Chok efter afskedigelser af hospitalsledelse

Ledelsen for hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive, hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør, Tove Kristensen, er fratrådt med øjeblikkelig virkning. Fratrædelserne kommer få dage efter, at regionsrådet indgik budgetaftale for de kommende år.

Oprettet: 11.09.2018
Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg

Kredsformand for de midtjyske sygeplejersker, Anja Laursen, der ligeledes er næstformand i RMU, er både chokeret og forundret over fratrædelserne.

”Jeg deler medarbejdernes voldsomme bekymring for konsekvenserne af afskedigelserne – ikke alene i Hospitalsenhed Midt men i hele Region Midtjyllands hospitalsvæsen.  Vi har ved flere lejligheder i RMU (Regionens MEDudvalg) drøftet lederes og medarbejderes ytringsfrihed og ytringspligt i forhold til den faglige kvalitet, der bliver givet til borgerne. Der er ingen tvivl om, at regionen både skal og vil anderkende såvel ytringsfrihed som ytringspligt. Men direktionens handlinger udfordrer den reelle lyst til at at gå aktivt ind i drøftelser om sundhedsvæsenet og dets udvikling.
Jeg kan frygte for, hvordan også dette forløb vil sætte sig spor i forhold til, hvordan ledere og medarbejdere fremover vil turde - eller ej - at bidrage med deres input til udviklingen af vores sundhedsvæsen. Og det er jo netop input begrundet i faglighed, der kan løfte kvaliteten i sundhedstilbuddene,” fortæller Anja Laursen.

Sygeplejersker i chok
TV2 MidtVest gæstede hospitalet i Viborg den 11. september 2018 for bl.a. at interviewe midtjyske sygeplejersker.
"Jeg er rystet over udmeldingerne, og vi mangler stadig nogle svar," fortæller sygeplejerske Helle Susanne Laursen bl.a. i indslaget. Også Helle Balling Engelsen, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Hospitalsenhed Midt, udtaler sig.
Se indslag fra TV2 MidtVest, 11. september 2018

Nyheden om afskedigelsen er siden offentliggørelsen blevet debatteret flittigt blandt hospitalsansatte i det midtjyske. I artiklen: ’Sygehusansatte i chok efter fyringer’ udtaler Helle Balling Engelsen til Viborg Stifts Folkeblad:

”Ingen forstår, hvorfor de to skal afskediges. Og det har skabt voldsomme frustrationer i hele huset, hvor medarbejderne er i vildrede med, hvad der venter dem i fremtiden. Både Lars Dahl Pedersen og Tove Kristensen er respekterede og anerkendt for deres ordentlighed og loyalitet og deres gode måde at inddrage medarbejderne på. I virkelighedens verden er det det allerdårligste tidspunkt, at vi nu står uden lokal ledelse. Vi skal i gang med de mange omlægninger, som det politiske forlig indebærer, og samtidig står vi over for at skulle tage de nye bygninger med det store akutcenter i brug. Derfor virker det helt uovervejet, at man fra regionens side er skredet til så drastisk en beslutning.”
Viborg Stifts Folkeblad, 10. september 2018.

Helle Balling Engelsen udtaler i samme anledning til JP Aarhus:
”Som følge af budgetforliget skal vi nu til at spare og omstrukturere, og det er ikke optimalt i den situation ikke at have en øverste ledelse, der kender hospitalerne ind og ud. Den midlertidige ledelse, man har sat ind, kan jo ikke sætte sig ind i det på en måned - det tager selvfølgelig tid,” siger hun.
Jyllands Posten, 11. september, 1. sektion, side 4

’Træd dog i karakter, Anders Kühnau’
Sygeplejerske Poul Engholm har under overskriften ’Sygehus-fratrædelser: Arbejder direktionen imod den politisk vedtagne sygehusstruktur?’ et debatindlæg i Viborg Stifts Folkeblad. Han skriver bl.a. følgende:

”Regionens begrundelse for at skille sig af med sygehusledelsen var bl.a., at der var uenighed om udviklingen af sundhedsvæsenet i regionen. Sygehusledelsen i Viborg arbejdede mig bekendt på at sikre Viborg Sygehus som et højt specialiseret akuthospital. Betyder uenigheden så, at regionens topdirektører, Ole Thomsen og Jacob Stengaard Madsen, arbejder i en anden retning? Altså imod den politisk vedtagne sygehusstruktur? Og man spørger også sig selv, hvilken rolle regionsformand Anders Kühnau spiller i det her? Han kan næppe have været uvidende om, hvad hans nærmeste undergivne foretog sig overfor Sygehus Viborg.

Men er han fuldt informeret? - eller er han nok engang blevet manipuleret af sin direktion?
Træd dog i karakter, Anders Kühnau, og skil dig af med Ole Thomsen og Jacob Stengaard Madsen, der nu flere gange gennem dårlig rådgivning har bragt dig i fedtefadet og fået dig til at fremstå som uvidende og inkompetent - og som en vindbøjtel, der mente snart det ene og så det andet.”
Viborg Stifts Folkeblad, 11. september 2018