COVID-19: En særlig hilsen til alle midtjyske sygeplejersker

"I løbet af meget kort tid har situationen i vores sundhedsvæsen ændret sig voldsomt. Samtidig med at alle de vanlige opgaver hos borgere og patienter skal løses af dig og dine kolleger, står vi nu i en helt usædvanlig situation med COVID-19 pandemien," skriver kredsformand Anja Laursen bl.a.

Oprettet: 20.03.2020

Af kredsformand Anja Laursen

Kære midtjyske medlemmer

I løbet af meget kort tid har situationen i vores sundhedsvæsen ændret sig voldsomt. Samtidig med at alle de vanlige opgaver hos borgere og patienter skal løses af dig og dine kolleger, står vi nu i en helt usædvanlig situation med COVID-19 pandemien.

Få hjælp på din arbejdsplads og i kredsen
Vi ved, I knokler løs på arbejdspladserne. Vi ved også, at der i dagligdagen hele tiden opstår mange nye spørgsmål, som virkelig udfordrer både sygeplejersker og øvrige ansatte i sundhedsvæsenet. Nogle af dem kan der findes svar på her og nu; andre er der ikke sikre svar på lige umiddelbart, og sådan vil det være en tid endnu.

Husk, at din lokale tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant kan være behjælpelig med at besvare mange af dine spørgsmål.

For at imødekomme det ekstra behov for vejledning i denne tid har kredsen desuden udvidet telefontiderne til kl. 17.00 på alle hverdage.
(Læs mere her)

Ændringer i arbejdsopgaver
På nuværende tidspunkt er der ikke tale om en force majeure-situation, så overenskomst og arbejdstidsaftale gælder fortsat. Det betyder, du fortsat har krav på en vagtplan. Bliver den ændret, gælder de almindelige regler for over- og merarbejde, tilkald, tillæg mm.

Hvad angår varsling, så er det – den alvorlige situation taget i betragtning – aftalt mellem arbejdsgiverorganisationerne centralt og DSR, at man kan fravige at give de vanlige varslinger i forhold til at skulle arbejde på anden vis end normalt. Dette er gældende alene i den nuværende særlige situation og ikke Dansk Sygeplejeråds generelle holdning fremadrettet.

Vi opfordrer kraftigt til, at du og kolleger er i tæt dialog med jeres tillidsrepræsentant og nærmeste leder om, hvordan det kan foregå, så du er fagligt tryg ved de sygeplejefaglige opgaver, der skal løses, samt at have mulighed for at omstille dig og dit privatliv til eksempelvis andre vagter. Fælles dialog kan forhåbentlig hjælpe alle godt på vej.

Husk at notere ændringer i din arbejdstid
Det er helt essentielt, at du og dine kolleger sammen med jeres tillidsrepræsentant, og sammen ledelsen, planlægger alt det, der kan planlægges. Ændringer vil, alt efter dine arbejdsfunktioner og normale arbejdstid, måske ikke kunne undgås, og her er det meget vigtigt, du noterer ændringerne, så de kan dokumenteres, og du opfølgende kan blive honoreret herfor. Hvis din plan ændres flere gange, er det vigtigt at notere alle ændringerne.

Oplever du ændringer i dine sygeplejefaglige arbejdsopgaver, så vær især opmærksom på, at autorisationsloven fortsat gælder; dvs. du skal opleve dig i stand til at løse opgaverne fagligt forsvarligt, og du har krav på den nødvendige oplæring og introduktion. Det er fortsat en ledelsesopgave at sørge herfor.

Pas på hinanden
Dansk Sygeplejeråds tilgang er i et og alt og særligt i denne tid, at VI SKAL PASSE PÅ SYGEPLEJERSKERNE – SÅ DE KAN PASSE PÅ DE SYGE.

Så vær særligt opmærksom på det daglige arbejdsmiljø og på at passe på hinanden i denne ekstra belastende tid. Brug din arbejdsmiljørepræsentant, når der opstår udfordringer.

På vegne af formandsgruppen og kredsbestyrelsen sender jeg dig og dine kolleger denne hilsen i stor anerkendelse af den vigtige indsats, I hver og én dagligt yder til gavn for borgere, patienter og pårørende – også i denne ekstra krævende tid.

Anja Laursen

Hold dig orienteret

Situationen udvikler sig fra dag til dag, og nye spørgsmål og dilemmaer viser sig. Her er det vigtigt, du løbende holder dig opdateret med den nyeste viden og afklaring på de spørgsmål, du og dine kolleger har. Her kan du bl.a. gøre brug af Dansk Sygeplejeråds særlige temaside: www.dsr.dk/corona

Derudover har Styrelsen for Patientsikkerhed åbnet en hotline for medarbejdere i sundheds- og ældresektoren samt på socialområdet. Hotlinen kan kontaktes på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9.00-22.00.