1.000 flere sygeplejersker på vej

Regeringen og Danske Regioner har lavet en aftale, der skal sikre 1.000 flere sygeplejersker til de danske sygehuse i løbet af de kommende to år. "Det er et godt første skridt i den rigtige retning," fortæller kredsformand Anja Laursen til TV MidtVest.

Oprettet: 13.01.2020
Marie Adelstorp
Foto fra TVMidtVest
Susan Gammelgaard, tillidsrepræsentant på Regionshospitalet i Silkeborg.

Sygeplejerske og tillidsrepræsentant Susan Gammelgaard, der er ansat på Regionshospitalet i Silkeborg, fortæller til den midt- og vestjyske TV-station om konsekvenserne af  sygeplejerskernes pressede arbejdsvilkår gennem en årrække:

"Der er flere sygeplejersker, som oplever et øget pres, og som derfor ikke kan holde til at være på arbejde. Jeg oplever større udbrændthed blandt sygeplejerskerne, og det er også derfor, vi ser flere sygeplejersker, der faktisk forlader faget helt."

Kredsformand Anja Laursen supplerer:
"Der er ingen tvivl om, at der er alt, alt for travlt, og der skal være flere sygeplejersker til stede," fortæller Anja Laursen. 

Vigtigt at gøre flere timer attraktivt
Arbejdsløsheden blandt danske sygeplejersker er dog lav, så for at nå i mål med flere sygeplejersker på de danske hospitaler, så håber regeringen på, at deltidsansatte sygeplejersker får lyst til at gå op i tid. Dansk Sygeplejeråd ønsker af samme årsag, at de budgetterede millioner til flere sygeplejersker bl.a. er med til at sikre sygeplejersker et bedre arbejdsmiljø:

"Vi ved, at der er mange sygeplejersker, der er på deltid. Vi ved også, at der ikke er mange, der ønsker at gå op i fuld tid, fordi der simpelthen er for travlt i dagligdagen, og det er enormt vigtigt, at det gøres attraktivt at være på flere timer.  Ikke nødvendigvis fuld tid. Men flere timer. Det kan man gøre ved, at der ikke er så travlt i de enkelte vagter, så man ikke hele tiden er så presset " siger Anja Laursen videre.  

Regionsrådsmedlem Carsten Kissmeyer (V) fortæller til TV MidtVest, at han og regionsrådet anerkender, at arbejdsmiljøet spiller en rolle i denne sammenhæng. 
"Derfor tror vi også, at det med at få lidt flere hænder også forhåbentlig kan gøre det lidt lettere at lave en attraktiv arbejdsplads."