Ny FEA-aftale løfter økonomi – medlemsmøde torsdag

Der er i dag indgået aftale om en ny FEA-aftale for sygeplejersker og radiografer ansat i Region Midtjylland for perioden 1. februar 2022 til 31. januar 2023.

1.jpg

 

 Der er aftalt, at de nuværende 1.500 kr. pr. vagt hæves til 2.250 kr. i nutidsniveau. Det er også aftalt, at beløbet fremover reguleres med de generelle lønstigninger. 

Da rammeaftalen træder i kraft fra i morgen (1.2.2022) og det fortsat er en del af aftalen, at den konkrete aftale indgås mellem Region Midtjylland og DSR, har der været behov for at aftale, hvad der sker i overgangen indtil der findes underskrevne aftaler for perioden efter 1. februar. Hvis et afsnit har haft en FEA-aftale, der udløber 31. januar 2022 og den lokale ledelse og TR er enige om, at der fortsat er behov for en aftale fra 1. februar, kan det enkelte afsnit til og med den 6. februar 2022 agere som om, at aftalen er fornyet efter 1. februar.

Tiden kan så bruges til at en ny aftale bliver indgået mellem parterne. Alt FEA der foregår fra 1. februar 2022 og frem udmøntes med den nye aftalte takst på kr. 2.250 (31.01.2022 niveau) pr. vagt. Det er ligeledes aftalt, at den tidsbegrænsede aftale frem til 31. januar, om at overarbejde kan udbetales til straksudbetaling og dermed kan udløse meraktivitetsbonus fra vinterpakken, forlænges, så den gælder indtil udløb af den periode, hvor der gives meraktivitetsbonus efter vinterpakken.

Kom til medlemsmøde om FEA-aftalen på torsdag

Den nye FEA-aftale mellem Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland løfter altså både økonomi, præcis som den giver mulighed for at udnytte vinterpakkens mulighed for straksudbetaling og meraktivitetsbonus. For at folde yderligere indhold i den indgåede aftale ud, samt give mulighed for spørgsmål og debat om strategien bag indgåelsen af aftalen, inviterer kredsen til virtuelt medlemsmøde torsdag den 3. februar mellem 17.00 og 18.30. Du kan tilmelde dig mødet ved at klikke her.

Med venlig hilsen Anja Laursen, Kredsformand.

Læs mere om det virtuelle medlemsmøde om FEA-aftalen her.