350.000kr. til sygeplejersker - OK18 - #sophieslønfest

Anja_Laursen_3_MidtNyt_mobile.jpg

Så er et afgørende 2018 i gang

Vi skriver nu 2018 – og ingen tvivl om, at et udfordrende år venter. OK18 skal forhandles, og i dagligdagen på jeres arbejdspladser vil det fortsat kræve fokuseret indsats fra jer, kolleger, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og ledere at insistere på faglig kvalitet i sygeplejen – i alle forløb og hver dag. Og på sammenhængen mellem faglig kvalitet og et godt arbejdsmiljø. En indsats vi som kreds med vores beslutning på generalforsamlingen om ’faglig fællesskaber’s betydning og nødvendighed hele tiden har i spil og altid er parate til at bakke op om.

> Læs mere

NYT FRA KREDSEN

350.000 kroner efterbetales til midtjyske sygeplejersker

En tillidsrepræsentant opsnappede fejl i en afdelings vagtplaner. Efter tæt samarbejde med DSR, Kreds Midtjylland er 77 sygeplejersker nu sikret mere i lønningsposen.

> Læs mere

OK18 - hvad er på spil?

Læs kredsformand Anja Laursens leder øverst i dette nyhedsbrev. Via linket herunder kan du derudover få indblik i, hvordan forhandlingerne om din kommende overenskomst foregår, hvad der forhandles om, hvem aktørerne er og meget mere.

> Læs mere

RikkeCramer.jpg#sophieslønfest rullede efter midtjysk initiativ

Debatten bølgede lystigt efter centersygeplejerske Rikke Bæk Cramer, der arbejder i Skive Kommune, delte sin lønseddel på Facebook.

> Læs mere

 

 

Ønsker du at overvære kongres?

Dansk Sygeplejeråd afholder ordinær kongres fra den 14.-17. maj 2018 på Hotel Nyborg Strand. Kredsbestyrelsen har besluttet at tilbyde medlemmer at deltage i kongressen med betalt kørselsgodtgørelse og forplejning, hvis man er to eller flere medlemmer i bilen til og fra kongressen. Er du interesseret? Skriv en mail til chefsekretær Inge Pedersen via midt-ip@dsr.dk.


Sygeplejerske valgt som formand for FTF Midtjylland

Bente Alkærsig Rasmussen, 1. kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, er valgt som formand for FTF i den midtjyske region.

> Læs mere

TILBUD TIL MEDLEMMER

Hjertetsvejx.jpg

Vil du med i biografen?

Fem biografer i Midtjylland lægger lærred til, når kredsen inviterer alle medlemmer i biografen i januar og februar måned til et oplæg af en sygeplejerske fra Dansk Center for Organdonation. Samt til fremvisning af filmen: 'Hjertets vej'.

> Find oversigt over biografarrangementer

 

 

Nyt år - ny viden

DSR, Kreds Midtjylland og Folkeuniversitet i Herning og Aarhus har åbnet for tilmeldingen til de udvalgte kurser, du kan deltage i til halv pris i foråret 2018.

> Læs mere

Fagdag: Kulturmøder i sundhedsvæsenet

I april inviterer kredsen alle medlemmer til en fagdag om de kulturmøder, der foregår i det danske sundhedsvæsen. Skriv derfor den 23. april i kalenderen nu. Program og tilmelding til dagen offentligøres snarest muligt via kredsens aktivitetskalender.

 

Hør mere om 'den livsnødvendige samtale om døden'

Etisk Råd og Det Nationale Sorgcenter inviterer i 2018 til arrangementer, hvor temaet lyder: 'Når vi tør erkende, vi skal dø, kan vi tale med hinanden om at leve.' Deltag i enten Herning eller Aarhus. Arrangementerne er gratis og henvender sig til de personer, der har alvorlig sygdom inde på livet - det kan være privat eller gennem ens arbejde.

> Læs mere
 

Chokoladekurser arrangeres også i 2018

Allerede nu oplever kredsen interesse for de chokoladekurser, kredsen tidligere har arrangeret. Derfor kan vi nu med glæde fortælle, at der også i december måned 2018 arrangeres chokoladekurser, hvor socialt samvær med kolleger er i højsædet. Der åbnes dog først for tilmelding senere på året. Følg med på kredsens hjemmeside, hvor vi vil annoncere, når tilmelding er mulig.
 

Vidste du, at kredsen ofte udsender nyheder?

Er du sygeplejerske bosiddende i Midtjylland, kan du med fordel tilmelde dig nyheder fra kredsen, som eksempelvis omhandler større medlemsarrangementer eller omtale af de pressehistorier, hvor sygeplejersker har ytret sig.

> Tilmeld dig nyheder
 

SÆRLIGT FOR TR OG AMiR

Danmark_MidtNyt_mobile.jpg

Møde for dig som arbejdsmiljørepræsentant

Årets første kvartalsmøde i kredsens medlemshus vil have fokus på, at faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd, samt at udvikling af sygeplejen kan medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet. Undervejs bliver du klogere på metoder og får indsigt via praktiske eksempler. Mød bl.a. Charlotte Vanting Brauer, erhvervskonsulent og organisationskonsulent i HR koncern på Aarhus Universitetshospital. Dagen foregår den 26. februar 2018. Årets øvrige kvartalsmøder foregår hhv. den 26/2, 12/6, 23/8 og 29/11 2018.

> Tilmeld dig 26. februar 2018


Spotlys på faglige fællesskaber

Arbejdsmiljørepræsentanter, fællestillids- og tillidsrepræsentanter lyttede og debatterede, da Kreds Midtjylland inviterede til ’Kreds Midt Træf’

> Læs mere


Læs om din kredsbestyrelses diskussioner og beslutninger

Efter hvert ordinært bestyrelsesmøde udsender kredsen et kort nyhedsresumé, så du og kolleger kan følge bestyrelsens indsats.

> Gå til 'Nyt fra din bestyrelse'


Gratis oplæg om voldsforebyggelse i kommuner

Er tiden inde til igen at sætte voldsforebyggelse på dagsordenen? Hvis ja, så bidrager 'Vold som udtryksform' gerne med at holde oplæg på møder for kommuners ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter m.fl. Oplægget er gratis og kan i 2018 gennemføres i op til 10 kommuner.

> Læs mere


SÆRLIGT FOR SENIORER

Frivillige_200x170.jpg

Forår med mange arrangementer

Med de første forårsblomster på spring følger også forårsprogrammet fra kredsens tre seniorsammenslutninger. Se her, hvad du kan deltage i sammen med andre seniorsygeplejersker, hvis du er fyldt 55 år. Bemærk ligeledes, at der er valg til seniorsammenslutningernes kontaktudvalg hhv. 28. februar og den 6. og 13 marts 2018.

> Læs mere