'Der skal være tryghed og tillid til at ytre sig frit for alle ansatte i regionen'

Sådan lyder én af konklusionerne efter møde mellem Anja Laursen og Jette Ohlsen, næstformænd i regionens hovedsamarbejdsudvalg, regionrådsformand Anders Kühnau og Region Midtjyllands direktion.

Oprettet: 14.09.2018
Marie Adelstorp

Mødet blev afholdt på baggrund af, at medarbejdersiden dagen forinden forlod et møde i Region Midtjyllands fælles samarbejdsudvalg. Efter mødet fredag d. 14. september udtaler partnerne i fællesskab bl.a.:

  • Der skal være tryghed og tillid til at ytre sig frit for alle ansatte i regionen.
  • Dialog skal understøtte en åben kultur i vores samarbejde imellem ledere og medarbejdere. Dialogen skal være respektfuld, og man skal føle sig inviteret til at dele holdninger og erfaringer.
  • At der skal sikres en bedre involvering af medsystemet i politiske processer. Det betyder bl.a. at vi skal forbedre de vilkår, der er for involvering – herunder, at der er tid til dialog.
  • Ledelse og medarbejdere lægger vægt på at gå i dialog, om hvordan der fremover kommunikeres med medarbejdere og omverden ved vigtige begivenheder og store ændringer.

Parterne mødes igen i næste uge.