OK18: Sammenholdet viste vejen! Læs mere om overenskomstforlig

Anja_Laursen_3_MidtNyt_mobile.jpg

Sammenholdet viste vejen

Intense forhandlinger har nu båret frugt. Forlig er indgået på både det regionale og kommunale område. Det er positivt, at det er endt med en forhandlet løsning og forlig, der blandt andet sikrer sygeplejersker en forventet lønstigning på 8,1 procent over de kommende tre år. Det er også glædeligt at konstatere, at der er afsat en lavt- og ligelønspulje, hvilket er det første skridt mod ligeløn i Danmark.

> Læs mere

 

Efter forlig - hvad så nu?

Nu forhandles specifikke krav - og så venter afstemning
Senest d. 11. maj 2018 skal forhandlingerne om de såkaldte specifikke krav være afsluttet. Det samlede forlig, som parterne er blevet enige om, skal derefter til urafstemning blandt medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd, hvis Hovedbestyrelsen og Kongressen anbefaler resultatet.
> Se, hvordan du skal forholde dig, og hvad der nu skal ske

Medlemsmøder om forlig

Kredsen planlægger at invitere til medlemsmøder, hvor du kan blive informeret nærmere om de forlig, der er indgået. Følg med på kredsens side, hvor vi omtalerne møderne, når de er fastlagt.
> Hold øje med 'OK18-aktiviteter i DSR, Kreds Midtjylland'

Tilfredshed med forlig
Kredsformand Anja Laursen kommenterer også i pressen på de forlig, der er landet ifm. overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte.
> Læs mere

Midtjysk temaside om OK18
Det er et historisk sammenhold blandt de offentligt ansatte, der nu har sikret de forlig, som er indgået. Kredsen har dækket forløbet tæt.
> Læs mere