MidtNyt: Fælles pres er næste skridt mod ligeløn

Nyhedsbrev fra Kreds Midtjylland med fokus på den fortsatte kamp for ligeløn. Formanden fokuserer på forståelsen af FEA-aftaler og så byder kredsen dette efterår på en række spændende arrangementer.

Anja_Holstebro.jpg

Fælles pres er næste skridt mod ligeløn

Vreden, frustrationerne og utilfredsheden er ikke aftaget hos os sygeplejersker her to uger efter Regeringsindgrebet.

Vi er alle svært utilfredse med et indgreb, der ikke havde midler med til den kommende Lønkomite. Et indgreb der ene og alene ophævede forligsteksten til lov. Den seneste uge har vi set mange arbejdsnedlæggelser på arbejdspladser, både kommunalt og regionalt. DSR – herunder fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter - tager afstand fra overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Vi hører og anerkender frustrationerne omkring sundhedsvæsenets udfordringer og den underfinansiering, der har været i alt for mange år. Og vi er helt enige om, at noget skal gøres anderledes, hvis der i fremtiden skal kunne rekrutteres og fastholdes tilstrækkeligt med sygeplejersker. Vi har råbt op, nu fortsætter vi kampen.

Skarp retorik og forståelse af FEA

Selvom konflikten ikke endte som vi ønskede, så har den skabt et stærkt fællesskab og forståelse for, hvor vi som sygeplejersker skal fortsætte kampen. Vi vil have bedre løn- og arbejdsvilkår. Både fordi vi har et lønmæssigt efterslæb, men også fordi det er bydende nødvendigt, hvis vi skal kunne rekruttere de tusindvis af sygeplejersker sundhedsvæsenet de kommende år kommer til at mangle.

Derfor er vi også nødt til at balancere drøftelserne om Frivilligt Ekstra Arbejde (i daglig tale omtale som FEA). Vi har med Region Midtjylland indgået en overordnet rammeaftale om fleksibilitet. En Fleksibilitetsaftale, der udløber 30/9-22. Aftalen kan opsiges – men med 3 måneders varsel.

Du skal som sygeplejerske huske på, at en FEA-vagt er frivillig. Det er ikke det samme som pålæg. Aftalen kan i regionen alene finde sted, når der er indgået en skriftlig aftale om den anvendes i et konkret afsnit mellem DSR og regionen.

Udgangspunktet for aftalen er, at den skal give den enkelte sygeplejerske en bedre løn for at stille sig frivilligt til rådighed. Samtidig er det håbet at arbejdsgiver overvejer, om de i stedet for de dyre FEA-vagter kunne bruge pengene på at fastansætte flere sygeplejersker. Fleksibilitetsaftalen anvendes i Midtjylland særdeles mangfoldigt. I de højtspecialiserede afsnit, når der ikke kan rekrutteres tilstrækkeligt med sygeplejersker, når nye skal oplæres, når der ikke er plads til ferieafvikling, til venteliste/pukkelafvikling og meget mere.

Vi har gennem tiden på talrige fyraftensmøder drøftet FEA. For mens det for nogen er et økonomisk nødvendigt valg, er det for andre en måde at hjælpe den pressede afdeling man er en del af. Årsagerne er mange. I en tid efter en lang strejke – hvor vi som sygeplejersker ikke oplever os imødekommet på vores lønkrav, er vi nødt til at gøre op med os selv – ønsker jeg at arbejde mere end jeg er ansat til og dermed dække de massive huller der er i vagtplanerne? Det er den enkeltes valg, men jeg opfordrer til man overvejer, hvad ens fritid er værd.

Involvering af medlemmer i tiltrædelse af FEA

Vi vil gerne i direkte dialog med de pågældende medlemmer i de områder, hvor FEA-aftaler efterspørges af arbejdsgiver. Det vil vi for at sikre, at vi kender jeres holdning til aftalerne. Vi er tidligere af Region Midtjylland blevet mødt med argumentet om, at sygeplejersker selv ønsker at være fleksible. Derfor har vi valgt denne konkrete drøftelse med jer – når aftaler efterspørges. Husk der kan ikke arbejdes eller lønnes efter en FEA-aftale, hvis der ikke eksisterer en aftale i dit område. Spørg din TR, hvis du er i tvivl.

Hvis I ikke har en aftale, er det ledelsens ansvar at sikre, at der er rekrutteret tilstrækkeligt med sygeplejersker. Vi ved, at det afstedkommer en del pålæg fra ledelsen. Vi har derfor i kredsens valgt at anvende et registreringsskema til disse pålæg. Dem vil vi anvende i det videre arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår. Det er dig der skal udfylde skemaet - du får det hos din TR.

Til sidst vil jeg bare sige tak for god debat på denne uges fyraftensmøder - der kommer flere af slagsen i næste uge.

God weekend

Anja Laursen, Kredsformand.

 

Kom til medlemsmøde om tiden under og efter konflikten

Den kommende uge byder på to medlemsmøder i Horsens og Randers

Den seneste tids konflikt og den pludselige afslutning kan give anledning til mange spørgsmål. For hvor står vi i forhold til kampen for ligeløn? Hvad kan vi gøre nu, for at bygge videre på de ti ugers konflikt? Og hvordan kommer vi bedst muligt tilbage til en normal hverdag? I denne uge har der været livlig debat på møderne i Herning, Holstebro og Aarhus. I næste uge kommer turen til Randers og Horsens. Uanset hvor du er ansat i kredsen, er du velkommen. Tilmelding og nærmere info via linket herunder.

Oversigt over medlemsmøder i Kreds Midtjylland

Kom gratis til MIDTvejsforsamling - en aften fyldt med debat om ligeløn

Torsdag den 7. oktober 16.30-21.30 i Tinghallen i Viborg Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, åbner dørene for kredsens anden MIDTvejsforsamling, hvor alle kredsens sygeplejersker er inviteret. Kom og vær med til at drøfte dit fag med ligeløns-vinklen og i hvilken retning, du ser, de politiske vinde skal blæse i kampen for sygeplejerskernes ligestilling og ligeløn på arbejdsmarkedet. I løbet af aftenen er der indlæg fra DSR formand Grete Christensen, Pernille Skipper (Enheldslisten), Liselott Blixt (Dansk Folkeparti), foredragsholder Emma Holten og mange flere. Det hele er gratis for kredsens medlemmer.

Tilmeld dig MIDTvejsforsamlingen

Medlemsmøde for konsultationssygeplejersker

Konsultationssygeplejerskerne inviteres til medlemsmøde i kredsen, hvor der er mulighed for at deltage i drøftelserne forud for fornyelse af overenskomsten OK21 med PLA.

På mødet får du mulighed for at ytre dig i forhold til, hvilke områder du synes, DSR skal prioritere i de kommende forhandlinger.

Se program og tilmeld dig her