MIDTVEJSforsamling – faglig markedsdag - gratis biograftur

Anja_Laursen_Midtnyt_januar_2019.jpg

Sommertid - nu med ny regering

I denne sommerhilsen fra kredsformand Anja Laursen kan du læse om nogle af elementerne i den nye regerings udspil på sundhedsområdet samt om kredsens invitation til MIDTVEJSforsamling den 24. oktober 2019.

> Læs mere


NYT FRA KREDSEN

Før du vælger deltid

Det kan være fristende at gå ned i tid på jobbet i nogle år - f.eks. for at få arbejds- og privatliv til at hænge bedre sammen og få mere overskud i hverdagen. Valget er naturligvis dit – du skal bare kende konsekvenserne. DSR, Kreds Midtjylland har udarbejdet en oversigt til dig, der belyser forskellen på deltidsansættelse kontra fuld tid.

> Kig med under 'Deltidsansættelse vs. fuldtidsansættelse'

Vi satser på, regionen vil medvirke til en løsning

Kredsformand Anja Laursen gør rede for situationen, efter kredsen pr. 30. september 2019 har opsagt den fleksibilitetsaftale, der er gældende på hospitalerne i regionen. Find datoer for de første fyraftensmøder, hvor du får mere viden om, hvad den opsagte aftale

> Læs mere

Har du læst med i seneste udgave af DSR midt?

Medlemsmagasinet for dig som midtjysk sygeplejerske er klar i en sommerudgave, og denne gang kan du bl.a. læse en reportage om arbejdsvilkår og arbejdsmiljø på Afdeling for Blodsygdomme på AUH. Du kan også læse et portræt af afdelingssygeplejerske Barbara Dyrmose fra Medicinsk Afsnit 1 på hospitalet i Horsens. Klinisk sygeplejespecialist Hanne Mainz fortæller om sygeplejenormeringer, og endelig kan du møde 78årige Jens Aage Nielsen, der supplerer sin pension med vikararbejde i psykiatrien i Viborg.

> Læs mere

TILBUD TIL MEDLEMMER

Danmark_MidtNyt_mobile.jpg

Kom til MIDTVEJSforsamling

Dansk Sygeplejeråds kongres vedtog i 2018, at DSRs kredse fremover skal holde generalforsamling hvert andet år. 2019 er derfor første år uden en generalforsamling i oktober måned. Men kredsens medlemmer bliver ikke snydt for en anledning til at mødes på tværs af regionen. I år inviteres alle medlemmer i stedet ’MIDTVEJSforsamling,’ hvor deltagerne undervejs debatterer sygeplejefaget og kerneopgaven i fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen. Undervejs er der fællesspisning samt oplæg af hjemmesygeplejerske, tegner og forfatter, Ruth Holst, der står bag tegningerne af Nurse Ruth.

> Læs mere

Glæd dig til faglig markedsdag i september

'Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv' er temaet for DSR, Kreds Midtjyllands markedsdag den 5. september. Oplev et væld af stande, aktiviteter og bl.a. oplæg af professor Preben Ulrik Pedersen om evidensbaseret sygeplejefaglig praksis. Klinisk sygeplejespecialist Hanne Mainz taler om sundhedsfaglig kvalitet og sygeplejenormering. Forskningslektor Raymond Kolbæk har i sit oplæg fokus på teknologi og fremtidens sygeplejekompetencer. Se frem til en dag med masser af inspiration og mulighed for socialt samvær med dine kolleger. Nu er kredsen klar med programmet, du kan gå på opdagelse i.

> Læs mere

Journal64_midtnyt.jpg

Se 'Journal 64' i biografen med dine kolleger

Fem steder dette efterår tilbyder DSR, Kreds Midtjylland alle medlemmer en gratis biografoplevelse, der indeholder fremvisning af 'Journal 64' samt fagligt oplæg om retspsykiatrien. Se hvor og hvornår i kredsens aktivitetskalender.

> Læs mere

 

 

De nye ferieregler

Den nye ferieaftale træder i kraft den 1. september 2020. Med de nye ferieregler indføres der som noget nyt ’samtidighedsferie’ – i modsætning til i dag, hvor der er forskudt ferie. Den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver en overgangsordning mellem de gamle og de nye regler. Derfor inviterer kredsen alle medlemmer til møde om ændringerne d. 26. september i Aarhus og d. 3. oktober i Holstebro.

> Læs mere (se den 26. september og 3. oktober)

Sygeplejerske, kend din økonomi

Kom og få viden om økonomi, pensionsordninger og hvordan deltidsansættelse, barselsorlov mm. påvirker din livspension. Du kan også få svar på dine spørgsmål samt råd fra en advokat om klassiske familiesituationer. Du er velkommen til at tage en ledsager med. Det hele foregår den 10. oktober i kredsens medlemshus den 5. november i Aarhus samt den 5. december i Viborg.

> Læs mere (se den 10. oktober, 5. november samt 5. december)

Må jeg lige sige, hvad jeg mener?

Mød oplægsholder og jurist Christian Ougaard, der under et arrangement omhandlende ytringsfrihed giver svar på spørgsmål om mulighederne for at ytre sig både frit og trygt. FTF står bag arrangementet, og du er som medlem i kredsen inviteret med.

> Læs mere (se den 11. og 12. september)

Vil du lære mere for det halve?

Efter en forhåbentlig lun sommer venter et efterår og en vinter, som passende kan udnyttes til at gæste Folkeuniversitetet. Kredsen tilbyder alle medlemmer et kursus til halv pris i enten Herning eller Aarhus.

> Læs mere

SÆRLIGT FOR TR OG AMiR

Undervisning i den nye ferieaftale

DSR, Kreds Midtjylland tilbyder TR og FTR undervisning i de nye ferieregler d. 30. september 2019 i kredsens medlemshus. Dagen indeholder bl.a. en gennemgang af reglerne ved Peter Rask og Anne Thomsen, faglige konsulenter i DSR, Kreds Midtjylland.

> Læs mere

Introduktion for nye tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Nyvalgte inviteres til en dag spækket med informationer og diskussioner om din nye rolle. Næste introduktionsmøde foregår i kredsens medlemshus den 2. september 2019.

> Læs mere

SÆRLIGT FOR SENIORER

MetteBille.jpg

Midtjysk formand for Landsforeningen for Seniorer i DSR

”Jeg er stolt og glad for at være blevet valgt som formand for SESAM," fortæller Mette Bille, der ligeledes er formand for Seniorsammenslutningen i Holstebro, Herning og omegn.

Læs mere

 

 

Kom og markér FNs internationale ældredag

I anledning af FNs internationale ældredag med temaet ’Vejen mod større lighed uanset alder’ inviterer Kreds Midtjylland kredsens senior-sygeplejersker til en dag med hyggeligt samvær og lækker brunch. Men også til en dag, hvor spørgsmålet om lighed uanset alder kommer under lup. Det foregår den 27. september i kredsens medlemshus. Husk dansesko!

> Læs mere

Hvad arrangeres nær dig?

Kredsens tre seniorsammenslutninger tilbyder alle medlemmer over 55 år at deltage i et varieret udvalg af aktiviteter.

> Læs mere