85% kage til regionsrådet

85% af en kage - det var hvad det kunne blive til, da Kreds Midtjylland onsdag den 29. april havde kage med til politikerne i regionsrådet.

Oprettet: 29.04.2021
Carsten Lorenzen

De 85% svarer til, hvad sygeplejerskerne bliver spist af med - for som kvindedomineret fag ligger lønnen 15-20% under lønnen i sammenlignelige fag, der er domineret af mænd.

- Vi står i dag foran regionsrådssalen i Region Midtjylland for at sende dem en hilsen. Og vi har taget en kage med. Der er fjernet 15%, som symboliserer vores løn som sygeplejersker, hvor der også mangler 15-20%. På grund af det lønefterslæb, de mellemlange, videreuddannede grupper - sygeplejersker, pædagoger og andre - har haft i 50 år, forklarede kredsformand Anja Laursen.

Flere partiere enige

Og det synspunkt var repræsentanter for flere af regionsrådets partier enige i. De ville ikke bare spise kage, men også gerne sætte sig ved forhandlingsbordet.

- Jeg synes, sygeplejerskernes krav er rimelige. Med det ansvar, der følger med, og den uddannelse, man står med, så skal der følge penge med. Det kan ikke nytte noget, at man kun er pæn og ordentlig og følger sit kald. Der er også noget, der hedder løn, sagde Lone Langballe fra Dansk Folkeparti.

Hanne Roed fra Radikale Venstre mente, at både løn og opgavefordeling burde gennemtænkes på ny.

- Hvis man får mere specialiserede opgaver, skal man naturligvis have løn efter det. Men det kræver, at vi får kigget på hele systemet. Får kigget på, hvordan det varetages nu, og hvordan det skal varetages fremover, sagde Hanne Roed.

Løn må på dagsordenen

Og der var selvfølgelig også fuld opbakning fra den tidligere tillidsrepræsentant og kredsformand for sygeplejerskerne, Else Kayser fra Enhedslisten.

- Jeg forstår fuldt og inderligt det budskab, der bliver sendt fra sygeplejersker og radiografer. Jeg tror, de taler for mange professionsuddannede, offentligt ansatte. At ligelønsperspektivet må på dagsordenen nu, sagde Else Kayser.

Et af formålene med aktionen var også netop at få sat lønspørgsmålet på dagsordenen. Både i regionsrådet, i partierne og på Christiansborg.

- Intentionen er, at regionsrådspolitikerne også drøfter det i deres politiske bagland ind på Christiansborg. Så de tænker i lønefterslæbet til sygeplejersker og kommer til forhandlingsbordet. Så vi får landet et forlig, sygeplejerskerne kan se sig selv ind i, siger kredsformand Anja Laursen.