MidtNyt - Strejken presser os alle – også arbejdsgiver

Selvom strejken trækker tænder ud, så er det nu vi skal stå sammen og holde ved. For det hårde arbejde virker.

Anja_Holstebro.jpg

Vi skal hjælpe hinanden – strejken presser os alle – også arbejdsgiver

Sommeren er her. Mange danskere holder ferie. Derfor er det i øjeblikket ekstra hårdt at være en del af strejkeudtaget, når ferien er aflyst og der ingen dato er på, hvornår den kan holdes. Derfor er det fortsat vigtigt at vi alle, både konfliktramte og dem der arbejder, kæmper benhårdt på at bevare og udvide befolkningens opbakning til vores legitime lønkrav og dermed vores konflikt. Den opbakning vi har i befolkningen skal bruges til, at vi i fællesskab som samfund kan presse arbejdsgiver kommunalt og regionalt tilbage til forhandlingsbordet.

For arbejdsgiver er presset. Selvom I måske har set Anders Kühnau udtale bolden ligger hos DSR, så er det et bluff. Han ved godt, hvad vi vil have. Tusindvis af aflyste operationer og behandlinger presser arbejdsgiver. Ikke bare nu, men i lang tid fremover. Det pres kommunale- og regionale politikere oplever, når sundhedsvæsenet bliver mere og mere presset skal føre til politikerne går til deres partifæller på Christiansborg. Det er her pengene skal findes til at rette op på årtiers lønefterslæb. Både til os sygeplejersker, men også generelt til at udligne lønforskelle mellem mandsdominerede og kvindedominerede fag.

Strategisk konfliktudtag

De seneste mandage har vi udtaget nye grupper til konflikt. Det er vigtigt ikke kun at kigge på antallet af sygeplejersker der udtages, men også hvor de arbejder. Vi kigger hele tiden strategisk, hvor lammer vi arbejdsgiver mest muligt uden at bruge for stor en del af vores strejkemidler, som vi i fællesskab finansierer via vores kontingent i DSR. Det er ikke sjovt at strejke, det ved alle der gør det og dem der har prøvet det. Derfor skal lyde min kraftigste opfordring til at bakke op om de strejkende. Det kan gøres på mange måder. En kage til afdelingen, deltagelse i demoer eller sympatitilkendegivelser på de sociale medier. Alt hjælper i en tid, hvor fællesskab og sammenhold er afgørende for vores kamp.

Synlighed og sammenhold

123 gange. Det var antallet af medieomtaler mandag, da vi valgte at udvide vores strejke. Kombineret med daglige events som Yoga, demonstrationer, stenmaling og mange læserbreve i såvel regionale som nationale medier er vi meget synlige. Der vil altid være tunger der mener, at vi kunne gøre mere. Men ærligt, så er jeg pivstolt af det engagement der udvises rundt om i hele kredsen på alle fronter. Vi har på vores OK21-hjemmeside en kalender der dagligt opdateres med nye begivenheder. Husk at melde begivenhederne ind til kredsen, så budskabet kan blive spredt. Husk også at bruge konfliktcafeerne, så vi bedst muligt kan koordinere begivenhederne så de alle kan få stor opmærksomhed.

Det virker – vi skal sammen øge presset

- Vi er sårbare. Når sygeplejersker nedlægger arbejdet, bliver alle ramt. Men jeg forstår dem. Deres fleksibilitet og hjælpsomhed bliver ikke belønnet, nu vil de ikke mere. Sådan det i sidste uge i en artikel i Midtjyllands Avis. Ordene kom fra Thomas Klebe, overlæge på Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg. Han fortæller videre, at uanset udfaldet af den nuværende konflikt, så vil konsekvenserne kunne mærkes langt ind i 2022. Det er et godt eksempel på, at vores strejke virker. De langsigtede konsekvenser har betydning for arbejdsgiver. Vi oplever, at mange af jer har valgt at følge vores opfordring om at overveje, hvad jeres fritid er værd. Det er en individuel beslutning, men når så mange af jer vælger at sige nej tak til at arbejde mere end I er ansat til, så presser det arbejdsgiver. Ydermere er det en god måde at bakke de strejkende kollegaer op på.

Det er samtidig med til at understrege det, vi har sagt længe. Sundhedsvæsenet hænger alene sammen, fordi mange sygeplejersker udviser fleksibilitet og arbejder ekstra. Det er et kraftigt signal, som vi agter at bruge politisk, når vi samler skriftlige påbud om pålæg sammen som kreds. Så selvom det i øjeblikket trækker tænder ud af strejke, så hold fast. Det virker. Husk at støt hinanden, både på afdelingerne, til demoer og på de sociale medier. Det er med til at give energi og gejst, når vi viser sammenhold og fællesskab. Jeg glæder mig personligt til at komme ud og møde mange af jer til demoer og på arbejdspladser.

Venlig hilsen Anja Laursen, Kredsformand

> Læs mere

Styrk fællesskabet og kampen på de sociale medier

Følg Kreds Midtjylland på Instagram og facebook

Daglige demoer, læserbreve og andre aktiviteter. Det kan være svært at få det hele med. Så sørg for at følge kredsen på facebook og instagram. De seneste måneder har vi oplevet stor vækst i antallet af følgere, hvilket styrker vores fælles stemme på de sociale medier. Følg os på Instagram ved at trykke her.

Følg os på facebook her

Overvej hvad din fritid er værd - registrer dine pålagte vagter

Flere og flere sygeplejersker siger nej til ekstravagter. Som skrevet i dette tidligere i dette nyhedsbrev viser det, hvordan sundhedsvæsenet kun hænger sammen takket være sygeplejerskernes fleksibilitet. Derfor vil vi i kredsen meget gerne, hvis alle registrere de vagter man bliver pålagt. Kontakt din TR/FTR eller Kredsen for at blive klogere på hvordan.

> Læs mere