MidtNyt - Engagement og stillingtagen 10.06.2021

AnjaLaursen2015a.jpg

Engagement og stillingtagen

Kære midtjyske sygeplejersker Det er dejligt at se, at stemmeprocenten denne gang er langt højere end ved første afstemning. Det vidner om engagement og stillingtagen. Det har vi brug for – uanset om afstemningen ender med ja eller nej. Jeg har opfordret til at stemme ja – men alligevel er både jeg, næstformændene og hele kredskontoret ved at forberede os på begge de mulige udfald af afstemningen. Det vender jeg tilbage til. Skuffelse over Folketinget Det var en skuffelse, at Folketinget i sidste uge stemte nej til borgerforslaget om at afskaffe Tjenestemandsreformen fra 1969. Jeg havde også håbet, at forslaget havde fået en bedre skæbne. Men et nej til borgerforslaget betyder ikke, at den komité, som både fagbevægelse, arbejdsgivere og regering bakker op om, er spild af tid. Borgerforslaget har været med til at sætte fokus på den dagsorden om ligeløn, vi fra de kvindedominerede fagforeninger har kæmpet for længe. Og tak til de mange, der har været med til at stille forslaget og uge efter uge arrangeret tjenestemandstirsdage rundt i hele landet. Der er dog en afgørende forskel på borgerforslaget og komiteen, som taler vores vej. Lønstrukturkomiteen skal komme med konkrete forslag til, hvordan problemet med uligeløn kan løses – i et samarbejde mellem politikere, arbejdsgivere og fagforeninger. Det sagde et flertal af politikerne faktisk også under Folketingets behandling af forslaget om at afskaffe Tjenestemandsreformen. Socialdemokratiet og Venstre støtter komité Forskeren Astrid Elkjær Sørensen skrev det således efter debatten: ”Socialdemokratiet og Venstre støtter begge en lønstrukturskomite. Jeg havde gerne set, at de mere direkte havde forpligtet sig på komiteens resultater (som DF efterspurgte). Jeg bider dog mærke i, at begge partier sagde, at de havde tillid til at komiteen kunne føre til en løsning, som alle kunne være tilfredse med. Det udsagn forpligter jo også den politiske sektor, i og med at det er dem der skriver komiteens endelige opgavebeskrivelse, og jo også bliver nødt at forholde sig til dens konklusioner.” Komiteen bliver nedsat, uanset om vi stemmer ja eller nej. Men hvis vi siger nej, stemmer vi også imod det forslag, vi selv har kæmpet for i flere år, hvor vi sammen med de øvrige kvindedominerede grupper i det offentlige har forsøgt at få politikerne til at anerkende vores lønefterslæb. Nu står vi stærkere, fordi vi står sammen med alle de øvrige faglige organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, der for første gang bakker op i fællesskab. Det vil sige 1,4 mio. lønmodtagere. Komiteen skal påvirkes Der er ingen tvivl om, at vi også med denne komite fortsat har et stort stykke politisk arbejde at gøre for at sikre retning og udmøntning af komiteens arbejde - men det politiske vindue er åbnet. Derfor skal vi og andre ildsjæle fortsætte med at påvirke både folkestemning og politikere for at få det bedst mulige resultat af komiteens arbejde. Historien har lært os, at det er meget svært at vinde en konflikt, når vi står alene. Derfor synes jeg, at vi skal slå til nu, mens der er politisk opmærksomhed på ligelønsspørgsmålet. I skal dog vide, at hvis afstemningen ender med et nej, så er vi klar. Vi er allerede ved at planlægge møder for tillidsrepræsentanter og medlemmer, arbejdspladsbesøg og meget andet. Vi er også ved at afslutte de sidste forhandlinger om nødberedskab. Det har krævet mange møder, så vi sikrer, at kun det arbejde, der reelt truer patienter og borgeres liv og førlighed, bliver udført under en strejke Evt. strejke skal gøre ondt Fra DSR og kredsens side har vi gjort en stor indsat for at sikre, at en eventuel strejke gør så ondt på arbejdsgiverne som muligt. Hvis der bliver strejke fra næste lørdag, skal vi lægge maksimalt pres på arbejdsgiverne. Det skal alle hjælpe til med – ikke blot de arbejdspladser, der er udtaget til konflikt. I første omgang kan der dog stemmes frem til søndag den 13. juni kl. 20.00. Du har også mulighed for at ændre din stemme, hvis du har skiftet mening. Prik også gerne til kollegerne – uanset udfaldet er det vigtigt, at vi får et stærkt mandat til den fortsatte kamp for et lønløft til sygeplejerskerne.

> Stem her