MidtNyt - Engangstillæg til covid-afsnit og OK21

Forhandlinger om engangstillæg på covid-19-afsnit trækker ud

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland indgik i december tre nye aftaler for arbejdet med covid-19-patienterne på Region Midtjyllands hospitaler.

En af aftalerne handler om et engangsbeløb på 10.000 kroner til sygeplejersker, som i perioden den 1. marts til 31. december 2020 har været ansat i afsnit, der observerer og plejer covid-19-patienter. Det er kredsens opfattelse, at 1.000–1.300 sygeplejersker skal omfattes af engangstillægget.

Der er desværre opstået knaster i forhandlingerne med arbejdsgiverne i afgrænsningen, af hvem der skal omfattes af aftalen om engangstillæg.

Dels har nogle sygeplejersker som vanligt skiftet arbejdsplads i løbet af perioden. Dels er organiseringen af covid-19-arbejdet vidt forskellig fra det ene hospital til det andet, og organiseringen har ændret sig i løbet af perioden. Nogle afsnit har fungeret som covid-afsnit i hele perioden - andre har skiftet status afhængigt af antallet af indlagte.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Kreds Midtjylland gør alt, hvad vi kan, for at få honoreret de sygeplejersker, der har været ansat på et af afsnittene.

Aftalen er indgået som et engangstillæg, og IKKE et månedligt tillæg, men Region Midtjylland stiller spørgsmål ved beløbet, afhængigt af om sygeplejerskerne har været ansat i de pågældende afsnit i kortere eller længere tid.

I DSR’s optik kan vi ikke opnå fuldstændig retfærdighed i udmøntningen af engangstillægget. Vores intention med aftalen har hele tiden været at honorere de sygeplejersker, som i eget afsnit har indgået i arbejdet. Vi kæmper for at få honoraret udmøntet til så mange som muligt og i størst mulige tillægsstørrelser.

Men det trækker desværre ud med udmøntningen. Vi håber på jeres forståelse, mens vi kæmper for at få så mange som muligt omfattet af tillægget.


Anja Laursen
Kredsformand

> Se aftalerne her

 

Overenskomstforhandlingerne OK21:

Brug for større ramme

Overenskomstforhandlingerne er i fuld sving.

På statens område blev der således lørdag d. 6/2 indgået forlig. Rammen for statens område er samlet set på 5,25% - men de specielle forhandlinger er endnu ikke afsluttet. Det er her, der vil skulle forhandles for de enkelte faggrupper – for eksempel sygeplejersker der underviser på professionshøjskoler og SOSU-skoler.

Resultatet på det statslige område skal ses i sammenhæng med prisudviklingen i samfundet. Prisudviklingen skønnes at være 4,4%, mens den aftalte lønstigning er 4,42%. Det er ikke et prangende resultat, men sikrer dog lige akkurat reallønnen.

Også på det kommunale og regionale område nærmer overenskomstforhandlingerne sig afslutningen.

Kæmper hårdt
DSR’s formand, Grete Christensen, sidder for bordenden sammen med resten af forhandlingsfællesskabet den kommende weekend (d. 12/2) og forhandler på det kommunale område. Forhandlingerne ventes at fortsætte, til man når et resultat. Tilsvarende bliver der forhandlet med Danske Regioner d. 19/2.

Der er ingen tvivl om, at sygeplejersker med rette har store forventninger – på den anden side er vi desværre underlagt den almindelige økonomiske udvikling i samfundet. DSR kæmper i forhandlingerne hårdt for især at få en højere ramme, så der kan gives større lønstigninger.

I forhold til den helt store udfordring med Ligeløn for sygeplejersker samt kvinder i særligt gruppen af mellemlange uddannelser på det offentlige arbejdsmarked, udestår der fortsat en kamp også EFTER overenskomstforhandlingerne er afsluttet. Vejen til ligeløn går nemlig gennem en Ligestillingsreform uafhængig af overenskomsterne.

Hvis du gerne vil vide mere, kan du klikke dig ind på DSR’s hjemmeside. Din lokale TR bliver også løbende orienteret om udviklingen i overenskomstforhandlingerne.

Anja Laursen
Kredsformand

Læs om forliget på statens område

Samlet side om OK21 på DSR.dk

 

Dispensation fra maskeregler

Tillader brug af FFP2/3 i mere end tre timer

Arbejdstilsynet har desværre givet mulighed for at dispensere fra reglen om, at man højst må bære masker af typerne FFP2 og FFP3 i tre timer om dagen.

Det sker for at sikre tilstrækkeligt personale på covid-afsnittene. Dermed tilsidesættes personalets arbejdsmiljø i stedet for at løse de mere grundlæggende problemer med personalemangel og utilstrækkelig adgang til og mulighed for at bruge filtrerende åndedrætsværn med turboenhed eller luftforsynet åndedrætsværn.

Dansk Sygeplejeråd kalder beslutningen skandaløs, og vi arbejder fra Kreds Midtjyllands tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på at finde andre løsninger de steder, hvor arbejdsgiverne lufter planer om at udnytte den nye mulighed for dispensation.

> Læs mere om DSR's holdning

 

Valg for seniorer

Vi holder i foråret valg til Landsforeningen for Seniorer i DSR.

Kandidater, der ønsker at stille op som repræsentant eller suppleant for Kreds Midtjylland, skal melde sig senest den 30. april 2021.

Derefter vil der - afhængig af coronasituationen - blive afholdt tre valgmøder i Region Midtjylland, hvis der er flere kandidater til posterne.

> Læs mere

 

400 til digitalt Nytårsevent

"Kun mennesker viser omsorg."

Over 400 midtjyske sygeplejersker så med, da Kreds Midtjylland afviklede digital nytårsevent med Chris MacDonald og Søren Dahl der nærmest tryllebandt tilhørerne - selv om det foregik digitalt.

> Læs mere om Nytårsevent