OK21 - en svær beslutning

AnjaLaursen.jpg

OK21 – en svær beslutning

Så skal vi til det – hver især skal vi tage stilling til overenskomstaftalen. Kredsbestyrelsen har drøftet de samlede aftaler for henholdsvis det regionale og kommunale overenskomstområde. Der er mange forskellige synspunkter om aftalerne. Der er dog ingen tvivl om, at vi samlet set synes, at rammen er for snæver, og at det er en spareaftale. Også selvom der i den regionale aftale er givet ekstra midler til sygeplejerskerne og på det kommunale område afsat midler til en ligelønspulje. Det står uden tvivl ikke mål med de forventninger, sygeplejersker har til den honorering, man med rette kan forvente for store indsats, man yder hver dag. Ikke bare under en pandemi – men for den indsats, der dagligt ydes i sundhedsvæsenet til gavn for borgernes sundhed. Vi har én grundlæggende udfordring, nemlig vores mangeårige lønefterslæb i forhold til andre sammenlignelige grupper. Den dagsorden har fået vind i sejlene under pandemien, hvor det er blevet tydeligt, at det private arbejdsmarked ikke kan fungere, uden at vi har et velfungerende sundhedsvæsen med stærke og kompetente sygeplejersker. Det er desværre også blevet tydeligt, at sundhedsvæsnet er stærkt underfinansieret gennem mindst ti år, ved at sygeplejersker og andre sundhedsfagligt ansatte har skullet vise en ekstrem fleksibilitet Det er helt klart en politisk dagsorden, vi sammen skal holde liv i. Både når vi drøfter arbejdsmiljø og vilkår for sygeplejersker, og når vi drøfter fastholdelse og rekruttering til fremtidens sundhedsvæsen, hvor et tydeligt billede med mangel på sygeplejersker tegner sig. I første omgang skal vi dog forholde os til overenskomsten. Hovedbestyrelsen i DSR anbefaler samlet set et ja. Bente Rasmussen og jeg, som Kreds Midtjyllands hovedbestyrelsesmedlemmer, anbefaler også et ja til aftalen. Det gør vi, selvom vi anser forliget for at være en spareaftale. Vi tror ikke på, at vi ved en strejke alene kan opnå et bedre resultat for sygeplejerskerne. Vi tror, at det momentum, der er for at sætte yderlige gang i en ligelønsreform, skal dyrkes i fællesskab. Et fællesskab med andre faggrupper og ikke mindst en bred befolkningsopbakning til at stille krav til Christiansborg. Kredsbestyrelsen er delt på spørgsmålet om overenskomsten, og vi anerkender fuldt ud, at der er mange forskellige perspektiver på de indgåede aftaler. Fredag tager kongressen stilling til aftalerne. I den kommende tid er der arrangeret medlemsmøder, som du kan læse mere om længere ned i dette nyhedsbrev. Her vil du få gennemgået de to aftaler og få mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. Umiddelbart inden de regionale og kommunale aftaler, blev der indgået en aftale på statens område. Her er vi sygeplejersker en meget lille gruppe. Udfordringerne omkring rammen er nøjagtig de samme som på det regionale og kommunale område. Der er derfor ligeledes arrangeret medlemsmøde om statens aftale. Vi glæder os til at se mange af jer til medlemsmøderne den kommende tid Anja Laursen og Bente Rasmussen Kredsformand og 1.Kredsnæstformand

Bliv klogere på OK21 her.

Bliv klogere på OK21 via virtuelle medlemsmøder

Kreds Midtjylland har sat datoer for medlemsmøder i forbindelse med OK21. Det er her medlemmerne kan stille spørgsmål til de aftaler, DSR har indgået med arbejdsgiverne.

Skal jeg stemme ja eller nej? Hvor meget mere kan jeg forvente i løn? Hvordan er jeg stillet, hvis vi stemmer nej? Overenskomst kan være en indviklet sag. Den er dog meget vigtig, da det er overenskomsten, der danner base for sygeplejerskernes dagligdag på arbejdsmarkedet. Derfor arrangerer DSR, Kreds Midtjylland, den kommende tid medlemsmøder. Møder der giver medlemmerne mulighed for at få indblik og forståelse i de aftaler, der er indgået. Aftaler medlemmerne inden længe skal stemme ja eller nej til. Grundet Covid-19 afholdes møderne virtuelt via TEAMS. Her er møderne delt ind efter, hvilken arbejdsgiver man har (kommuner/regioner) samt efter geografisk placering. Dog er man velkommen på det møde, der kalendermæssigt passer bedst.

Tilmeld dig OK21-medlemsmøder ved at trykke her.