Besparelser sætter dybe spor

"Vi er dybt bekymrede," skriver sygeplejersker fra Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital i et debatindlæg til Århus Stiftstidende. Besparelser vil medføre en så lav normering, at sygeplejerskerne frygter for patienters sikkerhed og sygeplejerskers arbejdsvilkår.

Oprettet: 23.06.2020
Marie Adelstorp
Tegning af NEX fra Århus Stiftstidende.

Af Connie Jensen og Gitte Jensen på vegne af alle sygeplejerskerne i Akut 1-afdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH):

Vi er sygeplejersker i Akutafdelingen, Akut 1, voksenafsnit, og er dybt bekymrede for, hvad de nye besparelser på AUH får af betydning for patienterne.

Vi bliver lige nu så kraftigt reduceret i antallet af kolleger på vagt på Akut 1, at vi stort set kommer til at køre som weekendbemanding alle ugens 7 dage, hvilket er væsentligt lavere end på hverdage.

Det får betydelige indvirkninger på arbejdsvilkår, arbejdsmiljø samt for patienterne og kvaliteten i sygeplejen. Vi er indgangen til AUH med et stort flow af akutte patienter, som vi gerne vil give den bedst mulige modtagelse, pleje og behandling i den akutte og ustabile fase. Og vi sætter en ære i at gøre det ordentligt og være en god spydspids for AUH.

Fordi vi nu er stillet i udsigt til, at vi skal være så få på vagt, må du som patient forvente at vente endnu længere på at blive modtaget, observeret og behandlet rettidigt, få vigtig medicin, få mad og drikke, få smertestillende, når du har ondt, eller måske blot få en ren ble på. Eller du må som pårørende forvente, at det er svært for sygeplejerskerne at finde tid til tale med dig.

Vi er dybt bekymrede for konsekvenserne for både patienternes og personalets sikkerhed, for kvaliteten af sygeplejen og rettidige observationer og behandlinger af patienterne.

Dette vel at mærket oveni en tid, hvor vi stadig modtager akutte patienter, som indlægges til observation for corona! Det kræver isolation de første mange timer, opgaverne tager meget længere tid og kræver flere hænder. Antallet af sygeplejersker på arbejde bliver så spinkelt, at vi virkelig har svært ved at se, hvordan vi skal få enderne til nå sammen!

Grundet stor personaleudskiftning, fordi mange erfarne rejser, og yngre og mindre erfarne kolleger kommer til, er det nødvendigt med god introduktion. Der skal være rum og tid til oplæring samt opretholdelse af og tillæring af nye kompetencer. Vi er en akut-modtagelse, og alle skal kunne tilegne sig og oppebære en vis portion faglig bredde og kunnen.

Hvem risikerer vi at miste eller tabe på gulvet, når vi er så få på vagt? De erfarne, dem midtimellem eller de nye, som skal lære at stå på egne ben?

Den bemanding, der stiles mod nu, er sammenlignelig med nødberedskabet i 2018, men det var til en del færre patienter. En så lav bemanding kan få store konsekvenser for sygefraværet i afdelingen, af kortere eller længere varighed, stress-sygemeldinger eller opsigelser.

Hvem påhviler og påtager sig ansvaret, når vi ikke kan honorere de ting, der forventes af os - når vi ikke får modtaget, observeret og behandlet rettidigt, fordi vi er så underbemandet?

Så husk, næste gang du kommer, enten som patient eller pårørende: Vi gør, hvad vi kan, og vi vil gerne have lov til at gøre vores allerbedste, men vi har kun to hænder og kan kun være et sted ad gangen!