Se animationsfilm: Sygeplejersker GØR en forskel

Måske du på Facebook er stødt på ’Sygeplejersker gør en forskel’ – kredens korte animationsfilm? Se mere her.

Af kredsformand Anja Laursen

Kære midtjyske sygeplejerske

Måske du på Facebook er stødt på ’Sygeplejersker gør en forskel’ – kredens korte animationsfilm? Eller måske har du til gode at møde sygeplejerskerne Lene og Kim fortælle hver deres lærerige historie i filmen fra henholdsvis en sengeafdeling og hjemmesygeplejen?

Vi sender en ekstra udgave af MidtNyt til dig med opfordring til at se filmen og gerne bruge den som oplæg til snak med dine kolleger om, hvad der er jeres lærerige historier. Vi opfordrer også dig og dine kolleger til at bidrage med historier enten gennem jeres tillidsrepræsentanter, ved at sende en mail til kredsen eller kommentere på Facebook eller på kredsens hjemmeside. For de lærerige sygeplejefaglige kan bruges til at påvirke udviklingen af sygeplejen og sundhedsvæsenet.

Hvorfor lærerige historier?
I Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har vi valgt at have fokus på lærerige sygeplejefaglige historier, fordi vores erfaring siger os, at det er gennem dem, vi får skabt lydhørhed både blandt ledere og politiske og administrative beslutningstagere, når vi gerne vil igennem med budskaber på sygeplejerskernes vegne i forhold til at sikre udvikling af sygeplejen og af sundhedsvæsenet.

Det er ikke det samme, som at sygeplejerskers pressede vilkår ændres med et snuptag. Men det er en tilgang og metode, som vi tror på i et langt, sejt træk vil skabe øget indflydelse. Og så oplever vi også, at konkret udvikling her og nu i sygeplejerskers hverdag kan understøttes ved hjælp af de lærerige historier.

Vi har derfor produceret animationsfilmen ’Sygeplejersker gør en forskel’ for at vise nogle eksempler på lærerige historier og for at opfordre til at bidrage med historier.

Filmen kan ses og kommenteres både på Facebook og på kredsens hjemmeside:

Vi håber, du vil kigge med – og hjælpe med at sprede filmen ved at like og dele. Og vælger du at følge vores facebookside, får du de kommende uger desuden præsenteret flere eksempler på lærerige historier, hvor sygeplejersker gør en forskel.

Hele indsatsen omkring lærerige historier er senest besluttet på kredsens generalforsamling i oktober 2016. Du finder generalforsamlingsbeslutningen her Og flere eksempler på, hvorfor det giver mening at fortælle lærerige historier her

Hvordan arbejde med lærerige historier?
I disse dage dumper kredsens første nummer af medlemsmagasinet ’DSR midt’ ned i din og andre midtjyske DSR-medlemmers postkasse. Her kan du læse to eksempler på, HVORDAN sygeplejersker på to forskellige arbejdspladser har anvendt det at arbejde med lærerige historier. Operationssygeplejersker på OP, Regionshospitalet Viborg satte lærerige historier på som et emne på et personalemøde. Og en af historierne, hvis udgangspunkt var uhensigtsmæssig arbejdsgang, der i sidste ende tog tid fra patientpleje, blev belyst fra mange perspektiver, ligesom der kom løsningsforslag på bordet. Læs mere om, hvordan det gik i DSR midt 1, 2017 (side 12-14)

Sygeplejerskerne i Akutaflastningen, Ældrecentret Fjordparken i Ringkøbing har i deres arbejde fokus på betydningen af at inddrage lærerige erfaringer i deres systematiske arbejde med faglig sparring. Gennem vedholdende indsats er det også lykkedes at få prioriteret øget tid blandt de udekørende hjemmesygeplejersker til udarbejdelsen af sygeplejefaglige udredninger, og lige nu arbejder sygeplejerskerne i akutaflastningen med, hvordan de ved hjælp af lærerige historier kan beskrive deres indsats og argumentere i forhold til den nødvendige normering på området.  Læs mere i DSR midt 1, 2017 (side 15-16)

Jeg håber, du og dine kolleger vil gribe udfordringen og sætte fokus på og bidrage med jeres lærerige historier.