MidtNyt: Særlige covid-aftaler indgået med Region Midtjylland

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har indgået to særlige covid-aftaler. Dem kan du læse mere om i dette nyhedsbrev

1.jpg

To særlige covid-aftaler indgået med Region Midtjylland

Vi står igen i en udfordrende situation, hvor sygeplejerskers deltagelse efterlyses til at passe, pleje og oberservere covid patienter. Præcis som de samme kompetencer efterlyses til de patienter, der er indlagt til observation for covid. Situationen kalder desværre også på et beredskab. Et beredskab der skal håndtere det tilfælde, at der er flere patienter, end det kan håndteres i covidafsnittene.

Vi anerkender, at det bestemt ikke er ønskværdigt igen at stå i en sådan situation. Vi forsøgte derfor allerede før sommerferien at komme i drøftelse med Region Midtjylland om dette emne. Vi har i forhandlingerne kæmpet for at forbedre de eksisterende aftaler. Præcis som vi haft fokus på at skabe klarhed i aftalerne om, hvem der er omfattet af samt den konkrete honorering for at være i de stamafsnit, hvor covid-patienter ligger.

Vi har også arbejdet for at forbedre aftalen for de sygeplejersker, der indgår i beredskabet. Et beredskab der skal aktiveres, hvis det bliver nødvendigt. Når vi indgår aftaler med arbejdsgiver, er det altid for at sikre de bedst mulige vilkår og rammer for sygeplejerskerne.

To aftaler indgået

DSR, Kreds Midtjylland har indgået beredskabsaftale med Region Midtjylland. Desuden er der indgået aftale om funktionstillæg for ansatte sygeplejersker på covid-19 afsnit. Begge aftaler udløser ekstra økonomi til sygeplejerskerne. Aftalerne er indgået, fordi de stigende smitte- og indlæggelsestal sætter hospitalerne under yderligere pres. Dertil kommer den usikkerhed, den nye omikronvariant har skabt. Derfor kan vi frygte en vinter, hvor der bliver behov for et større antal sygeplejersker til arbejde med covidpatienter igen. Aftalerne gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. december 2021 til 31. maj 2022.

- Det har været vigtigt for os, at sygeplejersker der er en del af beredskabet anerkendes for den indsats de yder. Præcis som det har været vigtigt, at funktionstillægget for ansatte sygeplejersker i covid-19 afsnit kan mærkes, forklarer Kredsformand Anja Laursen.

Nederst i dette nyhedsbrev kan du finde link til aftalerne i deres fulde længde.

Aftale om beredskab

Aftalen omfatter medarbejdere, der står til rådighed i forbindelse med covid-19 beredskab og som normalt ikke udfører tjeneste ved enheder (afsnit/afdelinger), hvor der behandles eller observeres covid-19 patienter. Der ydes til medarbejdere i dette beredskab et pensionsgivende funktionstillæg på 38.000 årligt (31. marts 2018 niveau). Tillægget ydes som et fast månedligt tillæg for fulde måneder.

Aftale om funktionstillæg

Er man ansat i et afsnit, der pr. 1. december er covid-19 afsnit er det årlige funktionstillæg 42.000 kroner (31.3.2018 niveau). Tillægget er pensionsgivende og reguleres forholdsmæssigt i forhold til beskæftigelsesgraden. Tillægget udmøntes månedligt.

I aftalen mellem Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland og Region Midtjylland fremgår det, hvilken afsnit der er omfattes af aftalen. Listen over omfattede afdelinger er under revision.

Aarhus Universitetshospital:

Infektionssygdomme:

Infektionssygd. – Sengeafsnit

Infektionssygd. – Sekretærer (En enkelt Uddannelses- og udviklingsansvarlig)

Intensiv:

Intensiv - Intensiv Nord 1

Intensiv - Intensiv Nord 2

Intensiv - Intensiv Øst 1

Intensiv - Intensiv Øst 2

Akut:

Akutafd. - Akut Børn

Akutafd. – Akut Voksenafsnit

Akutafd. - Skadestuen

Akutafd. – Stab

Akutafd. - Traumecenter

Børn og Unge:

Nyfødt intensiv afsnit 3

Regionshospitalet Randers:

Akutafdelingen MSB (medicinsk sengeafsnit B)

Intensiv Børn og ungeafsnittet

Hospitalsenhed Midt:

Akutafdelingen (både afsnit A1 og A2 – pr. 1. januar 2022 fællesafsnit)

Medicinsk afdeling, afsnit M2

Operation og Intensiv – Intensivafsnit

Hospitalsenheden Vest:

Akutafdelingen, Herning

MSA, Herning

Intensiv, Herning

Børn og Unge, Herning

Regionshospitalet Horsens:

Intensiv Kirurgi, sengeafsnit 1

Medicinsk sengeafsnit 1

Akutafdelingen, pleje afsnit

Venlig hilsen Anja Laursen Kredsformand

Se aftalen om funktionstillæg for sygeplejersker ansat i covid-afdelinger her.

Se aftalen i forbindelse med etablering af covid-19 beredskab