Bedre arbejdsmiljø skal holde på AUH's sygeplejersker

Arbejdsgangene på operationsstuerne på Aarhus Universitetshospital skal ændres.

Oprettet: 27.06.2019
Marie Adelstorp

Siden udflytningen til Skejby i det nye samlede AUH i løbet af efteråret 2018 har dele af hospitalet haft sværere ved at rekruttere og fastholde især det nødvendige antal operations-og anæstesisygeplejersker. Konsekvensen er kapacitetsproblemer på bl. a. det ortopædkirurgiske og nyrekirurgiske område samt i specialet for kvindesygdomme.

Nu laver afdelingsledelsen i afdelingen Bedøvelse og Operation derfor en ny vagtorganisering for alle anæstesi-og operationssygeplejersker tilknyttet det faglige fællesskab ved operationsgangene i området OP-Syd (...)

Positivt med ændret arbejdsmodel
En af grundene til udfordringerne med at skaffe og fastholde sygeplejersker på AUH er ifølge sygeplejerskernes fagforening, Dansk Sygeplejeråd, at AUH gennem det seneste år har tilrettelagt operationsarbejdet ud fra en praksis om, at eksempelvis operationssygeplejerskerne har kunnet varetage opgaven ved flere forskellige typer operationer.

Nu vil ledelsen styrke udviklingen af egentlige ekspertteams, så operationssygeplejerskerne ligesom før udflytningen fra de tidligere hospitalsmatrikler i midtbyen tilknyttes udvalgte kirurgiske indgreb. Det er en god idé, mener fagforeningen.

"Det er positivt, at afdelingen vil gå tilbage til den arbejdsmodel. Den fungerede godt tidligere. For operationssygeplejersker er det meget utrygt at skulle være ekspert i mange typer af operationer. Derfor ser vi frem til, at vagtstrukturen laves om, så operationssygeplejerskerne igen får tryghed i arbejdsopgaverne," siger Jacob Gøtzsche, fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer på AUH.

  • Læs mere i JP Arhus, side 5, 27. juni 2019