Debatindlæg: Skandalerne stopper først, når et markant lønløft fastholder og rekrutterer sygeplejersker

Kredsformand Anja Laursen har haft et debatindlæg i de regionale aviser. Efter den uheldige kræftsag fra AUH bør fokus rettes mod, hvordan man sikrer tilstrækkeligt med sygeplejersker i fremtidens sundhedsvæsen. For det er manglen på personale, der aktuelt udfordrer og skaber sager, hvor patienter bliver ofre.

Oprettet: 31.03.2023
Per Colstrup Vinkel

Følgende debatindlæg er bragt i en række regionale dagblade den seneste uge:

 

Skandalerne stopper først, når et markant lønløft fastholder og rekrutterer sygeplejersker

 

Af Anja Laursen, kredsformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.

 

Jeg blev både trist og forarget, da 21Søndag på DR afslørede skandalesagen fra AUH. For det er en ganske forfærdelig situation ventende kræftpatienter tilknyttet Aarhus Universitetshospital står i. Patienter der med en livstruende sygdom er dybt afhængige af akut og hurtig behandling, hvis de skal overleve.

Der findes ingen tilstrækkelige ord for, hvordan det må være at være patient eller pårørende i en situation, hvor man er handlingslammet, men blot må håbe på at få en operationstid i tide.

Som den ledende cheflæge på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling på AUH, Charlotte Buchard, beskrev det, er det særdeles ubehageligt, at man ikke kan leve op til det, man ved får betydning for patienternes udbytte af behandlingen.

For sygeplejersker og alt andet sundhedsfagligt personale er det hver eneste dag afgørende, at gøre sit bedste for patienterne. Udfordringen opstår, når der ganske simpelt ikke er tilstrækkelig med sygeplejersker til at varetage den kritiske behandling. Det ser vi nu i sagen fra AUH, men det er desværre et problem, vi ser flere steder i det danske sundhedsvæsen. 2500 sygeplejersker har det seneste år valgt at forlade de danske hospitaler. Det i en tid, hvor der i forvejen er mangel på sygeplejersker. Det hænger ganske enkelt ikke sammen, hvilket rammer de borgere og patienter, der er afhængige af sundhedsvæsenet. Jeg frygter det kun er toppen af isbjerget og vi vil se lignende sager i fremtiden, hvis ikke der skrides til handling nu.

 

Én forandring kan skabe forskellen

Vi har et fantastisk sundhedsvæsen med højt specialiserede og kompetente medarbejdere, der hver dag gør deres ypperste for at behandle patienterne i vores velfærdssystem.

Derfor er dette opråb ikke en kritik af personale eller ledelse – men et politisk opråb om handling. Handling nu og ikke endnu en kulegravning af, hvad der er sket. Kulegravninger, undersøgelser og konsekvenser må komme i anden række. Det bør og skal være patienternes mulighed for at få den nødvendige behandling, der skal i fokus.

Vi må konstatere, at forsøgene på at løse udfordringerne i det danske sundhedsvæsen har været mange. Ingen har endnu skabt den ønskede forandring til det bedre. Vi må også konstatere, at situationen er så alvorlig, og at den potentielt kan være til stede andre steder, hvis der ikke ændres på den grundlæggende præmis.

Der mangler sygeplejersker.

Der er behov for at fastholde de sygeplejersker, der arbejder i faget. Der er behov for at have fokus på kontinuerlig uddannelse. Endeligt skal der gøres forsøg på, at de der har forladt faget, vindes tilbage.

Det eneste der IKKE er forsøgt, er at give sygeplejersker en højere honorering. Det nytter ikke at blive ved at snakke udenom. Der er behov for sygeplejerskers kompetencer. Der er behov for, at kompetente sygeplejersker fastholdes lønmæssigt i et givent område. Det er nødvendigt at sygeplejerskers løn løftes, så de tilbagerekrutteres til vores sundhedsvæsen og ikke, som tilfældet er i dag, forlader det offentlige sundhedsvæsen til fordel for arbejde i det private, i andre lande eller helt udenfor faget.

Tilstrækkeligt med kvalificeret personale er selve fundamentet for, at alle patienter, uanset sygdom, ikke skal risikere ekstra ventetid. En ventetid der øger risikoen for forværring i sygdomstilstanden.

En højere løn vil være med til at fastholde og opøve nødvendige kompetencer. En højere løn vil være med til at tilbagerekruttere, så der er tilstrækkelig normering. En tilstrækkelig normering er med til at give et arbejdsmiljø, der giver medarbejderen overskud til at levere den bedste behandling hver gang.

Det er ikke rimeligt, at læger, ledelse og personale skal prioritere mellem livsvigtige behandlinger på grund af sygeplejerskemangel. Der skal sættes ind nu!

Så kære politikere, prøv nu med det eneste, der endnu ikke er prøvet for at sikre tilstrækkeligt med sygeplejersker.

Et markant lønløft

Et løft der vil gøre det muligt at fastholde, tilbagerekruttere og tiltrække sygeplejersker til de ubesatte jobs på de danske hospitaler. Sker det, så vil vi kunne forebygge skræksager som den fra AUH.

På alle leder og kanter er der ingen argumenter tilbage for ikke at give sygeplejersker et lønløft, der vil have masser af ringe i vandet-effekter til gavn for hele samfundet.