Budget 2021 i Midtjylland: Fortsat stramme rammer

Læs kredsformand Anja Laursens kommentar til aftalen - samt kommentar fra fællestillidsrepræsentant Jacob Gøtzsche, Aarhus Universitetshospital

Oprettet: 14.09.2020
Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg

”Budgetaftalen for 2021 er som mønten med to sider: På den ene side trækker nogle elementer i en fin retning for patienter og for sygeplejersker og øvrigt sundhedspersonale i regionen; på den anden side er der grund til forsat bekymring,” siger kredsformand Anja Laursen om den budgetaftale for 2021, som et samlet midtjysk regionsråd netop har vedtaget.

I forhold til sygeplejen hæfter Anja Laursen sig ved, at der bliver øget fokus på introduktionsstillinger, som er et af de områder, kredsen har fremhævet i sit høringssvar, der bør satses på i forhold til at kunne rekruttere sygeplejersker til ansættelse på regionens hospitaler – og i forhold til at de forbliver i faget. Opprioritering af ansættelse af socialsygeplejersker på hospitalerne ser hun også som en nødvendig og vigtig fremadrettet indsats, ligesom prioritering af hygiejnesygeplejen på tværs af regionerne en klog vej at gå.

Fortsat stramme rammer – og Covid-19 som udfordring
”Der er imidlertid ingen tvivl om, at vi overordnet set fortsat har at gøre med nogle meget stramme budgetrammer, uanset Aarhus Universitetshospital fortsat understøttes og Hospitalsenheden Vest et stykke ad vejen får nogle midler i forbindelse med den kommende flytning til Gødstrup,” siger Anja Laursen.

”Jeg kan med tidligere års erfaringer i bagagen godt have den tanke, at budgettet måske ikke holder hele 2021, så der alligevel vil blive tale om direkte eller mere indirekte besparelser.” I den forbindelse nævner Anja Laursen de stadig stigende medicinudgifter og en meget stor mængde udskudte aktiviteter, der kan risikere at ændre budgetforudsætningerne.

”For mig at se står regionen desuden med en særdeles stor udfordring i forhold til sygeplejerskers berettige forventninger om bedre honorering og vilkår i forhold til den videre Covid-19-indsats, der nok i tid lang fremover også vil præge hverdagen i sundhedsvæsenet.”

Ingen arme over hovedet
Aftalen indebærer, blandt meget andet, et økonomisk løft til AUH, og det er der i den grad brug for, mener fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Aarhus Universitetshospital, Jacob Gøtzsche.

"Jeg har ikke armene over hovedet, men der er heller ikke noget, der forbavser mig," siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter: 

"Selvfølgelig er der nogle penge til os, og det kunne være meget værre, men det er stadig én lang besparelse. Man stikker sig selv blår i øjnene, hvis man tror, at man forbedrer sygeplejerskernes vilkår for 60,7 millioner kroner" (...)

Smalhals tærer på sygeplejerskerne
Det er sygeplejersker og læger, der skal tage teten på de beslutninger, politikerne tirsdag har truffet, lyder det.  
"Det er ikke Anders Kühnau, der skal gå ud og fortælle fru Jensen, at hun alligevel ikke kan blive opereret til aften, fordi der er for travlt. Det er altid en ung læge eller en sygeplejerske, og det tærer på dem," siger Jacob Gøtzsche til tv-stationen.

Ifølge ham har Aarhus Universitetshospital for længst taget de lavthængende frugter, når det gælder besparelser. 

"En kunstig hofte kan man ikke få på udsalg. Der er nogle faste udgifter, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved, men 80 procent af husets udgifter går til løn, og så begynder man at kigge på, hvordan man kan effektivisere på den front," siger Jacob Gøtzsche.