Kom gratis i biografen - Mød Marit Kirkevold - Bidrag med din viden

Anja_Laursen_2_MidtNyt_mobile.jpg

Sommerhilsen fra din kredsformand

Mens disse linier skrives, har sol og varme meldt sig igen. Og jeg håber oprigtigt, at I går en dejlig sommer i møde. Vi har alle brug for gode ferietimer med vores kære – og for at samle os og koble af fra hverdagens mange udfordringer. Vi har haft et bogstaveligt talt varmt forår – vejrmæssigt helt fantastisk og politisk med et OK18-forløb vi nok vil tale længe om. Forløbet og resultatet har der været skrevet og sagt meget om. Jeg vil hæfte mig ved nogle af de udfordringer, vi står med fremadrettet.

> Læs mere


NYT FRA KREDSEN

Hvordan skabes bæredygtige fællesskaber til gavn for trivsel og faglighed?

Kreds Midtjylland har sat fokus på fællesskaber og ledelse gennem en temadag i Herning. Oplæg fra dagen er nu tilgængelige på kredsens hjemmeside.

> Læs mere

Astrid_MidtNyt.jpgPæne pigers oprør lader sig ikke stoppe
Historiker Astrid Elkjær Sørensen har i ny ph.d.-afhandling og bog sat fokus på kampen for ligestilling og ligeløn i kvindedominerede fagforbund. Medlemsmagasinet DSR midt har mødt forskeren, der bl.a. mener, at ligelønskampen er en hård nød at knække, men at de kvindedominerede fagforbund har opnået meget de sidste tyve år.

> Læs mere

 

 

Lad os få det hele menneske tilbage

Lad vores syn på sundhed afspejle, at vi ikke kun er tandhjul i en stor maskine men mennesker af kød og blod med alt, hvad der til hører, lyder opfordringen fra sygeplejerskerne Rita Langelund Jakobsen og Berit Byg i en kronik bragt i Jyllands-Posten.

> Læs mere

Sygeplejerskers fremtidige rolle på plejecentre under lup

110 midtjyske sygeplejersker valfartede til Silkeborg den 6. juni for at deltage i kredsens temadag om sygeplejerskers fremtidige rolle på plejecentrene. Hent oplæg fra dagen herunder.

> Læs mere

Demokratiet fungerer

”Det har været lidt af en ’wow-oplevelse’,” fortæller Alexander Støttrup, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant på Aarhus Universitetshospital, Risskov, efter han har deltaget i Dansk Sygeplejeråds kongres for første gang.

> Læs mere


TILBUD TIL MEDLEMMER

Vind en bog og en biografoplevelse for to personer

I DSR midt nr. 2, 2018 kan du på bagsiden se billeder fra en udgivelse, som Dansk Sygeplejehistorisk Museum og Gunilla Svensmark står bag. Den omhandler sygeplejerskers indsats under besættelsen. Hvis du kender titlen, kan du vinde både bogen og en biografoplevelse for to personer.

> Deltag i konkurrencen

Pigen_MidtNyt.jpgKom gratis i biografen
25.000 danskere har skizofreni. Men hvad betyder det at have skizofreni, og hvordan viser sygdommen sig? Det er nogle af spørgsmålene, du kan høre fagfolks bud på, når kredsen inviterer til oplæg samt visning af filmen: ”Pigen, moderen og dæmonerne”. Der vil også blive kastet lys på spørgsmålene om, hvordan en typisk behandling forløber, og hvad der er godt at gøre for pårørende og sig selv som skizofren. Alle medlemmer er velkomne. Film samt oplæg foregår i fem forskellige byer i løbet af september og oktober 2018.

> Find netop den biograf, der passer dig


Temaeftermiddag for sygemeldte medlemmer

Er du eller en kollega helt eller delvist sygemeldt? Så har vi et relevant medlemstilbud til dig. Tag i kredsens medlemshus den 6. september 2018, hvor du kan få viden om dine rettigheder, muligheder og pligter som sygemeldt. Undervejs kan du lytte til en gennemgang af reglerne på området, og der er samtidig afsat tid til både generelle spørgsmål og dialog om lige netop DIN situation. Dansk Sygeplejeråd tilbyder denne temaeftermiddag for helt eller delvist sygemeldte medlemmer. Eller andre medlemmer, som er interesserede i reglerne på området.

> Læs mere og tilmeld dig

Professionen_MidtNyt.jpg

Professionen på kryds og tværs

Din viden har betydning, så vær med og bidrag, når kredsen den 5. november 2018 inviterer til en fagdag, hvor sygeplejefaglig udvikling og forskning er omdrejningspunktet. Undervejs kan du bl.a. møde sygeplejerske og professor Marit Kirkevold samt lektor Paula Procter.

> Læs mere og tilmeld dig

 

Sygeplejerske - kend din økonomi

Hvis du trænger til mere viden om økonomi og pensionsordninger, så vil vi anbefale dig at deltage i særlige medlemsarrangementer, hvor du kan få mere viden og samtidig svar på dine spørgsmål. Du er tilmed velkommen til at tage en ledsager med. Arrangementet finder sted i Aarhus, Silkeborg og Holstebro hhv. 1. oktober samt 14. og 27. november 2018.

> Læs mere om arrangementerne på kredsens aktivitetskalender

SÆRLIGT FOR TR OG AMiR

Den nye kollega

Kræver arbejdet en ny robust medarbejder eller en robust arbejdsplads med en ny medarbejder? Dette bliver omdrejningspunktet for næste kvartalsmøde for kredsens arbejdsmiljørepræsentanter. Du som AMiR har en betydningsfuld rolle i integrationen af de nye kollegaer og skabelse af kulturen på din arbejdsplads. Derfor vil kredsen opfordre arbejdsmiljørepræsentanter til at deltage i en dag, hvor du undervejs får viden, inspiration og redskaber til, hvordan dit bidrag til arbejdspladsen bliver så godt som muligt. Mødet finder sted i kredsens medlemshus den 23. august 2018.

> Læs mere og tilmeld dig

Vinnie_Louise.jpg

TR-indsats noget for dig og dine kolleger?

'Nu er vi mere på forkant,' fortæller tillidsrepræsentant Louise Wilholdt (tv) og fællestillidsrepræsentant Vinnie Larsen fra TR-kollegiet i Horsens Kommune, som har fået ny inspiration ved at deltage i kredsens særlige TR-indsats, som nu også er en mulighed på DIN arbejdsplads.

> Læs mere


 

Nyvalgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter inviteres til intro-møde

Næste møde foregår i DSR, Kreds Midtjyllands medlemshus ved Silkeborg den 30. august 2018.

> Tilmeld dig

SÆRLIGT FOR SENIORER

Hvad planlægger din seniorsammenslutning?

Se hvad kredsens tre seniorsammenslutninger planlægger af aktiviteter i efteråret 2018. Bemærk, at du er velkommen til arrangementerne, hvis du er fyldt 55 år.

> Læs mere