Debatindlæg fra formandsgruppen: Kvindernes internationale kampdag er mere relevant end nogensinde

Formandsgruppen i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har i anledning af kvindernes internationale kampdag skrevet et debatindlæg. Det publiceres i morgen tirsdag i en række regionale daglade. Du kan også læse det her.

Oprettet: 07.03.2022
Per Colstrup Vinkel

Kvindernes internationale kampdag er mere relevant end nogensinde

Kvindernes internationale kampdag er for sygeplejerskerne et vigtigt referencepunkt. Vores fag står, sammen med en række andre kvindedominerede fag, midt i en lønkamp grundlagt af de vilkår, det danske system byder traditionelle kvindefag.

Anja Laursen, Kredsformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland:

På vegne af formandsgruppen i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.

Sygeplejersker har i året der er gået siden sidste 8. marts markeret sig på flere fronter. Vi har kæmpet for at holde sammen på sundhedsvæsenet, der igen har været presset grundet Corona og en stigende mangel på sygeplejersker. Vi har også kæmpet i en historisk lang strejke, der desværre ikke gav det ønskede lønløft.

Er vi færdige med at kæmpe? Nej! Hvorfor ikke? Fordi vi er stolte af vores fag. Fordi vi bekymrer os om den fremtid vores fag står overfor, hvis der ikke ændres på de vilkår sygeplejerskerne og andre kvindedominerede faggrupper bydes at arbejde under i det offentlige.

Hvorfor skal jeg bekymre mig, når jeg ikke selv har brug for hjælp?

Vi har som et af verdens rigeste samfund en forventning om, at vi bliver samlet op, hvis vi falder. I et samfund, hvor borgernes sygdomme bliver mere og mere komplekse bliver kravene til kvalifikationerne konstant skærpet. De krav er umulige at opfylde, når erfarne medarbejdere siger stop, fordi manglen på kvalificeret personale gør det umuligt at yde borgeren den behandling, de fortjener.

Derfor råber vi som medarbejdere i den offentlige sektor op, når vi ser faresignaler. For det er ikke os, der i sidste ende betaler prisen, hvis den onde spiral fortsætter. Det er den pårørende du har, der har brug for hjælp. Eller hvem ved, måske det er dig selv.

Et opgør med Tjenestemandsreformen

Sygeplejersker forlader i disse år faget grundet både løn og arbejdsvilkår. Endnu flere overvejer deres fremtid eller tager arbejde udenfor landets grænser. En ond spiral er sat i gang.

Kan den stoppes? Ja.

Det kræver at vi som samfund begynder at anerkende den høje omsorgsfaglighed sygeplejersker, pædagoger, jordemødre og andre kvindedominerede fag besidder. En faglighed vores velfærdssamfund ikke kan klare sig uden.

Under sygeplejerskernes konflikt blev den brede befolkning for alvor introduceret for Tjenestemandsreformen fra 1969. Den reform der indplacerede kvindedominerede fag lavere, da kvinder ikke var hjemmets forsørgere. I 2022 er det fortsat denne struktur, der bestemmer at sygeplejersker hver måned må acceptere end løncheck flere tusinde kroner lavere end uddannelsesmæssigt sammenlignelige uddannelser. Eneste forskel, de blev i 1969 defineret som ”mandefag”.

8. marts og kvindernes internationale kampdag er derfor mere aktuel end nogensinde. Vi oplevede under konflikten stor folkelig forståelse for, hvordan vores kamp handler om at sikre fremtidens danske velfærdssamfund. Det er nu der skal handles på de massive rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Hvis ikke der sikres bedre vilkår for sygeplejersker, pædagoger og andre ”kvindefag”, så vil det være svært at bevare kvaliteten i vores velfærdssamfund.

Det var på Christiansborg man i 1969 besluttede at ”kvindefag” skulle aflønnes lavere end ”mandefag”. En beslutning der den dag i dag gør det svært at rekruttere tilstrækkeligt med personale til ”kvindefagene”. Så kære politikere, kom i gang med at få gjort op med de politiske uretfærdigheder, jeres forgængere besluttede.

God 8. marts til alle.