Demokratiet fungerer

”Det har været lidt af en ’wow-oplevelse’,” fortæller Alexander Støttrup, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant på Aarhus Universitetshospital, Risskov, efter han har deltaget i DSRs kongres for første gang.

Oprettet: 16.05.2018
Marie Adelstorp
Alexander Støttrup, TR på AUH, Risskov.
Foto: Marie Adelstorp

Efter en fire dage lang kongres, hvor arbejdsdagene er sluttet hen under aftenen, er Alexander Støttrup blandt de midtjyske sygeplejersker, der torsdag d. 17. maj drager hjem fra Nyborg efter at have deltaget i debatter og diskussioner om den retning, Dansk Sygeplejeråd skal gå de kommende år. Og netop at være med i beslutningerne fremhæver Alexander som én af højdepunkterne under kongressen.

”Det har været spændende dage, og de intense debatter og følelserne, der har fået frit spil, har bevist, at demokratiet fungerer. Det har været inspirerende at være med, hvor tingene foregår, og hvor vi er med til at sætte retning for det fremtidige arbejde i DSR. Jeg tror, at en del medlemmer tænker, at alle beslutninger bliver taget i København – langt fra deres hverdag. Sådan har jeg nok også tidligere haft det selv. Men under kongressen er det holdninger og erfaringer fra hele landet, der kommer i spil, da vi som kredsbestyrelsesmedlemmer og kongresdelegerede jo repræsenterer vores bagland og udtaler os på vegne af disse medlemmer, når vi debatterer,” fortæller Alexander.

Holdninger smitter
Undervejs har dagene vekslet mellem bl.a. temadebatter, livefortællinger- og interviews fra scenen samt, ikke mindst, timelange debatter i kongressalen fra morgen til aften.
 ”Afvekslingen har været god, men jeg kunne godt tænke mig mere tid til debatter mellem delegationer eller over bordene, så der var mere rum for lobbyisme, for der er ingen tvivl om, at vi kan smitte hinanden med holdninger og viden,” siger Alexander, som selv har oplevet at skifte mening under debatten af et kongresforslag.
Hjemme i Aarhus har Alexanders kolleger kunne følge hans arbejde gennem LinkedIn-opdateringer, og Alexander planlægger også et samlet opslag på Facebook på kongressens sidstedag torsdag d. 17. maj.

Uhyre vigtigt fællesskab
Samarbejdet i bestyrelsen har været godt undervejs, mener Alexander.
”Selv synes jeg, at det har fungeret bedst under vores delegationsmøder i starten eller som afrunding på en kongresdag, hvor vi i bestyrelsen har haft mulighed for bl.a. at drøfte dagens begivenheder og forberede os på det arbejde, der venter os.”

Om kongresoplevelserne opsummerer Alexander:
”Det er uhyre vigtigt, at vi som delegerede får en mulighed som denne, hvor vi gennem flere dage mødes fysisk og diskuterer sygeplejerskers fag og vilkår. Det fællesskab, vi oplever, kan ikke klares over Skype, så en kongresdeltagelse, som jeg har oplevet den, kan absolut anbefales.”

Læs mere om den midtjyske bestyrelses indsats via temasiden ’Midtjyder på kongres - 2018’ herunder.