Netværk for sygeplejersker med nedsat erhvervsevne

Et tilbud til medlemmer af DSR, Kreds Midtjylland.

​Netværk for sygeplejersker med nedsat erhvervssevne

​Netværket er eksempelvis for dig, der er:

  • Langtidssygemeldt i eller uden job med behov for varige arbejdsrelaterede skåneløsninger
  • Sygeplejerske i fleksjob eller på ledighedsydelse
  • Førtidspensionist i eller uden løntilskudsjob
  • I et ressourceforløb

Om netværket

I netværket mødes sygeplejersker, som formentlig står over for nogle af de samme udfordringer. Her har I mulighed for at udveksle erfaring, idéer og inspirere hinanden.  

Møder

Kredsen står for to årlige møder. Derudover mødes lokale netværk efter behov uden kredsens deltagelse. Der er en tovholder i de lokale netværk. Kontaktoplysninger på de enkelte tovholdere fremgår under punktet 'Kontakt.'

Mulighed for nedsat kontingent

Hvis du har fået bevilget fleksjob efter den 1. januar 2013, kan du få kontingentet nedsat. 

Annoncering af møder

Mødedatoer, hvor kredsen deltager, meldes ud via kredens aktivitetskalender. Det er gratis at deltage. Netværksmøder uden kredsens deltagelse afholdes lokalt i hhv. Aarhus, Horsens, Holstebro og Silkeborg.

Kontakt

Har du spørgsmål, er kontaktpersonerne i DSR, Kreds Midtjylland:

Lokale kontaktpersoner:

  • Holstebro-området: Anja Mailund Mikkelsen, abmik@mail.dk, tlf: 4029 1939
  • Randers/Viborg/Silkeborg-området: Helle Larsen, helle.silkeborg@hotmail.com, tlf: 2796 1573
  • Aarhus-området: Pt. ingen aktive netværk
  • Horsens-området: Pt. ingen aktive netværk

Har du et fleksjob?

Hvis du er tilkendt et fleksjob efter reglerne fra den 1. januar 2013, betyder det at dit fleksjob er bevilliget for fem år ad gangen. Det betyder blandt andet, at der skal ske en løbende evaluering. Der er i hele taget mange ting, som du bør være opmærksom på. For at gøre det nemmere for dig har Dansk Sygeplejeråd samlet en liste med fakta, hvor vi kort beskriver rettigheder og forpligtelser. Så ved du, hvad du har at holde dig til. På faktaarket kan du eksempelvis læse om, hvordan du skal forholde dig til A-kassen, PKA pension og hvordan du kan søge om nedsat kontingent i Dansk Sygeplejeråd.