Generalforsamling - ytringsfrihed - næstformandsvalg

Anja_Laursen_2_MidtNyt_mobile.jpg

Et livligt efterår

Sygeplejerskers ytringsfrihed har fyldt meget i kredsens arbejde den seneste tid og vil også være et emne i beretningen på kredsens generalforsamling 25. oktober. Desuden sætter vi fokus på kredsbestyrelsens forslag om ’Det gode sygeplejefaglige arbejdsliv’. Jeg håber, at mange af jer vil deltage og bidrage til debatterne.

> Læs mere

 

NYT FRA KREDSEN

ForsideDSRmidt.jpg

Når nok er mere end nok

Tre midtjyske sygeplejersker fortæller om deres pressede vilkår og patientoplevelser i det nye nummer af kredsens medlemsmagasin DSR midt. Samtidig peger deres tillidsvalgte på, hvad der bør gøres.

> Læs mere

Brug sundhedsaftalerne til at skabe mere sammenhæng

'Sundhedsaftalerne har - sammen med utallige lokale forsøg og projekter - bidraget til at skabe større sammenhæng. Men der er desværre stadig lang vej i mål,' skriver formandsgruppen i DSR, Kreds Midtjylland i et debatindlæg bragt i JP Aarhus.

> Læs mere

Naestformandsvalg2018.jpgHvem skal være næstformænd i DSR?

Kom til valgmøde i Kreds Midtjylland, hvor du kan møde de fem kandidater til de to næstformandsposter i Dansk Sygeplejeråd. Mødet foregår den 1. november 2018 i kredsens medlemshus mellem kl. 17.00 og 20.00.

> Tilmeld dig

 

Tæt på og samtidig langt fra

45-årige Denys Kwihugura fra Rwanda er uddannet sygeplejerske i sit hjemland. Han arbejder nu på at få autorisation som sygeplejerske i Danmark. I medlemsmagasinet DSR midt kan du læse om vejen, der har vist sig mere kompliceret end forhåbet.

> Læs mere

To nye ansatte i DSR, Kreds Midtjylland

Arbejdsmiljøkonsulent Jens Sonne og fagpolitisk konsulent Jakob Fejerskov er nyansatte medarbejdere i kredsen siden 1. oktober 2018. Jens Sonne er uddannet cand. techn.soc fra RUC og har mange års erfaring fra sundhedsvæsenet og sidst fra Fødevarestyrelsen. Jakob Fejerskov er uddannet cand. scient.soc fra AAU og har tidligere været tidsbegrænset ansat i DSR, Kreds Midtjylland.

> Ansatte i Kreds Midtjylland

 

TILBUD TIL MEDLEMMER

RyHallerne_apsis.jpg

Generalforsamling i nye rammer

Flere hundrede midtjyske sygeplejersker sætter hinanden og kredsen stævne den 25. oktober 2018, når der afholdes generalforsamling. Denne gang i Ry Hallerne. Læs kredsbestyrelsens beslutningsforslag og foreslå dine kolleger, at I sammen deltager i en social eftermiddag og aften med fokus på sygeplejefaget. Undervejs kan du vinde weekendophold. Tilmeld dig senest den 18. oktober 2018.

> Læs mere om årets generalforsamling

 

Professionen på kryds og tværs belyses under fagdag

Sidste chance for tilmelding til kredsens kommende fagdag den 5. november nærmer sig. Vi håber at se dig, da din viden har betydning, så vær med og bidrag, når kredsen inviterer til en dag, hvor sygeplejefaglig udvikling og forskning er omdrejningspunktet. Undervejs kan du bl.a. møde sygeplejerske og professor Marit Kirkevold samt lektor Paula Procter.

> Læs mere

Ønsker du en afklarende samtale?

Er du psykisk arbejdsbelastet? DSR, Kreds Midtjylland tilbyder medlemmer en afklarende samtale, der kan finde sted i et af kredsens tre kontorer eller over telefonen.

> Læs mere

Medlemsmøde for sygeplejersker med nedsat erhvervsevne

Deltag i en temaeftermiddag og aften, hvor du bl.a. kan møde forfatter og foredragsholder Gert Rune, der som den første dansker har gennemført en Ironman med kun ét ben. Dagen foregår den 13. november i kredsens medlemshus.

> Læs mere

Temaeftermiddage for sygemeldte medlemmer

Kom og få viden om dine rettigheder, muligheder og pligter som sygemeldt. Eftermiddagen er for helt eller delvist sygemeldte medlemmer eller andre, som er interesserede i reglerne på området. Undervejs vil der være en gennemgang af reglerne på området, og der er også afsat tid til både generelle spørgsmål og dialog om lige netop DIN situation. Dagene er placeret den 22. november 2018 og 17. januar 2019.

> Læs mere gennem kredsens aktivitetskalender

KvindePolitiskForum.jpgKvindekamp og kampen for ligestilling mellem etniske grupper

I efteråret 2018 arrangerer Kvindepolitisk Forum, som DSR, Kreds Midtjylland støtter, en gratis foredragsrække om kvindekamp og kampen for ligestilling mellem etniske grupper. Foredragene fnder sted på DOKK1, Hack Kampanns Plads 2, Aarhus C.

> Læs program

 

SÆRLIGT FOR TR OG AMiR

Er du nyvalgt?

Tillykke med valget! Kredsen vil gerne invitere dig til en særlig intro-dag i kredsens medlemshus den 12. november 2018.

> Tilmeld dig

PKA udbyder intro

PKA holder kurser om pension for tillidsrepræsentanter. Kurserne fokuserer på, hvordan pensionsordningen er skruet sammen og i hvilke situationer, pensionskassen støtter op om det enkelte medlem. Der er tale om udbetalinger ved sygdom, død og ved pensionering fra arbejdet. Kurserne er målrettet tillidsrepræsentanter og –suppleanter samt bestyrelsesmedlemmer i de faglige organisationer.

> Læs mere

SÆRLIGT FOR SENIORER

Hvad byder efteråret og vinteren på?

Kredsens tre seniorsammenslutninger er klar med aktiviteter i efteråret 2018. Bemærk, at du er velkommen til arrangementerne, hvis du er fyldt 55 år.

> Læs mere