SÆRUDGAVE om covid - indblik i maskinrummet

Særudgave om covid:

Et indblik i maskinrummet

Mens I knokler rundt i hele sundhedssektoren, kæmper vi i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland for at forbedre jeres løn- og arbejdsforhold. I foråret tog I hånd om fase 1 af pandemien, med alt hvad det indebar – inklusiv det efterfølgende pres for at indhente det udskudte. Nu står vi igen i en voldsom nedlukning.

Så nu vil vi fra Kreds Midtjylland forsøge at give jer et indblik i de forskellige områder, hvor vi arbejder, forhandler og kæmper for at sikre og forbedre jeres arbejdsvilkår.

 


Anja Laursen
Kredsformand

 

Regionale udfordringer og aftaler

Midt i december blev det regionale sundhedsvæsen igen voldsomt presset af mange covidpatienter og obs-covidpatienter.

Det sås og mærkedes desværre meget tydeligt lige op mod jul, hvor der blev flere smittede indlagte – og desværre også flere smittede sygeplejersker samt sygeplejersker, der blev sendt hjem i isolation til negativ test forelå.

Vi indgik derfor sidst i december en aftale med Region Midtjylland om en forbedret honorering for deltagelse i covid-beredskabet. Aftalen gælder til 31. august.

Aftalen lægger vægt på vigtigheden af, at der foregår en individuel drøftelse mellem den enkelte sygeplejersker og leder, så vilkår og omstændigheder for deltagelse i beredskabet afklares.

Vi har i kredsen hørt om rigtig gode eksempler, hvor den individuelle dialog har gjort en kæmpestor forskel – men desværre også præcis det modsatte, hvor ansatte blot meddeles, at man skal deltage i beredskab uden forudgående drøftelse. Det er absolut IKKE i orden og ej heller i overensstemmelse med intentionerne i aftalen.

Også honorering for ekstra kørsel mellem matrikler har givet problemer, da man nogle steder mente, at kørsel bare skulle varsles med tre døgn.

Den uenighed er vi nået til fælles forståelse med regionen om, så mertransport i forhold til ens ansættelse godtgøres, og mertid indregnes i arbejdstiden.

Du kan læse mere om aftalen og finde link til aftaleteksten her.

 

Honorering til sygeplejersker på covid-afsnit

Samtidig med beredskabsaftalen indgik vi aftale om engangsbeløb til de sygeplejersker, der i 2020 arbejdede på de afsnit, hvor covid-patienter blev passet og observeret.

Hospitalerne har organiseret arbejdet forskelligt, så vi er stadig i forhandlinger for at afklare, præcis hvilke områder, der er omfattet.

Den nye beredskabsaftale for 2021 indeholder også et funktionstillæg til en stor del af de sygeplejersker, der på den ene eller anden måde arbejder med covid-patienter. Det er dog desværre ikke alle sygeplejersker, der vil modtage hverken engangstillæg for 2020 eller funktionstillæg herfor for 2021. Vi forventer i fællesskab med Region Midtjylland, at ca. 1.000-1.300 sygeplejersker vil blive omfattet af disse tillæg.

Du kan læse mere om aftalen og finde link til aftaleteksten her.

 

Honorering af ekstraarbejde

Modsat den såkaldte fase 1, hvor regionen var meget opsat på, at fleksibilitetsaftaler IKKE måtte anvendes, er der nu heldigvis opnået en fælles forståelse for, at der er nødt til at være overensstemmelser mellem antal udbudte vagter og det tilgængelige antal sygeplejersker. Det har rigtig mange steder ikke været muligt på grund af vakante stillinger, behov for ekstra sygeplejerskeressourcer og/eller desværre også på grund af smittede eller potentielt smittede sygeplejersker. Vi har derfor også indgået et stort antal FEA-aftaler (Frivilligt Ekstra Arbejde) og indgår fortsat aftaler, hvor det er nødvendigt.

Vi er meget opmærksomme på, at et presset arbejdsmiljø ikke kan løses af aftaler om en lidt bedre honorering, drøftelser om frivillig deltagelse i beredskab, FEA-aftaler mv. Men det er dog tiltag, som forhåbentlig kan understøtte, at det hænger bedre sammen.

Du kan finde et eksempel på en FEA-aftale med Region Midtjylland her.

 

Det kommunale sundhedsvæsen er også presset af covid

Restriktioner, besøgsforbud, krav om værnemidler og mange obs-covid-patienter og borgere presser den kommunale del af sundhedsvæsnet. Hertil kommer, at det pressede sygehusvæsenet med et stigende antal indlagte patienter risikerer at betyde, at borgerne udskrives om muligt endnu hurtigere til fortsat behandling i eget hjem.

Lige før jul indgik forhandlingsfællesskabet mellem en lang række fagforeninger en fælleserklæring med Kommunernes Landsforening (læs fælleserklæringen her). Den betyder, at der skal indgås en lokal aftale med den enkelte organisation.

Der er indgået aftaler i 11 af de 19 kommuner i Midtjylland. DSR har også været i dialog med de resterende kommuner, men der er kommuner, som ikke mener, de har behov for en aftale.

Hvis du bliver bedt om at flytte arbejdsplads/arbejdsopgaver pga. covid eller smittede medarbejdere i et område, er det vigtig, at du kontakter din TR/FTR, såfremt der ingen aftale er i din kommune.

 

Covid-smittede sygeplejersker og sikre værnemidler

Desværre er smittetallet blandt sygeplejersker og andet sundhedsfagligt frontpersonale større end i den øvrige befolkning. Vi forfølger dette både regionalt og på landsplan hvad angår både ansættelsesforhold, arbejdsmiljø og senfølger. Vi skal naturligvis kunne gå sikkert og sundt på arbejde.

Vi har derfor kontinuerligt presset på for at sikre tilstrækkelige værnemidler, de rette værnemidler, sikker brug af dem og naturligvis også test af værnemidler. Det er derfor fortsat meget vigtigt, at du henvender dig til din arbejdsmiljørepræsentant (AMIR) og sikkerhedsleder, hvis der opstår gener og arbejdsskader som følge af brug af værnemidler. Arbejdsskader skal naturligvis anmeldes, og I bør sammen med AMIR/leder forholder jer til, om produktet skal tages ud af brug, til det er tilstrækkeligt testet.

 

Vacciner og vaccinationspersonale

Vi håber alle, at vaccinerne snart vil afhjælpe den voldsomme pandemi. I skrivende stund er planerne så vidt vides, at frontpersonale i de mest udsatte områder i regionen samt personale på plejecentre, plejehjem og flere akutsygeplejersker i kommunerne vaccineres.

På de fleste hospitaler er der er ansat sundhedsfagligt personale – herunder også sygeplejersker – til at vaccinere. Region Midtjylland har valgt at honorere med overenskomstens bestemmelser. Du skal dog være opmærksom på, at timelønnen kan være forskellig på de forskellige matrikler og afhængig af din anciennitet.

 

Sammenhold og fællesskab i og om DSR

Usikkerheden, om hvornår vi får vores hverdag tilbage og det voldsomme arbejdspres, betyder desværre - som statsminister Mette Frederiksen gav udtryk for det i sin nytårstale - at vi let kommer til at presse hinanden.

Jeg synes dog, at vi skal være stolte af vores indsats – uanset hvor vi er, hvem vi er, og sammen med hvem vi kæmper for et godt og sikkert sundhedsvæsen. Selvom virkeligheden er barsk for både patienter, pårørende og personale, bliver jeg virkelig stolt, når vi kan stå sammen og kæmpe og fortælle ærligt og oprigtigt om, hvordan hverdagen er som sygeplejerske, som leder, som underviser, som studerende eller noget helt andet.

Lige nu er intet, som det plejer at være. Desværre ser det ud til, at vi har endnu nogle virkelig barske måneder foran os – ikke mindst på grund af den særdeles aggressive, engelske coronamutation.

Jeg håber, at vi i fællesskab kan passe på hinanden, på sundhedsvæsenet og på vores faglige fællesskab.

Med ønsket om et godt nytår

Anja Laursen,
Kredsformand

 

Digital nytårsevent 2. februar

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland inviterer til en ekstraordinært Nytårsevent, så vi mærker sammenholdet og nærværet på trods af corona.

Sammen med Chris MacDonald og Søren Dahl stiller vi skarpt på de sociale konsekvenser af corona og de særlige udfordringer for sygeplejersker.

Nytårseventen indledes med, at Søren Dahl interviewer kredsformand Anja Laursen om det kommende år i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.

Tilmelding senest 29. januar

 

Sygeplejerske, kend din økonomi

Nu har du mulighed for at deltage virtuelt i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjyllands arrangement 'Sygeplejerske, kend din økonomi'.

Du vil møde Filialchef Ismail Kaplan fra Lån & Spar Bank, advokat Helle Brandt og en repræsentant fra PKA.

De kan give dig viden om økonomi, pensionsordninger og hvordan deltidsansættelse, barselsorlov mm. påvirker din livspension. Du kan også få råd fra en advokat om klassiske familiesituationer, skilsmisser, dødsfald, mulige faldgruber og ikke mindst få svar på dine spørgsmål.

Og du er velkommen til at sidde sammen med din ledsager.

Tid og sted:
Torsdag den 11. februar 2021 kl. 16.30 - 20.30 på Teams.

Tilmelding senest 1. februar

 

Bliv finansminister i dit eget liv

Tilmeld dig Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjyllands virtuelle arrangement ’Bliv finansminister i dit eget liv’.

Her kan du få viden om økonomi, pensionsforhold i forskellige livssituationer og blive klædt på af Mette Reissmann fra Luksusfælden og Pia Ottosen fra Kvindeøkonomien til at blive finansminister i din privatøkonomi.

Tid og sted:
Torsdag den 15. april 2021 kl. 17.00 - 19.30 på Teams

Tilmelding senest 25. marts