'Det er en fælles opgave at værne om ytringsfriheden'

Sådan lød én af pointerne fra scenen, da knap 300 midtjyske sygeplejersker deltog aktivt, lyttede og ytrede sig under kredsens særlige temadag for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Dette år med ytringsfrihed som omdrejningspunkt.

Oprettet: 02.06.2019
Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg

Høj faglig kvalitet, borger- og patientsikkerhed og et godt arbejdsmiljø forudsætter, at sygeplejersker og ledere kan ytre sig. Både om det der lykkes; men også om det der ikke lykkes. Kreds Midtjylland har derfor sat fokus på vigtigheden i at kunne ytre sig. Knap 300 arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere greb den åbne invitation og mødte frem en mandag i Herning, hvor de oplevede en åbning af dagen fra kredsformand Anja Laursen. Herefter fulgte faglige oplæg fra chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Simon Tulloch om 'psykologisk tryghed' samt selvstændig rådgiver Søren Viemose, der fortalte om  betydningen af samarbejde og konstruktiv forhandling.

dsc_0028Tillid og sikkerhed i et arbejdsfællesskab er vejen til at kunne tale frit
Kvalitet og patientsikkerhed fordrer en psykologisk tryg arbejdsplads. Vigtigheden af psykologisk tryghed i organisationer har været kendt i lang tid, men først nu er vi ved at udvikle en forståelse for, hvordan man skaber psykologisk trygge arbejdspladser i sundhedsvæsenet. Simon Tulloch gik på scenen og gav deltagerne indsigt i, hvordan organisationer kan opbygge hold og teams, der skaber psykologisk tryghed for medarbejdere på alle niveauer og dermed understøtter bedre kvalitet, bedre sikkerhed og mere læring i sundhedsvæsenet. 

Konstruktiv dialog og forhandling
En særlig belastende del af arbejdslivet er situationer, hvor sygeplejersker oplever noget kritisk og ikke kan komme til orde med det. Men at komme til orde er imidlertid ikke bare at få lov at sige noget; det er også, at man får en oplevelse af faktisk at blive hørt, fortalte selvstændig rådgiver Søren Viemose. I sit oplæg forklarede han, hvorfor det er vigtigt at opleve at dét, man siger, fører til at det, man peger på, bliver taget op. Den konstruktive dialog mellem alle på en arbejdsplads kan ikke alene føre til værdsatte forandringer men også til en oplevelse af et bedre arbejdsmiljø, mener Søren Viemose.

dsc_0046Fælles ansvar for at sikre ytringsfriheden
Efter frokost gæstede formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) og borgmester i Odder Kommune, Uffe Jensen (V) forsamlingen til en politisk debat med hinanden og med kredsformand Anja Laursen og deltagerne, der bidrog ivrigt med spørgsmål og kommentarer.

Begge politikere slog fast, at de står på mål for, at medarbejderne skal sikres reelle muligheder for at kunne ytre sig. De understregede deres egne roller i vedvarende at sende signal herom igennem deres organisationer - ligesom de begge understregede, at deres døre altid står åbne, når noget presser sig på.

I forlængelse af indlæg fra salen høstede kredsformand Anja Laursen bifald på over for politikerne at understrege, at tiden for medarbejderne netop til faglig udveksling, til at mødes i TRIO-samarbejdet og til drøftelser med kolleger om faglig kvalitet - eller mangelpå samme - er presset og ofte må bortprioriteres. At sikre rum og tid som forudsætninger for at kunne ytre sig er en fælles opgave fremadrettet, understregede hun. Og politikerne erklærede sig enige.

Dagen i billeder

Bemærk venligst, at billederne fungerer bedst i stor visning. 

Oplæg fra dagen

Find dem her