Et livligt efterår

Sygeplejerskers ytringsfrihed har fyldt meget i kredsens arbejde den seneste tid og vil også være et emne i beretningen på kredsens generalforsamling 25. oktober 2018. Desuden sætter vi fokus på kredsbestyrelsens forslag om ’Det gode sygeplejefaglige arbejdsliv’. Jeg håber, at mange af jer vil deltage og bidrage.

Af kredsformand Anja Laursen

Retten og pligten til at ytre sig som sygeplejerske har fyldt rigtig meget i kredsens arbejde den senere tid.  Vi har oplevet tiltagende eksempler på, at sygeplejersker af frygt for konsekvenserne ikke er trygge ved at ytre sig om forhold, hvor kvalitet og sikkerhed for patienter og borgere bare ikke er i orden. Vi ser tendenser til, at en tavshedskultur og selvcensur breder sig.

Vi har sammen med andre faglige organisationer markeret dette kraftigt i regionens øverste samarbejdsudvalg RMU, og her er nu igangsat en proces sammen med direktionen for at finde veje og måder til at genopbygge en tillid til, at ytringsfrihed og -pligt SKAL gælde for midtjyske offentligt ansatte.

Også på det kommunale område oplever vi flere steder fra ledelser en ændret tilgang til sygeplejerskers ytringsfrihed og-pligt, og vi italesætter selvfølgelig problemerne, hvor vi støder på dem.

Sundhedsvæsen og valgkamp
Vores hverdag og virkelighed som sygeplejersker og den sygeplejefaglige kvalitet, vi kan yde til borgere, patienter og pårørende i et sundhedsvæsen i voldsom forandring, tegner allerede nu til at blive et omdrejningspunkt i valgkampen frem mod det kommende folketingsvalg.

Regeringen lancerer en sundhedsreform som del af den såkaldte ‘sammenhængsreform’, og politikere fra næsten alle partier står på nakken af hinanden med løfter om nytænkning og forbedringer.

‘Sundhedsfællesskaber mellem lokale sygehuse og omkringliggende kommuner’, ‘nærhedsfinansiering’, ‘1.000 nye sygeplejersker’, ‘brobygger-sygeplejersker’ er bare nogle af de overskrifter og forslag, der lige nu præger debatten.

Hold godt øje med det hele. Der er helt klart et åbent vindue for os som faggruppe i forhold til at ytre os – og som organisation til at forsøge at påvirke det, der kommer til at ske.

Kom til generalforsamling
‘Det gode sygeplejefaglig arbejdsliv’ er et tema, der med rette optager rigtig mange sygeplejersker, og det er netop også temaet for vores generalforsamling i kredsen 25. oktober. Kredsbestyrelsen vil her fremlægge et forslag til en række indsatser, vi mener, kan være med til at trække i en gunstig retning for faget og dermed for sygeplejerskers arbejdsliv og arbejdsmiljø. Jeg håber, rigtig mange af jer vil deltage og bidrage med synspunkter i forhold til kredsens arbejde, som jeg vil redegøre for i bestyrelsens mundtlige beretning. Og ikke mindst, at I vil bidrage med ideer til det videre arbejde.

Som noget nyt skal vi i år mødes i Ryhallerne. Men de mange sociale traditioner under generalforsamlingen med tid også til snak med kolleger, fælles spisning, lodtrækning om weekendophold mm følger selvfølgelig med. Du og dine kolleger kan nå til tilmelde jer frem til 18. oktober.

Hvem skal repræsentere dig?
I dette efterår får du også mulighed for at præge den fremtidige udvikling i DSR ved at deltage i valget af to næstformænd, der sammen med Grete Christensen skal lede DSR de kommende fire år.

Hele fem kandidater har meldt sig, og du kan møde dem til et valgmøde i kredsens medlemshus i Silkeborg 1. november. Du kan desuden via DSRs Facebookside streame et digitalt valgmøde den 24. oktober fra kl. 20 og her stille spørgsmål til kandidaterne via kommentarsporet. Du kan også finde deres valgoplæg og videopræsentationer på dsr.dk. Selve afstemningen foregår elektronisk i perioden 25. oktober til 8. november.

Jeg vil opfordre dig og dine kolleger til at drøfte valget - og frem for alt at stemme. Det er vigtigt, at alle bidrager til demokratiet og den fremtidige udvikling af DSR.