Debatindlæg fra formandskabet: Fundamentet for vores velfærdssamfund vakler som aldrig før

Formandskabet i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har onsdag et debatindlæg i Jyllands-Posten. Du kan læse det i sin fulde længde her.

Oprettet: 03.11.2021
Per Colstrup Vinkel

Fundamentet for vores velfærdssamfund vakler som aldrig før

I en årrække har det danske sundhedsvæsen været underfinansieret med milliarder af kroner. Det er i en tid, hvor aktiviteten er steget markant både på hospitalerne og i kommunerne. På landets hospitaler er der fra 2001 til 2018 er aktiviteten steget med 81 procent, men der er kun kommet 20 procent flere medarbejdere til. Det har efterladt medarbejderne på perronen med lang række af akutte udfordringer, hvor løsningerne ikke længere kan vente.

Manglen på sundhedsfaglige medarbejdere er en realitet alle steder i sundhedsvæsnet. Senest har TV2 i dokumentaren ”Opråb fra sygehuset” vist hvordan den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for patienternes sikkerhed. Når der er mangel på sundhedsfagligt personale, stiger risikoen for fejl betragteligt. Det stiller øgede krav til, at man som patient og pårørende har et vist overblik over behandlingsforløbet, og formår at stille spørgsmål undervejs, hvis man bliver i tvivl om f.eks. medicinen eller behandlingen. I situationer med alvorlig og livstruende sygdom er det de færreste borgere og patienter, der magter dette. Her er det essentielt at man kan have tillid til vores fælles sundhedsvæsen.  

En spørgeskemaundersøgelse blandt 1045 sygeplejersker viser, at flere end 8 ud af 10 sygeplejersker (83%) den seneste måned har været i situationer, hvor travlhed eller underbemanding har ført til, at den grundlæggende pleje er blevet nedprioriteret. I den samme undersøgelse svarer flere end 4 ud af 10 sygeplejersker (hhv. 44% og 46%) at der indenfor det seneste år har været situationer, hvor travlhed eller underbemanding, har ført til alvorlige utilsigtede hændelser eller har været medvirkende til at en patientstilstand er blevet forværret.

Mangelsituationen er ikke kun et internt anliggende for sundhedspersonalets arbejdsmiljø. Det har alvorlige konsekvenser for de borgere og patienter, der modtager pleje og behandling i sundhedsvæsnet.

Fokus på fastholdelse og løn er afgørende

Vi står overfor en situation, hvor det ikke er muligt at rekruttere og fastholde det sundhedsfaglige personale, som kommuner og regioner efterspørger. Vi ved fra utallige undersøgelser at det både handler om det arbejdspres sygeplejerskerne arbejder under og at deres løn ikke afspejler opgaver, uddannelsesniveau og ansvar.  På nuværende tidspunkt har 5000 sygeplejersker forladt faget pga. løn og arbejdsvilkår.

Dansk Sygeplejeråd har foretaget en spørgeskemaundersøgelse i perioden 30. september- 12. oktober 2021, hvor 1819 sygeplejersker har deltaget. Undersøgelsen viser, at næsten hver tiende sygeplejerske (9%) indenfor den sidste måned har søgt et nyt arbejde som andet end sygeplejerske. Hvis der skal være et tilstrækkeligt antal sygeplejersker til at varetage patienternes pleje og behandling, er der brug for at iværksætte en målrettet handling nu.

En investering i sygeplejerskerne er en investering i velfærdssamfundet.

Når finansministeren taler om sygeplejerskers løn, ja så bliver det ofte omtalt som en udgift. DSR mener, det er en investering i vores velfærdssamfund. Lange ventelister som følge af for få sygeplejersker betyder øgede udgifter til sygedagpenge og tabte arbejdsdage. Manglende pleje og behandling giver øgede udgifter til i form af mere medicin genindlæggelser.

 Hvis et barn ikke kommer i behandling i psykiatrien og stillet en diagnose, så koster det i øgede udgifter i skolevæsenet/ daginstitutionen og kommunen.

Det er bare nogle eksempler på, hvilken betydning sygeplejerskerne har i samfundet. Med andre ord er de en kæmpe samfundsmæssig ressource til gavn for hele velfærdssamfundet.

Hvis der ikke sker handling nu, så vil den ressource svinde ind. Både fordi sygeplejersker forlader faget og det vil være svært at rekruttere kommende generationer. Det vil betyde, at de nævnte eksempler på øgede udgifter grundet manglende personale vil blive flere og mere alvorlige.

Så kære politikere, tak om I vil komme i arbejdstøjet og få skabt et fundament, så man ikke skal frygte at blive patient i det danske sundhedsvæsen.