Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - SYD

Program for seniorsammenslutningen i Silkeborg, Horsens, Skanderborg, Hedensted, Odder og Samsø. Bemærk at du er velkommen til Seniorsammenslutningens arrangementer, hvis du er fyldt 55 år.

Efterår 2022

 

Onsdag den 7. december 2022, kl. 12.30 - 16.30

Julefrokost 2022

Årets sidste arrangement er en julefrokost med musikalsk indslag.

Vi skal have god mad og undervejs vil musiker, komponist og medlem af højskolesangbogens redaktion Anne Odgaard Eyermann lede os igennem velkendte og nye sange fra Højskolesangbogen.
Vi skal selvfølgelig forbi sangbogens advents- og juleafsnit dels med sang ved Anne dels med fællessang.

Mødested: Restaurant Stryget, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg (på 1. sal i JYSK Musikteater)​
Pris: Kr. 175 som dækker mad, kaffe og musik. Drikkevarer for egen regning på dagen.
Tilmelding: Sidste frist for tilmelding er den 25. november 2022 . Du er tilmeldt, når du har betalt på Mobile Pay nr. 5520TT.
OBS - Max. 80 personer - først til mølle-princippet.
Kontaktperson: Kamma Kloppenborg, kammakloppenborg@gmail.com 

Vi glæder os til at se jer.

 

Forår 2023

 

Mandag den 30. januar 2023, kl. 14.00 - 16.30

Foredraget "Hvis suk var luftballoner"

Foredragsholder og forfatter Annette Jakobsen fortæller og viser billeder med afsæt i sin bog ”Hvis suk var luftballoner”.
Hun giver et enestående indblik i livet som tysk flygtning i tiden 1945-1948 i en af de største danske flygtningelejre, lejren ved Gl. Rye.
Stærkt personlige beretninger om tvunget ophold i et fremmed land, under ofte barske vilkår, båret af kampen for overlevelse og håbet om genforening med familie og land.

Da der vises en del ret personlige billeder, er der ingen fotografering tilladt under selve foredraget.

Mødested: Kredshuset, DSR Kreds Midtjylland, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg
Pris: Kr. 75 som dækker foredrag og kaffe/te samt kage.
Tilmelding: Max. 60 personer – først til mølle. Du er tilmeldt, når du har betalt 75,- kr. til MobilePay 3744QY – senest den 20. januar 2023.
Kontaktperson: Kamma Kloppenborg, kammakloppenborg@gmail.com 

Vi glæder os til at se jer.

 

Kontaktudvalget 2022 - 2024

Inge Henriksen
Formand
E-mail: helenelyst@stofanet.dk

Kamma Møldrup Kloppenborg
Kasserer
E-mail: kammakloppenborg@gmail.com

Anni Vester Riemenschneider
Sekretær
E-mail: anni-john@live.dk

Karin Iversen
PR og IT samt Idekatalog til fremtidig aktiviteter
E-mail: kariniversen@outlook.dk

Gitte Krogh
Udvalgsmedlem
E-mail: kroghgitte58@gmail.com

Annette Odgaard
Udvalgsmedlem
E-mail: anrik123@icloud.com

Gitte Bræmer
Udvalgsmedlem
E-mail: gbraemer@hotmail.com

Om Seniorsammenslutningen - vil du vide mere?

Struktur for samarbejdet med seniorsygeplejersker i Kreds Midtjylland

Lokale kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i valgkredsene:
•  I valgkredsene Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - ØST / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - VEST / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - NORD / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - SYD vælges 3-7 medlemmer i hver valgkreds
• Valg sker på lokale møder i valgkredsen om foråret i lige år
• Alle medlemmer af de lokale kontaktudvalg har mulighed for at deltage i de to årlige møder i Det Fælles Kontaktudvalg i kredsen

- Det lokale kontaktvalg tilrettelægger selv sit arbejde.
- Kredsbestyrelsen afsætter en ramme for det lokale kontaktudvalg.
- Kontaktudvalget råder selv over budgettet.
- Aktiviteter annonceres i Sygeplejersken, Kreds Midtjyllands blad og på kredsens hjemmeside.

Fælles kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i hele kredsen

• Det fælles Kontaktudvalget består af lokaludvalgenes medlemmer samt repræsentanter fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland
• Kontaktudvalget konstituerer sig med formand og næstformand på forårsmødet i lige år
• Kontaktudvalgets funktionstid er to år
• Kredsrepræsentanten i landsudvalget deltager i Det fælles Kontaktudvalgs møder.

Det Fælles kontaktudvalg afholder to møder årligt (forår og efterår).
Såfremt der stemmes, sker det med stemmevægt i forhold til antal medlemmer i lokaludvalgets område – det fælles kontaktudvalg fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

Dagsorden udarbejdes af kredskontoret i samarbejde med formanden for det fælles kontaktudvalg og repræsentanterne fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland.

Midtjyske medlemmer i Landsforeningen for seniorer i DSR (SESAM)

Valg til Landsforeningen for Seniorer i DSR (SESAM) 2021 - 2023

Ved opstillingsfristens udløb den 1. maj 2021 har Kreds Midtjylland modtaget én kandidat til bestyrelsen og én suppleantkandidat.

I Kreds Midtjylland er følgende derfor valgt:

  • Mette Bille, Seniorsammenslutningen, afd. Holstebro, Herning og omegn er valgt som repræsentant.
  • Susanne Eske Christensen, Seniorsammenslutningen, afd. Aarhus, Silkeborg, Randers og Horsens er valgt som suppleant.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Den nye landsbestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde.