COVID-19: Nyt til alle medlemmer fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Anja_midtnyt_200x170_s.jpg

Kære midtjyske medlemmer

Det er fortsat coronatider, og i kredsen ved vi, at jeres hverdag i arbejdslivet mange steder er meget forandret i øjeblikket. Nogle steder mærkes travlheden direkte som følge af COVID-19smittede patienter og borgere. Andre steder er planlægning og håndtering af de udfordringer, COVID-19situationen i det hele taget medfører, i fuld gang. Det medfører mange steder ændrede eller nye sygeplejefaglige funktioner, ændrede arbejdstider mv. Og så er der dertil alles udfordringer med i det hele taget at få dagliglivet til at hænge sammen.

Udfordringer håndteres
Gennem vores løbende dialog med din og dine kollegers tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant får vi dagligt meldinger om de afgørende udfordringer, I står midt i. Vi har på den baggrund - og på baggrund af de udfordringer, der løbende opstår, mange dialoger med arbejdsgivere og beslutningstagere og forsøger i fællesskab at presse på både lokalt og nationalt for at finde løsninger.

Nogle af udfordringerne har et fælles afsæt men forskellig virkning alt efter, hvor du er ansat. Det er vigtigt, vi hele tiden husker på, at der kan være store forskelle på både vanskeligheder og løsninger på arbejdspladser i kommuner og region, psykiatri, undervisning osv.

Vi må fortsat stå sammen
Der er fortsat et væld af udfordringer at slås med. Men erfaringerne viser allerede nu, at det virker, når vi ved fælles hjælp presser på. Situationen omkring værnemidler og test er langt fra løst, men det er lykkedes at komme igennem med øget opmærksomhed på problemerne – og en indsats fra myndighedernes og ledelsernes side for at løse dem.

Brug fortsat dine tillidsvalgte med hjælp til at løse problemer og svare på spørgsmål. Og benyt dig af den omfattende guide på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside: www.dsr.dk/corona

Dine arbejdsvilkår
Med de mange forandringerne i dagligdagen: Husk fortsat at notere alle løbende ændringer i dine vagtplaner til den videre dokumentation i forhold til aflønning mm. Og mind dine kolleger om at gøre det samme.

Hvad sker der fremad?
Situationen udvikler sig fra dag til dag, og ingen kan med sikkerhed sige, hvad de kommende uger bringer. Men ingen tvivl om at mange af jer kommer til at arbejde mere og måske med andre sygeplejefaglige opgaver end vanligt. Hold fast i, at tilrettelæggelsen af ændringer gerne skal foregå gennem dialog med jeres ledelse.

Ferie og afspadsering
Måske du har overvejelser vedrørende kommende ferier og/eller udfordringer i forhold til afvikling af timer/afspadsering? Brug dsr.dk/corona – her er en lang række udførlige svar. Eller kontakt din tillidsrepræsentant eller kredsen.

Pas på hinanden
Hold øje med hinanden og med jeres fælles arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at jeres ledelse har fokus på at passe på jer – så I kan passe på borgerne og patienterne. Brug din arbejdsmiljørepræsentant, når jeres udfordringer skal drøftes og løsninger findes.

De varmeste hilsner

Anja Laursen
Kredsformand

 

HOLD DIG ORIENTERET I KREDSEN

Kredsens temaside om COVID-19

Kredsens telefontider

Kredsens side på Facebook


HOLD DIG ORIENTERET GENNEM DANSK SYGEPLEJERÅD

Ofte stillede spørgsmål

Nyhedsbreve fra Dansk Sygeplejeråd relateret til COVID-19

Formand for DSR, Grete Christensens blog