225 sundhedsplejersker samlet i Silkeborg

Sundhedsplejens rolle i fremtidens sundhedsvæsen var omdrejningspunktet, da Kreds Midtjylland indbød til temadag med faglige oplæg og paneldebat.

Oprettet: 13.06.2017
Marie Adelstorp
Kredsnæstformand Gert Petersen (foto tv) byder velkommen til dagens afsluttende paneldebat.
Foto: Marie Adelstorp

pausesnak

Talelysten var stor i pauserne under Kreds Midtjyllands temadag: ’Hvilken rolle spiller sundhedsplejen i fremtidens velfærdssamfund’? Modsat var koncentrationen stor, og man kunne høre en knappenål falde til jorden under de varierede oplæg, som dagen bød på.

 

Efter kredsnæstformand Anja Laursens velkomst var lektor, Ph.d. og sundhedsplejerske, Gitte Kaarina Jørgensen, Institut for Sundhedspleje, første oplægsholder. Hun fortalte om sit ph.d.-projekt, hvor hun havde haft som ambition at generere viden om sundhedsplejerskers faglige selvforståelse. I sin opsamling gennemgik hun, hvordan hun oplevede, at sundhedsplejefaget udspiller sig i et slags ingenmandsland placeret mellem medicin/sygepleje, socialarbejde og uddannelse/pædagogik.
”Det betyder, at sundhedsplejefaget har en stor rækkevidde, men det betyder også en manglende gennemsigtighed ift. grænseflader til og overlap mellem beslægtede professioner,” fortalte Gitte, som derfor havde som ambition, at sundhedsplejersker retter større opmærksomhed mod et forsøg på at udfiltre det, man som sundhedsplejerske skal, det man kan, og det man gør/stræber efter for derigennem at blive mere præcise i artikulationen af ‘det særlige’ som sundhedsplejersker kan."

Sundhedspleje til udsatte familier
Dagens to næste oplæg omhandlede konkrete eksempler på sundhedsplejerskers kernefaglighed i Midtjylland. Først gennemgik områdeleder og sundhedsplejerske Gurli Wolf samt sundhedsplejerske Pernille Søndergaard deres erfaringer med at implementere det, der nu kender som ’Herningmodellen’ i kommunen. Udviklingen af Herningmodellen betyder, at sundhedsplejens rolle og ansvar i opsporing og indsats over for børn og familier i udsatte positioner forstærkes ved hjælp af bl.a. et tæt tværfagligt samarbejde med socialrådgivere, PPR, dagtilbud og skoler, et fælles mindset, inddragende netværksmøder og flere behovsbesøg.

Understøt traditionel undervisning med IT

helle_simonsen_og_video

Helle Simonsen (foto), skolesundhedsplejerske i Favrskov Kommune, fortalte herefter om erfaringerne med Skolesundhed i kommunen. Over halvdelen af landets kommuner anvender på nuværende tidspunkt Skolesundhed til at skabe overblik over børn og unges sundhed og trivsel. I Sundhedsplejen i Favrskov Kommune bruger man endvidere Skolesundhed som et screeningsredskab til at behovsrette indsatsen på skoleområdet, og Helle Simonsen viste undervejs eksempler på, hvordan hun benytter små videopræsentationer i sit arbejde. Hun afsluttede sit oplæg med argumentation for, hvorfor det er vigtigt at benytte IT til at understøtte traditionel sundhedspædagogisk undervisning.


 


Sundhedspleje i ghettoområder
Flere hjemmebesøg og en tættere kontakt mellem sundhedspleje og børneinstitutioner har gjort en forskel i Tingbjerg i Københavns Kommune, hvilket to af områdets sundhedsplejersker, Lisbeth Knudsen og Anette Tolbøll, berettede om fra scenen i Silkeborg Sportscenter, hvor temadagen fandt sted.
De fortalte bl.a., at sundhedsplejen siden 2010 har oparbejdet et tværfagligt samarbejde med de lokale aktører, hvor daginstitutionerne, det boligsociale og socialforvaltningen er centrale aktører. De fortalte også om den interkulturrelle kommunikation i sundhedsplejen, og de opfordrede de tilstedeværende sundhedsplejersker til ikke at lade fordomme komme i vejen for god sundhedspleje.
”Hvis en somalisk familie kommer for sent til en aftale, så lad være med at tænke, at det nok skyldes deres kulturelle baggrund. Det kunne jo også være, at bussen bare var forsinket,” nævnte Lisbeth som eksempel.

Ping-pong paneldebat
Dagens sidste indslag var en debatpanel mellem Mette Nielsen (A), KLs Børne- og Kulturudvalget, Peter Villadsen (F), næstformand, Børne- og Familieudvalget, Herning Kommune, Claus Clausen (V), Formand for Børn og Ungdomsudvalget, Viborg Kommune samt Bodil Lauridsen, leder af sundhedstjenesten i Skanderborg Kommune og Bente Rasmussen, 1. kredsnæstformand i DSR, Kreds Midtjylland. Her blev panelet udfordret af hinanden, af debattens to moderatorer samt af spørgsmål fra salen. Det var derfor en informationsmættet og inspireret gruppe af sundhedsplejersker, der klokken 16.00 blev hilst farvel og på gensyn.

Galleri

Oplæg fra dagen