MidtNyt - Desværre det bedst opnåelige 20.2.2020

Desværre det bedst opnåelige

I dag er der indgået forlig om overenskomsten for de ansatte i regionerne. Det blev et smalt forlig, der ligner dem, vi de seneste uger har set for staten og kommunerne.

Lønstigningerne bliver på 5,02% over tre år. Hertil kommer 0,45% til organisationspuljer og en særlig pulje kun til sygeplejersker på 0,05% af lønsummen (33,3 millioner kroner).

Det er en økonomisk ramme, som arbejdsgiverne har insisteret på, ikke må være højere midt under en krise i både økonomi og sundhed. Lønstigningerne kan dog stadig sikre reallønnen.

Som jeg ser det, er der tale om en spareoverenskomst. Men når vi stemmer, skal vi nøje overveje konsekvenserne – for konsekvensen af et nej er, at vi skal være parate til at strejke. Vi risikerer at komme i konflikt helt alene, præcis som i 2008. Dengang så vi, hvor svært det kan være. Samtidig skal vi overveje, om vi risikerer at sætte befolkningens store opbakning til sygeplejerskerne over styr, hvis vi strejker midt under en pandemi. Så realistisk set er forliget desværre nok det bedst opnåelige.

Det betyder ikke, at vi skal opgive hverken krav eller forventning om bedre løn til sygeplejersker. Vi har en uddannelse, et ansvar og en arbejdsbelastning, der bør udløse langt højere løn, end dette overenskomstforlig giver os. Især er det beskæmmende at se, at vi halter så langt bagud for især mandsdominerede fag med et tilsvarende uddannelsesniveau. Uden højere løn og bedre arbejdsmiljø risikerer vi, at det bliver svært at rekruttere og fastholde sygeplejerskerne i faget.

Vi skal nu forstærke vores langsigtede indsats for at sikre ligeløn til sygeplejersker og andre kvindefag. Vi skal bruge den opbakning, vi aktuelt har i befolkningen, og det momentum hele metoo-bevægelsen har givet i forhold til at skaffe reel ligestilling mellem kønnene. Det må i 2021 være på tide at få gjort op med den helt urimelige skævdeling mellem kønnene – især mellem det offentlige og private arbejdsmarked - som tjenestemandsreformen fra 1969 var udtryk for.

Allerede i morgen skal der forhandles om organisationspuljerne på det regionale område – i næste weekend skal puljerne i kommunerne forhandles. Først derefter kender vi det samlede indhold af de nye overenskomster, der så skal behandles af en ekstraordinær kongres, inden det kan sættes til afstemning.

Alle medlemmer får nærmere besked, når der skal stemmes. Det er selvfølgelig den enkeltes beslutning, om der skal stemmes ja eller nej. Hvis der bliver stemt nej, bliver der overvejende sandsynligt strejke og lockout fra tidligst 1. april. Først efter nogle dage eller uger med konflikt kan vi forvente, at parterne igen sætter sig til forhandlingsbordet. Der vil også være en stor risiko for, at Folketinget griber ind og ophøjer forliget til lov.

Inden afstemningen vil der være orienteringsmøder, som formentlig afholdes virtuelt. Hold dig orienteret på kredsens hjemmeside. Du kan læse mere om forligene på DSR’s hjemmeside via linket nederst.

God lørdag aften

Anja Laursen,
Kredsformand

> Læs mere