Sundhedsreform - Følg kredsen på Facebook og vind en brunch

Anja_Laursen_Midtnyt_januar_2019.jpg

Gode takter men mange knaster

Så kom den langt om længe, regeringens udspil til sundhedsreform. Det er en ambitiøs plan, der sætter sig for at ville løse netop mange af de udfordringer, vi længe har påpeget som sygeplejersker og som DSR sammen med andre sundhedsprofessionelle. Så langt, så godt! Reformen har siden lanceringen fyldt rigtig meget i mediebilledet, og jeg vil gerne på formandsgruppens vegne takke alle jer medlemmer, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, som er gået ind i debatten, og som har stillet sig til rådighed for midtjyske mediers omfattende dækning. Bliv endelig ved med det!

> Læs mere

NYT FRA KREDSEN

Midtjyske sygeplejersker om udspil til sundhedsreform

"Hvis man skulle lytte til sygeplejerskerne, så er det måske ikke en ny strukturreform, der skal til. Vi vil langt hellere have, at der bliver skabt tid og rum på arbejdspladserne, så vi kan få mere kvalitet i sygeplejen," siger næstformand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, Hanne Holst Long til TV2 Østjylland. En række midtjyske sygeplejersker har bidraget til debatten oven på den nuværende regerings udspil til en omfattende reform af det danske sundhedsvæsen.

> Læs mere

BrunchMN.jpgFølg DSR, Kreds Midtjylland på Facebook og vind en brunch

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland åbner året med et nyt tiltag. "Vi vil også gerne være, hvor sygeplejerskerne færdes i deres fritid, og bl.a. derfor har vi skabt en platform på Facebook, hvor følgere vil få indblik i kredsens indsatser og aktiviteter,” fortæller kredsformand Anja Laursen. Hvis du følger Facebooksiden, har du mulighed for at komme tættere på kredsen og tilmed vinde en brunch for to personer.

> Læs mere

 

Masser af inspiration og debat på Kreds Midt Træf

Omkring 200 arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter har været samlet til kredsens årlige Kreds Midt Træf – denne gang om temaet ’Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv’. Se billeder og læs mere om dagen.

> Læs mere

Stigende kompleksitet sender sygeplejersker på skolebænken

119 sygeplejersker på landsplan, heraf seks fra Silkeborg Kommune, er påbegyndt en ét-årig efteruddannelse i borgernær sygepleje. Det er især behandlingen af de ældre i hjemmet, uddannelsen skal ruste sygeplejerskerne til. TV2 MidtVest har mødt kommunens sundheds- og omsorgschef og en hjemmesygeplejerske.

> Læs mere

Sygeplejestuderendes praktikpris til Silkeborg

Stemmerne er talt op, og Patienthotellet i Silkeborg har vundet prisen som de Sygeplejestuderendes Praktiksted i Midtjylland. Sygeplejestuderende Sofie Lassen havde indstillet Patienthotellet til prisen. Du kan læse hendes bevæggrund herunder.

> Læs mere

TILBUD TIL MEDLEMMER

vlf.jpg

Gratis forårsbio

Flere midtjyske biografsale har stadig ledige pladser til dig og dine kolleger, når Kreds Midtylland inviterer til en gratis biografoplevelse for medlemmer af DSR. Lyt til et oplæg med en repræsentant fra patientforeningen 'Tidslerne' og se filmen: 'Vores livs ferie.'

> Læs mere og tilmeld dig

 

Information om ny uddannelse som klinisk sygeplejespecialist (APN)

Kom og hør, hvordan APN-uddannelsen kan gøre en forskel for sygeplejen. Mødet foregår den 30. januar 2019 i kredsens medlemshus nær Silkeborg.

> Læs mere

Sundhedspolitisk valgmøde

Kom til sundhedspolitisk valgmøde i Holstebro den 4. februar 2019. Her kan du diskutere sundhedspolitik med lokale folketingskandidater. Alle er velkomne til at deltage.

> Læs om lignende valgmøde i Aarhus

Nyt år med ny læring

Folkeuniversitet i Herning og Aarhus tilbyder i samarbejde med DSR, Kreds Midtjylland et varieret kursusudvalg, hvor du kan fratrække halvdelen af prisen på et kursus, som kredsen betaler. Forårets kursusrække er offentliggjort, så tag allerede i dag et kig på udvalget.

> Læs mere

Har du stress inde på livet?

Er du opmærksom på, at det nu er muligt at tilmelde sig ét af tre hold i forløbet 'Få balance i livet,' der har fokus på håndtering af stress og på redskaber til at skabe netop balance i livet? Der er holdstart i januar, maj og september 2019.

> Læs mere

SÆRLIGT FOR AMiR OG TR

Skal din arbejdsplads have Arbejdsmiljøprisen 2019?

Prisen er en hyldest til det gode arbejdsmiljø og uddeles med det formål at udbrede viden om gode eksempler på arbejdsmiljøindsatser. Prisen uddeles inden for fire kategorier: Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, muskel-skelet-besvær samt unge og nyansattes arbejdsmiljø. Fristen for indstilling er den 13. februar 2019.

> Læs mere

Drejebog: Sådan arbejder I med social kapital

Det er en god idé at give den sociale kapital på arbejdspladsen et serviceeftersyn. Det kan man nu få hjælp til i en ny drejebog. Og det kan give positive resultater i arbejdsmiljøet.

> Læs mere

SÆRLIGT FOR SENIORER

SeniorsammenslutningMN.jpg

Valg til Landsforeningen for Seniorer i DSR

Kandidater, der ønsker at stille op som repræsentant eller suppleant for Kreds Midtjylland, kan henvende sig til lokalformand Mette Bille senest den 30. april 2019.

> Læs mere

 

 

Forår fyldt med tilbud

Alt efter hvor du bor i kredsen, kan du deltage i arrangementer udbudt af kredsens lokale seniorsammenslutninger, der tilbyder foredrag og udflugter til dig, der er fyldt 55 år.

> Læs om tilbud fra kredsens tre sammenslutninger