende år, hvor selvstændigt virksomhedsområde og andre elementer, der giver sygeplejersker mere ansvar, vil kunne blive en realitet. Det blev fremhævet, hvordan kommunerne er svære at danse med, når det kommer til at søsætte projekter der udvikler faget, hvilket i sidste ende kommer borgerne til gavn. Kommunerne har ofte blikket stift rettet mod økonomien, uden overskud til at kigge på udvikling og perspektiv på længere sigt. 

jannie

Midtjysk forslag til gavn for studerende vedtaget

Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland havde under temaet fremsat et kongresforslag, der skal skabe bedre rammer og arbejdsvilkår for de kliniske vejledere. Kredsbestyrelsesmedlem Sebastian Kongskov Larsen begrundede, hvorfor det er af afgørende betydning, at der i praktiktiden er gode vilkår til at hjælpe fremtidens sygeplejersker godt på vej. SLS-medlem og studerende på VIA i Aarhus, Julie Høj, gik også på talerstolen. Her fortalte hun om et praktikforløb, hvor hun følte sig utilstrækkelig og stort set aldrig mødte den kliniske vejleder, der havde ansvaret for hendes forløb.

Læs nyhed om Kreds Midtjyllands forslag der blev vedtaget her.

Flere andre studerende og sygeplejersker fra en række kredse var også på talerstolen med ros til forslaget. KB-medlem Jannie Hvilsted gik på talerstolen og fortalte, hvilken forskel hun mærker det gør på Gødstrup, at hun har prioriteret tid til hendes arbejde som klinisk vejleder. Forslaget blev vedtaget af en fuldstændig enig kongres. 

Du kan læse hele forslaget her. 

Stemningsbilleder fra kongres 2022

Kongressen i Aarhus var en særlig en af slagsen. Efter et par år, hvor demokratiet primært har udfoldet sig på de sociale medier var det endelig tid til at mødes igen til fysisk debat og fællesskab. Det gav grobund for mange og lange debatter, hvor nuancer kom med. Nuancer der i en debat på teams hurtigt er blevet misforstået, det har mange uden tvivl oplevet de seneste år. Dansk Sygeplejeråds faste fotograf Søren Svendsen fulgte kongressen i Aarhus og fangede mange flotte billeder. Dem kan du se i dette galleri. 

 

Anne Bendix genvalgt til formand for Sygeplejeetisk råd

19. maj: Kongressens tredjedag

Kongressens tredjedag var demokrati, når det er bedst. Den var fyldt med mange forskellige emner, der på hver deres måde spillede ind i arbejdet med at sikre sygeplejersker bedre løn- og arbejdsvilkår i fremtiden. For hvordan skal vi arbejde strategisk for at opnå det mål, og hvordan skal vi organisere os internt for bedst muligt at opnå vores mål? Overordnede og svære spørgsmål at besvare. Derfor var der også afsat god tid til debat af emnerne i kongressen, der havde masser af energi og ideer til, hvordan Dansk Sygeplejeråd skal arbejde strategisk i det videre arbejde. 

Under emnerne "Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab" samt "styrket faglighed og profession" var der masser af gode indlæg, perspektiver og forslag til, hvordan fremtiden for DSR og medlemmerne skal angribes. En fremtid fyldt med udfordringer, men også muligheder. Udfordringer fordi vores samfund går en fremtid i møde med store ændringer som følge af flere ældre. En demografisk udfordring der kræver handling og forandring i vores sundhedsvæsen. Handling og forandring der, hvis sygeplejerskerne formår det, giver mulighed for udvikling og større fokus på den vigtige rolle vores fag spiller. Fremtiden er naturligvis svær at spå om, men viljen til at påvirke den er i den grad tilstede hos kongressen i Dansk Sygeplejeråd. En kongres fyldt med nyvalgte, der med deres energi og vilje giver god grund til optimisme for fremtidens fagforening. 

Midtjysk forslag for at lette TR-arbejdet vedtaget

En samlet kredsbestyrelse fra Midtjylland havde på tredjedagen endnu et forslag til afstemning blandt kongressen. Med udgangspunkt i udfordringer på AUH i Aarhus havde kredsbestyrelsen fremsat et forslag, der skal sikre TR bedre tid til medlemsnære aktiviteter. Med stor udskiftning i TR-personer kan der anvendes megen tid på nyvalg, hvilket kredsbestyrelsens forslag skal afhjælpe for på den måde at give de tillidsvalgte bedre tid til det vigtige arbejde og lette administrationen. Du kan læse forslaget her. 

20220519_100649

Vibeke Bak og Trine Balker er udover at være KB-medlemmer også FTR på hospitaler i Region Midtjylland. De ser frem til, at det nye forslag letter arbejdet omkring nyvalg og giver bedre tid til det medlemsnære arbejde. 

Højdepunkter fra tredjedagen

Der var mange og lange debatter på kongressens tredjedag. Derfor var det også med at udnytte de små rum, hvor man kunne samle tankerne inden et nyt skarpt budskab skulle sendes afsted. Det har fotograf Søren Svendsen fanget fornemt i disse pletskud, der er kombineret med de billeder vores dygtige KB-medlemmer tog undervejs. 

Se hvad der blev besluttet og forkastet

Med 45 kongresforslag og mange ændringsforslag undervejs i årets kongres er der meget at holde styr på. Hvad blev blev besluttet og hvad blev forkastet? Det kan du læse mere om på denne side, der har samlet alle kongressens beslutninger. 

Et af de forslag, der havde stor fokus og gav meget debat var spørgsmålet om et rotationsprincip. Et spørgsmål der har været behandlet flere gange på tidligere kongresser. I udgangspunktet var forslaget stillet, så rotationsprincippet ville blive indført med tilbagevirkende kræft. Det ville have store konsekvenser. Eksempelvis ville det betyde, at formandsgruppen I Kreds Midtjylland ved næste valg ville skulle sige farvel til tre ud af fem politikere. Forslaget blev ikke vedtaget. Til gengæld blev et ændringsforslag vedtaget. Et ændringsforslag der indfører et rotationsprincip som beskrevet, bare ikke med tilbagevirkende kraft. 

 

18. maj: Kongressens andendag

Kongressens andendag afsluttede det første tema, der blev taget fat på under åbningsdagen. "Bedre løn til sygeplejersker". Et tema der, helt naturligt, var stor debatlyst omkring. Ikke mindst på området om forhandlingsretten for de studerende. For hvorfor er det fortsat denne er hos FOA, blev der spurgt retorisk, mens erfarne kræfter kunne huske de havde kæmpet samme kamp for efterhånden mange år siden. Der var stor enighed om, at emnet er vitalt at arbejde videre med, præcis som der blev sendt et klart signal til magthaverne via en kongresudtalelse, der blev vedtaget af en samlet kongres. 

Den kongresudtalelse kan du læse her. 

Fælles for debatten var, at der var stor enighed om målet. En retfærdig løn. Hvordan kommer vi derhen, spurgte kongressen hinanden? Et spørgsmål, der via en række forskellige kongresforslag blev forsøgt besvaret. 

Du kan læse om alle kongresforslag, samt deres "skæbne" her. 

Midtjysk forslag vedtaget

Den midtjyske kredsbestyrelse havde ud på eftermiddagen det første af tre forslag til behandling. Forslaget går ud på, at der skal afholdes kongres i Dansk Sygeplejeråd hvert andet år, ikke som nu hvert fjerde år. Det skal ske for at styrke både fællesskabet og demokratiet i Dansk Sygeplejeråd. KB-medlem Vibeke Bak var på talerstolen for at uddybe forslaget. Det gjorde hun så godt, at forslaget blev vedtaget. Således skal der allerede afholdes kongres i Dansk Sygeplejeråd om to år. 

Du kan læse mere om forslaget her. 

Masser af midtjysk energi for indflydelse

Til trods for lange dage uden mange pauser er energien og motivationen i top i den midtjyske lejr. Hver dag opdaterer to af kredsbestyrelsesmedlemmerne på kredsens sociale medier for at giver indblik og indsigt i kongressen for alle dem, der ikke selv er tilstede. Det har haft den gavnlige sideeffekt, at der er blevet både smilet og grint, når der er blevet opdateret med billeder. Så god grund til at følge opdateringerne, både for det faglige og lidt med skæve indblik i livet under en kongres. Onsdag var det Vibeke Bak og Sanne Fuglsang, der opdaterede. 

 

Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab

Eftermiddagen og aftenen bød på debat og kongresforslag under temaet du netop har læst i overskriften for dette afsnit. En livlig debat med mange meninger. Undervejs blev kongressen inspireret af en video, hvor flere forskellige eksperter i medier, fagforeninger og fællesskaber giver deres bud på, hvordan fagforeningen og fællesskabet i DSR kan overvinde skiftende tider og fortsat være relevant for sygeplejerskerne. En video der gav grobund for indspark og ideer fra både unge og ældre medlemmer af kongressen. Eksempelvis var det nyvalgte KB-medlem og tidligere SLS´er Sebastian Kongskov Larsen på talerstolen med perspektiver for faget fremtid set med fra en ung nyuddannets stol. 

Enighed var der om, at der skal fokus på udvikling, men at fundamentet og værdierne i fagforeningen skal bevares. At ramme den balance kræver debat, demokrati og flittige drøftelser af, hvilken vej skuden skal vendes. Det var dog tydeligt at mærke, at viljen til at skabe fremtidens vej for Dansk Sygeplejeråd i den grad er tilstede hos den valgte kongres. 

 

Midtjysk billedgalleri fra kongressens andendag

 

17. maj: Kongressens åbningsdag

Efter den officielle åbning af kongressen, som indeholdt taler af DSRs formand Grete Christensen, næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose, FH-formand Lizette Risgaard, medlem af sundhedsudvalget i KL, Christian Budde  var dagens første punkt diskussion af beretningen for DSRs virke 2018-22.

På den mundtlige åbningstale høstede formand for DSR, Grete Christensen, stående klapsalver fra en samlet kongres. Klapsalver var der også mange af undervejs i formandens åbningstale, der samtidig var nedslag i den skriftlige beretning. En beretning om en svær tid for sygeplejersker, både hvad angår lønkamp, konflikt og corona. Men også en tid der har fået omverdenen til at forstå, hvorfor sygeplejersker er en afgørende faktor, hvis vi vil kunne drive samfundet sikkert gennem eksempelvis en pandemi. 

Grete Christensen pointerede, at der naturligvis vil opstå udfordringer i en så grundlæggende kamp, som den der kæmpes i forhold til et opgør med lønindplaceringen skabt ved Tjenestemandsreformen i 1969. Helt grundlæggende er der dog en fællesnævner i kampen, der er enighed om den uretfærdighed sygeplejersker i årtier har oplevet, når det handler om løn. 

- Solidaritet og sammenhold er nøglen, når vi skal arbejde i retning af bedre vilkår. Det starter med løn. Ingen ønsker at ændre konfliktniveauet mere end sygeplejerskerne, vi er dem der har strejket mest. Vejen til at undgå konfliktet i fremtiden er, at sygeplejersker bliver hørt, lød det fra Grete Christensen, der fik rungende bifald i salen i Aarhus for den kommentar. 

Efter middag tog man hul på det første af mange kongresforlslag. Et forslag om, hvordan man bedst muligt sikrer ytringsfrihed i sygeplejerskers arbejde. Et område der igen og igen er blevet fremhævet, når det handler om ansattes mulighed for åbent at fortælle om kritisable arbejdsvilkår uden at skulle frygte for deres job. Emnet var tydeligvis et, der påvirker mange sygeplejersker. Emnet alene tog flere timer at komme igennem, da debatlysten var stor. Enigheden var stor omkring problemets eksistens, sværere var det at afkode enighed, når det handlede om løsninger på udfordringen. 

Kredsen kort - på video: 

Den samlede midtjyske kredsbestyrelse er som en del af hovedbestyrelsen med hele vejen ved kongressen, der i år afvikles i Aarhus. Hver dag overtager to af kredsbestyrelsesmedlemmerne kredsens instagramprofil, hvor de giver indsigt og indblik i dagens emner set med midtjysk perspektiv. Du kan følge kredsen ved at klikke her. 

Hver dag opdaterer kredsbestyrelsesmedlemmerne også på video fra kongressen. Du kan finde videoerne på instagram, facebook, hjemmeside.  Første dag står Jacob Gøtzsche og Jannie Hvilsted for at opdatere:

Video med præsentation af dagens program: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSRs beretning 2019-2022

 

Midtjyske fotos fra åbningsdagen på kongressen

Fokusområder 2022-2026: Handlingsprogram

Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse har formuleret et handlingsprogram med fire fokusområder for kongresperioden 2022-2026. De fire fokusområder vil være omdrejningspunkt for kongressens debatter:

  • Bedre løn til sygeplejersker

  • Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet
  • Styrket faglighed og profession
  • Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab

Du kan hente hele handlingsprogrammet for Dansk Sygeplejeråd 2022-2026 ved at klikke her. 

Kongresforslag

Læs alle kongresforslag, der er stillet til årets kongres her. 

De tre forslag en enig kredsbestyrelse i Kreds Midtjylland har indstillet kan du læse her, her og her. 

 

Overblik: Find alle informationer om kongres 2022 her 

22-18_kongres2022_oploeftningsbillede

Livestream, tidsplan og Kongresmaterialer. Der er mange ting at holde styr på, når det handler om Dansk Sygeplejeråds kongres 2022. Alle informationer er samlet på den centrale side for Kongres 2022. Det er også her du kan tilmelde dig og se med virtuelt. Du finder alle informationerne ved at klikke her.