Alt for Damerne mærker forandringens vinde: - Tiden er til at tage stilling

Sygeplejerskerne intense kamp for ligeløn ser Alt for Damernes chefredaktør, Rikke Dal Støttrup, som en del af et historisk opgør med kønsmønstre. Et opgør, der trækker tråde tilbage til kvinders stemmeret og en accepteret plads på arbejdsmarkedet.

Oprettet: 21.04.2022
Per Colstrup Vinkel
Foto: Viktor Nilsson

Hun er student fra Viborg Amtsgymnasium i 1991. Det var her interessen for journalistik for alvor blev født. Det er her og i barndomsbyen Kvorning, Rikke Dal Støttrup mentalt vender tilbage til, når hun skal være med til at skabe og forme indholdet i et af de mest traditionsrige danske magasiner, der har overlevet årtiers op- og nedture i bladbranchen.

Alt for Damerne har som ambition at tage udgangspunkt i helt almindelige danske kvinders liv og interesser. Minderne fra den midtjyske barndom og ungdom er et vigtigt spejl for chefredaktøren, når hun sammen med den øvrige redaktion i København sætter den kurs, der skal gøre bladet relevant og vedkommende for kvinder i hele landet.

Særlig relation til sygeplejersker

En række artikler, ledere og opslag på sociale medier om sygeplejersker har det seneste år bekræftet Rikke Dal Støttrup i det, hun tidligere har erfaret. Relationen mellem magasinet og sygeplejersker og kvinder i andre omsorgsfag er stærk.

- Vi ville under corona gerne bakke op om og sætte fokus på, hvilken forskel sygeplejerskerne gjorde. Det gav vildt meget positiv respons, forklarer Rikke Dal Støttrup.

Du kan læse en af de blogs, der omhandlede sygeplejersker her. 

Det særlige forhold blev manifesteret i 2016, da formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, på vegne af sygeplejerskerne modtog årets kvindepris.

Ud over at tale til en del af det faste læsersegment, har kampen for ligeløn også en helt særlig plads for chefredaktøren selv.

- Jeg har flere veninder, der er sygeplejersker, og min søster er jordemoder, hvilket blot har gjort min respekt for deres indsats større. Jeg priser mig lykkelig for, at der er nogen, der vil tage det ansvar. At udfylde så vigtig et job for vores samfund, fortæller Rikke Dal Støttrup.

Chefredaktøren erkender blankt, at der ikke er gået en dygtig sygeplejerske tabt i hende selv. Til gengæld har hun med største respekt og taknemmelighed, når søsteren tager vagter juleaften og på andre ubelejlige tidspunkter. Fordi det ligger i hendes DNA at gøre en forskel for andre.

Rikke Dal Støttrup har i de seneste år skrevet flere ledere med solid opbakning til sygeplejerskerne og opgøret med underbetalingen af traditionelle kvindefag. Hos Alt for Damerne føler man sig særligt beslægtet med sygeplejerskerne.

Tiden er til at tage stilling

Den massive opbakning blev særligt tydelig under sommerens konflikt. For Alt for damerne var konflikten en del af en større samfundstendens. En tendens, magasinet mærker på flere fronter.

- Vi er i en tid, hvor det mere end tidligere er legitimt at tage stilling. At turde tage opgør med strukturelle og historiske uretfærdigheder. Vi så det med Me-too, Black Lives Matter og senest med bølgen i Danmark efter Sofie Lindes tale, fortæller Rikke Dal Støttrup og forklarer, at tendensen har taget fart de seneste år.

Hun ser en lige linje mellem den kamp, sygeplejerskerne kæmper netop nu, og til dengang, hvor kvinder kæmpede for at få stemmeret og senere blive en etableret del af arbejdsmarkedet.

Svær balancegang

Ifølge chefredaktøren er det af afgørende betydning, hvordan man efter konflikten angriber kampen for et opgør med den åbenlyse uretfærdigheder.

- Når man går ud og laver ulovlige strejker samtidig med fokus er meget ensidigt på løn, så bliver jeg en smule betænkelig. Det er svært at knuselske og bakke entydigt op, når kampen har fået en anden og lidt mere brutal karakter, fortæller Rikke Dal Støttrup.

Samtidig kan chefredaktøren set med kommunikationsbriller godt forstå, at der med massivt medie- og samfundsmæssigt fokus på sagen skal sættes hårdt mod hårdt. Det handler i denne kamp om at bevare den brede befolknings opbakning. Det sker ifølge chefredaktøren bedst ved, at man med mellemrum letter på speederen i forhold til, hvor konfrontatorisk man er i kampen.

- At køre for voldsomt frem på lønkrav kan have den modsatte effekt. Men det, der er på spil for os alle sammen, er, hvilket sundhedsvæsen vi risikerer at blive mødt af, den dag vi selv bliver syge. Derfor tænker jeg, at der med fordel i perioder kan fokuseres mere på, hvad man bidrager med og mindre på, hvad man vil have, siger Rikke Dal Støttrup.

Indblik i ansvar og arbejdsområde kan, over tid, være med til at skabe øget respekt og forståelse for sygeplejerskernes vitale funktion i vores samfund. Det skal ifølge Rikke Dal Støttrup være med til at øge respekten for sygeplejerskernes faglighed. Et vigtigt element, når der skal forhandles løn. Selv håber hun igen, inden længe, at få mulighed for i Alt for Damerne at vise sin støtte til sygeplejerskerne. For selv om sagen er blevet politisk og højspændt, så er opbakningen til et opgør med årtiers lønefterslæb intakt hos Rikke Dal Støttrup.

Lynrunden:

Strejker, græsrodsbevægelser, tjenestemandsreformsopgør, er det første skridt mod en bedre løn, som du ser det?

Ja, det tror jeg.

Skal man have mere kant, uden at overdrive det, for at nå i mål? [CL1] 

Ja, lave et push, trykke på, men så lette bremsen for ikke at udtrætte befolkningen og dermed miste opbakningen.

Er du som journalist ”træt” af at høre på sygeplejerskernes kamp, eller er det fortsat en relevant historie?

Jeg synes, historien om sygeplejerskernes kamp stadig er meget relevant. Når vi nu er kommet ud på den anden side af corona, bliver der igen plads til at se på de strukturelle skævheder og de uhensigtsmæssige følger af, at systemet ikke tilbyder ordentlige vilkår for sygeplejerskerne.

Om Rikke Dal Støttrup:

  • Uddannet journalist
  • Tidligere redaktør på TV2/Nyhederne
  • Født og opvokset i Kvorning ved Viborg

Husk du kan læse hele medlemsmagasinet, DSR Midt, via linket her. Alle medlemmer af DSR, Kreds Midtjylland modtager også magasinet direkte i postkassen fire gange årligt.