Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - SYD

Program for seniorsammenslutningen i Silkeborg, Horsens, Skanderborg, Hedensted, Odder, Ikast-Brande og Samsø. Bemærk at du er velkommen til Seniorsammenslutningens arrangementer, hvis du er fyldt 55 år.

Efterår 2022

 

Onsdag den 14. september 2022, kl. 14.00

Er du til en dejlig naturoplevelse?

Kom med på guidet gåtur i det kulturhistoriske Uldum Kær mellem Tørring og Uldum. Uldum Kær er et 1200 ha stort sammenhængende kærområde, som gennemstrømmes af Gudenåen. De store engarealer giver anledning til et særligt bevaringsværdigt plante- og dyreliv. Der er fugletårne og sheltere flere steder på området ligesom der er stier og træbroer, der gør det tilgængeligt for besøgende.

Turen med guide er på ca. 5 km og tager ca. 75 min. Tag praktisk fodtøj på, da der kan være vådt nogen steder. Egner sig ikke for gangbesværede. Læs mere om området her

Medbring selv kaffe/te og en kop – udvalget medbringer kage.

Efter gåturen kører vi ca. kl. 16.30 til Uldum Kirke, Poul Martin Møllers Plads 2, 7171 Uldum. Her kan du høre om og se den svenske glaskunstner Bertil Valliens altertavle, som er et festfyrværkeri af kristne symboler og motiver fra Bibelen. Den har fået titlen ‘Mod lyset’, og det giver god mening, for værket er placeret foran kirkens østvendte vindue i koret, så solen stråler gennem værket, når menigheden samles til gudstjeneste søndag morgen. Du kan læse om altertavlen her

Mødested: Ved Fugletårnet, Kærvejen, 7171 Uldum. Der er parkeringsplads.
Pris: 20 kr. 
Sidste frist for tilmelding er den 1. september 2022 . Du er tilmeldt, når du har betalt på Mobile Pay nr. 7180RP
Kontaktperson: Kamma Kloppenborg, kammakloppenborg@gmail.com

 

Tirsdag den 11. oktober 2022, kl. 13.30

Besøg på Museum KØN, Aarhus

KØN´s vision er at være førende dialogskaber om kønnets betydning og skabe indsigt, engagere og styrke viljen til et ligestillet samfund. Det har aldrig været mere aktuelt end nu.

Vi skal på rundvisning på museum KØN i ca. 50 min. Derefter er der kaffe og kage i museets café. Herefter kan du på egen hånd gå videre rundt i udstillingerne.

Mødested: Museum KØN, Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C.
Pris: 50 kr. 
Sidste frist for tilmelding er den 27. september 2022 . Du er tilmeldt, når du har betalt på Mobile Pay nr. 1722FS.
OBS - Max. 30 personer - først til mølle-princippet.
Kontaktperson: Kamma Kloppenborg, kammakloppenborg@gmail.com

 

Dato og mere information følger

Julefrokost 2022

 

 

Kontaktudvalget 2022 - 2024

Inge Henriksen
Formand
E-mail: helenelyst@stofanet.dk

Kamma Møldrup Kloppenborg
Kasserer
E-mail: kammakloppenborg@gmail.com

Anni Vester Riemenschneider
Sekretær
E-mail: anni-john@live.dk

Karin Iversen
PR og IT samt Idekatalog til fremtidig aktiviteter
E-mail: kariniversen@outlook.dk

Gitte Krogh
Udvalgsmedlem
E-mail: kroghgitte58@gmail.com

Annette Odgaard
Udvalgsmedlem
E-mail: anrik123@icloud.com

Gitte Bræmer
Udvalgsmedlem
E-mail: gbraemer@hotmail.com

Om Seniorsammenslutningen - vil du vide mere?

Struktur for samarbejdet med seniorsygeplejersker i Kreds Midtjylland

Lokale kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i valgkredsene:
•  I valgkredsene Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - ØST / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - VEST / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - NORD / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - SYD vælges 3-7 medlemmer i hver valgkreds
• Valg sker på lokale møder i valgkredsen om foråret i lige år
• Alle medlemmer af de lokale kontaktudvalg har mulighed for at deltage i de to årlige møder i Det Fælles Kontaktudvalg i kredsen

- Det lokale kontaktvalg tilrettelægger selv sit arbejde.
- Kredsbestyrelsen afsætter en ramme for det lokale kontaktudvalg.
- Kontaktudvalget råder selv over budgettet.
- Aktiviteter annonceres i Sygeplejersken, Kreds Midtjyllands blad og på kredsens hjemmeside.

Fælles kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i hele kredsen

• Det fælles Kontaktudvalget består af lokaludvalgenes medlemmer samt repræsentanter fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland
• Kontaktudvalget konstituerer sig med formand og næstformand på forårsmødet i lige år
• Kontaktudvalgets funktionstid er to år
• Kredsrepræsentanten i landsudvalget deltager i Det fælles Kontaktudvalgs møder.

Det Fælles kontaktudvalg afholder to møder årligt (forår og efterår).
Såfremt der stemmes, sker det med stemmevægt i forhold til antal medlemmer i lokaludvalgets område – det fælles kontaktudvalg fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

Dagsorden udarbejdes af kredskontoret i samarbejde med formanden for det fælles kontaktudvalg og repræsentanterne fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland.

Midtjyske medlemmer i Landsforeningen for seniorer i DSR (SESAM)

Valg til Landsforeningen for Seniorer i DSR (SESAM) 2021 - 2023

Ved opstillingsfristens udløb den 1. maj 2021 har Kreds Midtjylland modtaget én kandidat til bestyrelsen og én suppleantkandidat.

I Kreds Midtjylland er følgende derfor valgt:

  • Mette Bille, Seniorsammenslutningen, afd. Holstebro, Herning og omegn er valgt som repræsentant.
  • Susanne Eske Christensen, Seniorsammenslutningen, afd. Aarhus, Silkeborg, Randers og Horsens er valgt som suppleant.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Den nye landsbestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde.