2025-plan: Et længere arbejdsliv?

Regeringen rammer skævt med sit fokus på økonomisk bonus i 2025-plan.

Oprettet: 12.06.2017
Marie Adelstorp

Debatindlæg af Anja Laursen, Bente Rasmussen, Gert Petersen, Hanne Holst Long og Dorthe Sølvkær Ehlers -  formandsgruppe i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Regeringen har som en del af deres 2025-plan fremlagt en række forslag, der skal få flere danskere til at udskyde deres pension og ’gøre det mere attraktivt for den enkelte at bidrage med et par ekstra år på arbejdspladsen’.
       Vi finder det glædeligt, at regeringen forsøger at gøre det attraktivt at blive på arbejdsmarkedet og arbejde mere, da den demografiske udvikling og fremskrivninger viser, at man i fremtiden vil mangle sundhedsfagligt personale. At regeringen forsøger at lokke seniormedarbejdere til at yde mere for flere penge på bankbogen er dog at ramme forbi skiven. En økonomisk gulerod flagrende foran sig er nemlig hverken værd eller mulig at halse efter, hvis man har spurtet sig gennem de seneste mange år af sit arbejdsliv.

Vi mener ikke, at regeringens udspil tager højde for den virkelighed, som danske sygeplejersker står i. For det er alene 43 procent af sygeplejersker i basisstillinger, der på nuværende tidspunkt arbejder fuld tid i Danmark. Forklaringerne er flere. Mange steder tilbyder ledelsen ikke sygeplejersker fuld tid, hvilket er en ulempe både for den enkelte og arbejdsmarkedet som helhed. Men overvejende hører vi igen og igen fra vores medlemmer, at et øget arbejdspres og skiftende vagter betyder, at sygeplejersker ikke kan få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen, hvis de skal præstere 37 timers sygepleje uge efter uge.
        Det er ofte sygeplejersken, der har den laveste indkomst i husstanden og derfor går på deltid, hvilket er ensbetydende med en ualmindelig uheldig udvikling; nemlig ’deltidspension’ for en enorm gruppe af det danske samfund – kvinderne! Det er ikke bare en kæmpe udfordring for sundhedsvæsenet - men det skaber og understøtter også en skæv kønspolitisk udvikling på arbejdsmarkedet.

Hvis regeringen ønsker flere arbejdstimer, må den komme med initiativer, der kan lette en alt for travl hverdag på offentlige sundhedsarbejdspladser. Sygeplejerskers arbejdsmiljø skal være i en forfatning, der gør, at man kan holde til at være på fuld tid.
        En start kunne være at fjerne 2%-produktivitetskravet, der har medført, at medarbejderne i det regionale sundhedsvæsen i 2017 skal lave 32% flere behandlinger inden for samme budget som i 2003. Og så er det helt galt, at regeringen alene fremskriver stigningen i de offentlige udgifter med 0,3 %, når alene konsekvenserne af den demografiske udvikling lægger beslag på 0,6 %. Beregninger viser, at for at opretholde den samme kvalitet i sundhedsydelserne som nu, bør der være tale om en stigning på 1,1 %. Det faktum bør spille en rolle i regeringens 2025-plan, hvis den skal virke troværdig.

For os at se er det helt afgørende, hvis regeringen reelt ønsker, at offentligt ansatte kan blive længere på arbejdsmarkedet, at den tager initiativer med følgende fokus:
Skab rammer der gør, at ledelsen kan tilbyde medarbejderne fuld tid. 
Skab arbejdspladser man kan holde til at være en del af på fuld tid.
Skab arbejdspladser og et arbejdsmiljø man kan arbejde på og i - et helt arbejdsliv.

  • Debatindlæg bragt i Viborg Stifts Folkeblad d. 9. juni 2017
  • Debatindlæg bragt i Århus Stiftstidende d. 12. juni 2017