Desværre det bedst opnåelige

Der er indgået forlig om overenskomsten for de ansatte i regionerne. Det blev et smalt forlig, der ligner dem, vi de seneste uger har set for staten og kommunerne. Læs kredsformand Anja Laursens syn på aftalen i det netop udsendte nyhedsbrev.

Oprettet: 22.02.2021

Aftalen for de ansatte i Regionerne fulgte i store træk aftalerne på det statslige- og kommunale område. Anja Laursen, Kredsformand i DSR Kreds Midtjylland, siger følgende i kredsens nyhedsbrev. 

- Som jeg ser det, er der tale om en spareoverenskomst. Men når vi stemmer, skal vi nøje overveje konsekvenserne – for konsekvensen af et nej er, at vi skal være parate til at strejke. Vi risikerer at komme i konflikt helt alene, præcis som i 2008. Dengang så vi, hvor svært det kan være. Samtidig skal vi overveje, om vi risikerer at sætte befolkningens store opbakning til sygeplejerskerne over styr, hvis vi strejker midt under en pandemi. Så realistisk set er forliget desværre nok det bedst opnåelige.

Læs hele Anja Laursens syn på aftalen i kredsens seneste nyhedsbrev. Det finder du ved at klikke på linket herunder. 

 

MidtNyt - Desværre det bedst opnåelige 20.2.2020 (anpdm.com)