Stem sundhedspolitisk 5. juni

"5. juni, Grundlovsdag, skal vi alle til stemmeurnerne og sætte vores kryds. Det er vores mulighed som borgere og som sygeplejersker for at få indflydelse på, hvilken udvikling vores samfund fremadrettet skal bevæge sig i," skriver kredsformand Anja Laursen bl.a. i en politisk leder til kredsens særlige valgnyhedsbrev.

Af kredsformand Anja Laursen:

Kære midtjyske sygeplejersker

5. juni, Grundlovsdag, skal vi alle til stemmeurnerne og sætte vores kryds. Der er vores mulighed som borgere og som sygeplejersker for at få indflydelse på, hvilken udvikling vores samfund fremadrettet skal bevæge sig i.

                      Som sygeplejerskernes faglige organisation er vi jo partipolitisk uafhængige. Men som I forhåbentlig har opdaget, så er det ikke det samme som, at vi ikke blander os i debatterne med sundhedspolitiske synspunkter. Det er nemlig afgørende vigtigt, at de politikere, der skal lede landet, også får input og faglig viden fra jer og os, som – hvis de lytter – forhåbentlig kan kvalificere de beslutninger, de skal træffe. Og ikke mindst i sundhedsvæsenet står vi midt i store udfordringer, der kræver gennemtænkte løsninger.

DSRs udspil
I kender alt for godt fra hverdagens virkelighed de faglige dilemmaer, der opstår, når opgaver og krav ikke er i balance med de ressourcer, der er tilstede. Det rammer borgere og patienter, og det rammer jeres faglighed og arbejdsmiljø.

                      Netop derfor er vores opfordring fra DSR til dette folketingsvalg: Stem sundhedspolitisk, for der er meget på spil i forhold til de bud, partierne har på, hvordan sundhedsvæsenets skal udvikle sig fremover.

                      Vi har sat fokus på tre temaer, der særligt i denne valgkamp er afgørende: Gør op med det pressede sundhedsvæsen, Flere sygeplejersker nu, Indfør ligeløn. Til hvert af temaerne har vi udarbejdet konkrete udspil. Du kan finde mere information om temaerne på dsr.dk.

Stem sundhedspolitisk
I kredsen har vi løbende arbejdet med at bringe temaerne i spil i drøftelser både med ledere og nuværende politikere i region og kommuner, ligesom vi her i valgkampen har deltaget i en række valg- og debatmøder og i diskussioner i medierne

Jeg vil gerne opfordre til, at I bringer jeres virkelighed som sygeplejersker og bud på løsninger på sundhedsvæsenets mange udfordringer ind i debatterne også her i valgkampens afsluttende uger. Jeres tillidsrepræsentanter har modtaget forskelligt materiale om DSRs indspil i debatterne. Du kan også finde dem på dsr.dk/fv19, ligesom du kan finde lokal information på kredsens temaside.

Husk den 5. juni: Stem sundhedspolitisk!