Faglig festdag 12 maj - Flere sygeplejersker - Banebrydende forskning

Anja_Laursen_Midtnyt_januar_2019.jpg

Flere sygeplejersker og forår på vej i Midt

Kredsen har i et åbent brev til Regionsrådet givet bud på, hvordan indsatsen med 215 flere midtjyske sygeplejersker kan gribes an. Og så er kredsen klar med et væld af forårstilbud. Læs kredsformand Anja Laursens kommentar.

> Læs mere


NYT FRA KREDSEN

Mette-Fjord_170x200.jpg

"Det er tid til at handle"

Den amerikanske sygeplejeprofessor Linda Aikens forskning fra 30 lande viser bl.a. entydigt, at antallet af sygeplejersker pr. patient samt sygeplejerskernes uddannelsesniveau og kompetencer har direkte indflydelse på patienters overlevelse, risiko for komplikationer og sygeplejerskernes arbejdsglæde. Mette Fjord Nielsen (foto), sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt, og oversygeplejerske Anne Dorthe Bjerrum, Regionshospital Viborg og Skive, kommenterer i en video Linda Aikens forskning. Samtidig fortæller kredsformand Anja Laursen, hvordan Dansk Sygeplejeråd vil arbejde med Aikens forskningsresultater.

> Læs mere og se video

Sygeplejerskemedemblemtilapsis.jpg

Gør det attraktivt at arbejde på fuld tid

Region Midtjyllands udgifter til sygeplejerskevikarer er steget. Udviklingen understreger behovet for ansættelse af flere sygeplejersker, siger kredsnæstformand Bente Rasmussen til JP Aarhus.

> Læs mere

 

TILBUD TIL MEDLEMMER

Blichfeldt_170x200_b.jpg

Gå ikke glip af forårets faglige festdag

Vil du være med til at fejre sygeplejen og 200års-dagen for Florence Nightingales fødsel? Så grib chancen for at deltage i et fagligt heldagsarrangement i tre etaper, hvor sygeplejen før, nu og i fremtiden er i fokus. Dagen afrundes med koncert med Anders Blichfeldt (foto). Dagen foregår i Herning Kongrescenter den 12. maj 2020, og flere end 400 sygeplejersker har allerede tilmeldt sig festen, men der er plads til flere.

> Læs mere

Frivillige_200x170.jpg

Fortæl om jeres faglige sparring og vind en købmandskurv

Betydningen af og muligheden for at have faglig sparring kan være altafgørende i en travl hverdag. Men hvordan sikrer du og dine kolleger faglig sparring og refleksion? Det er et spørgsmål, vi håber, I vil dele med os. I anledning af den internationale arbejdsmiljødag den 28. april har kredsen derfor udskrevet en konkurrence. Vi ønsker, at du og dine kolleger laver en kort beskrivelse af, hvordan I organiserer og udøver faglig sparring og refleksion. Vis os, hvad netop det betyder for det daglige arbejde og for udvikling af fagligheden hos jer.

> Læs mere

Region_Midtjylland_1_MidtNyt_mobile.jpg

Den socialpsykiatriske borger i centrum

Brænder du for sygepleje til mennesker med psykiatriske sygdomme, så duk op til kredsens temadag den 20. april 2020, hvor du kan hente faglig inspiration, høre om praksisnære erfaringer og deltage i en dialog med en række aktører med tilknytning til psykiatri. Kredsen indbyder til en dag med fokus på fremtidens sammenhængende og helhedsorienterede indsats for den socialpsykiatriske borger.

> Læs mere

Fagkongress_170x200.jpg

Vil du med på fagkongres?

Hvad vil udviklingen i sundhedsvæsenet de kommende år betyde for sygeplejeprofessionen? Det kan du blive klogere på tirsdag den 26. maj, når Dansk Sygeplejeråd holder Fagkongres i Odense. Her tager DSR et kig ind i fremtiden, og du er inviteret med. Kreds Midtjylland har i alt 41 pladser til medlemmers deltagelse. Først-til-mølle-princippet gælder.

> Læs mere

Arbejdsmiljoekonkurrence2017.jpg

Er du på udkig efter mere viden?

DSR, Kreds Midtjylland og Folkeuniversitetet i Aarhus og Herning tilbyder dig som medlem af Dansk Sygeplejeråd et kursus til halv pris. Den anden halvdel betaler kredsen.

> Se oversigt over kurser og tilmeld dig

 

Deltag i kvindernes internationale kampdag

Vær med, når 8. marts markeres i Aarhus, Silkeborg og Viborg. Programmer er nu offentliggjort.

> Læs mere

Klar, parat - SVAR!

6.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd har modtaget et spørgeskema i deres indbakke vedrørende den tilbagevendende undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH-undersøgelsen). Hvis du har modtaget spørgeskemaet, er dit svar vigtigt. Frist er den 15. marts 2020.

> Læs mere

Ved du, hvad der diskuteres i din kredsbestyrelse?

Kredsen udsender nyt om bestyrelsens diskussioner og beslutninger i forbindelse med alle kredsbestyrelsesmøder. Læs med og få et indblik i arbejdet.

> Læs mere

SÆRLIGT FOR TR/AMiR

Værkstedsmøder for arbejdsmiljørepræsentanter

Fastholdelse af medarbejdere er et lige så vigtigt element som rekruttering af medarbejdere. Desværre ved vi dog, at der på mange arbejdspladser er en høj personaleomsætning af sygeplejersker. En stor udskiftning af medarbejdere kan også være en af årsagerne til, at mange sygeplejersker oplever et højt arbejdspres på arbejdspladsen. Deltag i et værkstedsmøde nær dig og bliv klogere på de muligheder, du har for at vende situationen som AMiR og som arbejdsplads.

> Læs mere (se den 23., 26. og 30. marts)

Paaskeliljer_200x170.jpg

Møde for tillidsrepræsentanter

Kredsens kommunale tillidsrepræsentanter er inviteret til møde i marts og april.

> Læs mere (se den 30. marts og 2. april)

 

 

Tilrettelæggelse af arbejdstid

Nye forskningsresultater underbygger og præciserer den viden, der findes om tilrettelæggelse af skiftearbejde og natarbejde. Resultaterne viser blandt andet, at tilrettelæggelse af især natarbejde har betydning for risikoen for ulykker og for komplikationer under graviditet.

> Læs mere

SÆRLIGT FOR SENIORER

SeniorsammenslutningMN.jpg

Ny seniorsammenslutning i Kreds Midtjylland

Er du seniorsygeplejerske bosiddende i Silkeborg, Skanderborg, Hedensted, Horsens, Samsø, Odder og Ikast-Brande Kommune, er du i målgruppen for kredsens fjerde seniorsammenslutning. Kom med den 16. marts, hvor sammenslutningen afholder sit første og stiftende arrangement.

> Læs mere

Deltag i din lokale seniorsammenslutning

Kredsens seniorsammenslutninger tilbyder alle medlemmer over 55 år at deltage i et varieret udvalg af aktiviteter.

> Læs mere