Der skal mere til

Kredsformand Anja Laursen glæder sig over positive elementer i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Men der skal mere til for at sikre et reelt løft af sundhedsvæsenet.

Oprettet: 05.09.2019
Ditte Scharnberg

“Det er glædeligt, at den nye regering viser, at den vil en anden vej end den tidligere og med økonomiaftalen giver en ramme på en ekstra halv milliard. Det er også glædeligt, at der skal nedsættes en task force til at tage hånd om de alvorlige problemer, vi har med at rekruttere og fastholde medarbejdere i sundhedsvæsenet,” siger Anja Laursen

“Men jeg hæfter mig samtidig ved sundhedsøkonomerne vurderinger af, at dette ikke i sig selv medfører det kvalitetsløft af sundhedsvæsenet, som alle er enige om er nødvendigt. Det bliver derfor afgørende, hvordan velfærd og sundhedsvæsenet tilgodeses i de kommende forhandlinger om finansloven,” understreger Anja Laursen.

Plaster på åbent sår
Kredsnæstformand Gert Petersen udtaler i samme forbindelse til Århus Stiftstidende:
"Aftalen er et skridt i den rigtige retning. Men pengene til Aarhus Universitetshospital er grundlæggende et plaster på et åbent sår, som skal behandles langt mere gennemgribende for at gro sammen. Der er stadig helt basale udfordringer, hvor eksempelvis stigende udgifter til medicin er lig med færre sygeplejersker. Vi har også brug for et opgør med produktions-tankegangen, der får lov til at herske i stedet for et fokus på kvalitet."

Situationen på AUH
Økonomiaftalen indeholder et særligt løft til Aarhus Universitetshospital. 
“100 mio. kr. øremærket til AUH i økonomiaftalen er bedre end ingen millioner,” siger Anja Laursen. “Men de løser langt fra den særlige situation med ekstra udgifter til sammenlægning og udflytning, som AUH som det første supersygehus står midt i.”

Anja Laursen hæfter sig ved udtalelserne fra regionsrådsformand Anders Kuhnau om også at prioritere øvrige midler fra økonomiaftalen til ekstraudgifterne på AUH.

"Men vi vil gerne minde om, at alle regionens hospitaler er udfordrede, hvilket patienter og medarbejdere mærker hver evig eneste dag.”

Læs og se mere: