Generalforsamling – Værd som vikar – Ældrepleje

Kære midtjyske medlemmer

Forhåbentlig har I alle haft mulighed for at nyde nogle tiltrængte ferieuger. Hverdagen kræver sit i det danske sundhedsvæsen, og jeg ved, I alle har rigeligt at gøre, uanset hvor jeres sygeplejefaglige opgaver udføres. Mange udfordringer står for døren også i denne sensommer, så her et nyhedsbrev fra kredsen om nogle af dem. 

OK21 – giv din mening til kende
Sygeplejerskers overenskomster skal fornys i 2021, og derfor er vi i fuld gang med forberedelserne. Løn, attraktive arbejdspladser, kompetenceudvikling er de temaer, vi har sat i spil i et debatoplæg, som nu er diskuteret på en række møder i kredsen.
Du kan endnu nå at give din mening til kende. Hvad mener du skal prioriteres? Og hvad har du af øvrige input til diskussionerne om OK21? Du kan bidrage online til og med i dag den 31. august 2020 og læse mere om, hvordan overenskomstsituationen forløber.

Generalforsamling den 27. oktober
Kredsens generalforsamling er for nuværende planlagt den 27. oktober 2020 i Silkeborg på Jysk Musikteater – selvfølgelig under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinier. Men grundet den uforudsigelige Covid-19-situation så hold øje på kredsens hjemmeside i forhold til mulige ændringer.
HUSK, at frem til den 18. september 2020 kan du og kolleger indsende forslag, I ønsker bliver behandlet på generalforsamlingen. Send forslaget til kredsens chefsekretær Inge Pedersen: midt-ip@dsr.dk

Covid-19: Senfølger
Desværre er mange sygeplejersker ramt af senfølger efter Covid-19. I kredsen arbejder vi intenst på i samarbejde med regionen at fremme, at arbejdsgiverne iværksætter en struktureret, systematisk og ensartet plan og tilgang i forhold til udredning og behandling.
Læs mere her

Er du ansat regionalt?

Kend dit værd, hvis du tager ekstra vagter uden for eget ansættelsesområde
Måske I på din arbejdsplads er pressede af at få vagter til at hænge sammen, og du derfor tilbydes ekstra timer? Her vil vi i kredsen opfordre dig til at overveje, hvad din fritid er værd og til at gøre brug af ansættelse som timelønnet vikar gennem Vikar Region Midt. Du vil her være omfattet af den vikaraftale, vi har indgået med regionen, og dermed sikret den aftalte honorering, som er vanlig timeløn + %-sats for at være timelønnet og hertil pensionsbidrag, arbejdstidsaftalte ydelser som aften-, nat- og weekendtillæg mm. Vær opmærksom på, det også er regionens tilgang, at regionens eget vikarbureau bør være første valg, når der skal anvendes vikarer.

Man kan godt være tilknyttet vikarbureauet som timelønnet vikar, og alene ønske at bidrage med ekstra vagter på egen vanlig fysisk matrikel. Man kan dog ikke tage vagter i det afsnit, hvor man har sin vanlige ansættelse – men sagtens i andre afdelinger. Drøft situationen omkring ekstra timer med tillidsrepræsentant og kolleger, ligesom I kan gøre brug af kredsens faglige konsulenter.
Du finder aftalen her.

Husk fleksibilitetsaftaler
Er situationen på din afdeling, at der ikke er tilstrækkelig balance mellem antallet af sygeplejersker til rådighed og de vagter, der skal dækkes, så husk det er muligt for din afdelingsledelse at få indgået en fleksibilitetsaftale vedr. vagterne (ofte omtalt som FEA-vagter) mellem regionen og kredsen – jf. den rammeaftale kredsen har indgået med regionen. Vi er i DSR løbende optaget af over for de ansvarlige at påpege, at der skal være overensstemmelse mellem det antal sygeplejersker, der er behov for, og det antal vagter der udbydes – dvs. at der er en tilstrækkelig normering til at sikre et godt arbejdsmiljø. Når det ikke er muligt, kan fleksibilitetsaftaler medvirke til at afhjælpe situationen og regulere vilkårene omkring ekstra arbejde.
Du finder rammeaftalen her.

Din tillidsrepræsentant og kredsen står selvfølgelig til rådighed med råd og vejledning herom. Den nuværende rammeaftale er gældende til 30. september 2020, og der indgås derfor ikke aftaler om fleksibilitetsvagter, før en ny aftale er genforhandlet, og vi har opnået det bedst mulige resultat til gavn for sygeplejerskerne. Vi håber at kunne genforhandle en ny aftale sidst i september.

Er du ansat kommunalt?

Faglige løft i ældreplejen

Et af sommerens helt store debatemner i offentligheden har været ældreplejen. TV2s dokumentar satte fokus på uværdige eksempler, og derfra bølgede debatten. Sygeplejersker og formandsgruppen har bidraget med synspunkter om, at der skal fokus på nødvendigheden af tilstrækkelig tilstedeværelse af sygeplejersker på plejehjem, på nødvendigheden af faglige løft i det hele taget og på øget fokus på ressourcer og tid, som helt grundlæggende forudsætninger for en værdig ældrepleje. Kredsen er i tæt dialog med ledelser i en række kommuner herom.
Find eksempler på forskellige presseindlæg fra formandsgruppen. Og her fra midtjyske sygeplejersker.

 

Giv din Covid-19-historie videre

Som sygeplejersker har du og dine kolleger en helt afgørende rolle i, hvordan der er og bliver taget hånd om Covid-19 i sundhedsvæsenet. Den indsats er det vigtigt, vi både nu og i forhold til fremtiden kaster lys på. I kredsen har vi derfor fokus på løbende at indsamle og formidle jeres hverdagsfortællinger, så denne historiske tid bliver dokumenteret. Og så vi fortsat kan løfte eksemplerne på sygeplejerskers værd ind i kommende forhandlinger og debatter. Vi har derfor brug for din og dine kollegers beretninger!

Du kan læse nogle af de midtjyske sygeplejerskers fortællinger på kredsens særlige Covid-19-temaside. Her finder du også et opslag med inspiration til, hvordan du kan bidrage. Vil du bidrage, så kontakt gerne kredsens kommunikationsteam: Marie Adelstorp ma@dsr.dk og Ditte Scharnberg dsch@dsr.dk