Kære midtjyske sygeplejerske

Kredsen vil gerne gøre det (endnu) mere synligt hvilke tilbud, der findes i kredsen til dig og dine kolleger. Derfor udsendes nyhedsbrevet MidtNyt nu til alle medlemmer.

Af kredsformand Anja Laursen

MidtNyt kan du læse om nogle af de medlemstilbud, som dette forår byder på. I kredsen lægger vi stor vægt på at tilbyde arrangementer, der har såvel faglige som sociale og kulturelle dimensioner. Som modtager af nyhedsbrevet vil du løbende blive informeret om tilbuddene. Du kan også holde dig orienteret via aktivitetskalenderen på kredsens hjemmeside.

Vi håber, der er noget, der kan inspirere dig til at deltage. For det er netop, når vi er sammen som sygeplejersker i DSR, vi kan dele erfaring og viden – både i forhold til vores faglighed, men også i forhold til at udvikle vores fællesskaber i DSR.

SAMMEN OM DSR
SAMMEN OM DSR er titlen på et udviklingsprojekt, vi har arbejdet med siden DSRs kongres i maj 2016. Tanken bag er, at det er vigtigt hele tiden at sætte lys på, hvordan vi som sygeplejerskernes faglige organisation skal arbejde og udvikle os. En lang række initiativer har været i gang heriblandt dialogmøder, en Spirekasse, en Facebookgruppe særligt for DSR-medlemmer og bestyrelsesmøder, hvor kredsene har besøgt hinanden på tværs. I den midtjyske kredsbestyrelse har vi desuden arbejdet med at formulere pejlemærker, der beskriver, hvordan vi arbejder i kredsen, ligesom vi har bragt pejlemærkerne i spil som et bud på, hvordan DSR som helhed kan udvikle sig.

Du kan finde flere oplysninger om SAMMEN OM DSR. Og du kan deltage i debatterne i en lukket gruppe på Facebook. Bemærk at gruppen lukkes 15. februar, hvorefter ideerne og holdningerne indgår i Hovedbestyrelsens videre arbejde frem mod den ekstraordinære kongres i juni 2017, der skal samle op på projektet.

Jeg vil gerne sige tak for alle de bidrag, vi indtil nu har modtaget i kredsen bl.a. gennem medlemmers forslag i vores lokale medlemsmagasin DSR midt, via input på vores ’idetræ’ i medlemshuset og via samtaler og på medlemsmøder.

Lærerige sygeplejefaglige historier
I Kreds Midtjylland er det vores ambition hver dag og hele tiden at være i tæt dialog med jer medlemmer; DSR ér jo medlemmerne! Det gælder, når vi arrangerer medlemsaktiviteter, når vi er på besøg på arbejdspladser og drøfter arbejdsmiljø, når vi rådgiver og vejleder den enkelte, og når vi mødes med politikere og drøfter sygeplejerskers bidrag til sundhedsvæsenet nu og i fremtiden. Og det gælder, når vi tager særlige initiativer i forhold til at arbejde med ’lærerige sygeplejefaglige historier’ for netop at påvirke og udvikle de vilkår, som er sygeplejerskernes i dagligdagen. Du kan læse mere om alle vores aktiviteter på kredsens hjemmeside, og du finder særlige informationer om satsningen ’lærerige sygeplejefaglige historier,' som forhåbentlig kan inspirere dig og dine kolleger.

Fælles indsats for sygeplejersker
Med det nye års komme skete der også forandring i vores midtjyske formandsgruppe. Dorthe Sølvkær Ehlers, medlem af kredsbestyrelsen siden 2007, er af kredsbestyrelsen valgt som ny kredsnæstformand pr. 1. januar 2017, idet tidligere kredsnæstformand Susanne Lindberg samme dag tiltrådte en stilling som faglig konsulent. Vi er i kredsen meget glade for det nye samarbejde med Dorthe, ligesom det er en glæde at kunne fortsætte samarbejdet med Susanne men nu i nye relationer.

Perspektivet med det vi i dagligdagen udfører som formandsgruppe og hele kredskontorets og alle organisationsvalgtes indsats er at have fokus på sygeplejerskers vilkår, fag og arbejdsmiljø. Det arbejde lægger vi alle kræfter i. Vi håber, du som medlem og dine kolleger vil medvirke i en fortsat dialog og et fortsat samarbejde om at udvikle DSR. Vi har brug for jeres bidrag for SAMMEN at udvikle DSR.